Στοιχεία και Εκπροσώπηση

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 – 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-5238973

e-mail: oltee.oltee@gmail.com & mail@oltee.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: https://www.oltee.gr, facebook: Ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ,   Σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Πληροφορίες: Νικόλαος Σεκεριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6932-619808