Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 14.1      (συγκρότηση 23-6-2012)

14η Συνδικαλιστική Περίοδος (2012-2014)

 

 1. Πρόεδρος                                                        Σεραφείμ Κερασιώτης
 2. Αντιπρόεδρος                                               Δημήτρης Αμπόνης
 3. Γενικός Γραμματέας                                  Σταμάτης Σταματιάδης
 4. Ειδικός Γραμματέας                                   Παναγιώτης Μεγαρίτης
 5. Οργανωτικός Γραμματέας                      Παναγιώτης Χανιωτάκης
 6. Γενικός Ταμίας                                              Μάρκος Παπαθανάσης
 7. Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού      Πέτρος Κακαζιάνης
 8. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων                Κώστας Κωνσταντίνου
 9. Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων: Νίκος Μπαντής
 10. Μέλος                                                               Αχιλλέας Πέττας
 11. Μέλος                                                               Μιχάλης Ζυπέλας

 

Από ΔΣ