Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 06-07-2022

 Αρ. Δ.Τ.: 02

Σύσταση Νέου ΔΣ ΟΛΤΕΕ περιόδου 2022-2024

Το 19ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022, έληξε με τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη διετία. Κατά την 1η Συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε ομόφωνα σε Σώμα ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συνδικαλιστικής περιόδου 2022-24

 

1. Πρόεδρος ______________________ : Παπαδόπουλος Χιονάς
2. Αντιπρόεδρος ___________________ : Δούρος Παλαιολόγος
3. Γενικός Γραμματέας ______________ Τσιντώνης Ηλίας
4. Ειδικός Γραμματέας ______________ : Ψωμοδότη Μαρία
5. Οργανωτικός Γραμματέας __________ : Παζάρσκη Γεωργία (Γιολάντα)
6. Γενικός Ταμίας __________________ : Θεολόγου Μιλτιάδης
7. Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού _____ : Σεκεριάδης Νικόλαος
8.  Έφορος Δημοσίων Σχέσεων_________ : Λεουνάκη Ελένη
9.  Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων ___ : Αποστολόπουλος Δημήτριος
10. Μέλος ________________________ : Μποτονάκη Ελένη
11. Μέλος ________________________ : Κουτουλάκος Χρήστος

 

Απο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ