Διοικητικό Συμβούλιο

19η Συνδικαλιστική Περίοδος (2022-2024)

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 19.1

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

18η Συνδικαλιστική Περίοδος (2020-2022)

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 18.1

17η Συνδικαλιστική Περίοδος (2018-2020)

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 17.1

16η Συνδικαλιστική Περίοδος (2016-2018)

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 16.2

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 16.1

15η Συνδικαλιστική Περίοδος (2014-2016)

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 15.2

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 15.1

14η Συνδικαλιστική Περίοδος (2012-2014)

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 14.3

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 14.2

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 14.1