Καταστατικό

[button link=”https://docs.google.com/file/d/0By9rGx4zWVgJMG5VczQ5VTAzNE0/” window=”yes”]Καταστατικό ΟΛΤΕΕ – Τροποποίηση 2003 – (αρχείο PDF)[/button]

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

(Τίτλος – Έδρα – Σκοπός – Μέσα)

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Ιδρύεται Ένωση όλων των Ενώσεων και Συλλόγων λειτουργών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.)» με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. είναι:

α) Ο συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών όλων των Ενώσεων και Συλλόγων που την συγκροτούν για την βελτίωση της Δευτεροβάθμιας Τ.Ε.Ε., την πνευματική, κοινωνική και υλική εξύψωση των λειτουργών της και την προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων όλων των λειτουργών της Δευτεροβάθμιας Τ.Ε.Ε.

β) Η συμβολή της στη βελτίωση της όλης παιδείας του Ελληνικού λαού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. μεταχειρίζεται τα ακόλουθα μέσα:

α) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών της και τις συζητεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (τύπος, ενημερωτικά φυλλάδια, επιτροπές μελετών κλπ).

β) Διεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση των κατακτήσεων του κλάδου με διαμαρτυρίες, ψηφίσματα, καταγγελίες, απεργίες και όλα τα πρόσφορα μέσα.

γ) Διαφωτίζει και ενημερώνει την κοινή γνώμη, τα πνευματικά ιδρύματα και τα όργανα της πολιτείας για την εθνική, πολιτιστική και κοινωνική αποστολή των εκπαιδευτικών Λειτουργών της Τ.Ε.Ε και για τα εκπαιδευτικά ζητήματα με διαλέξεις, δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά, με συνέδρια, με δημόσιες συζητήσεις, με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, με βιβλία, φυλλάδια και εγκυκλίους και με άλλα πρόσφορα μέσα.

δ) Επικοινωνεί και συνεργάζεται με εκπαιδευτικές οργανώσεις του εξωτερικού και ειδικά της Τ.Ε.Ε. με σκοπό την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στα θέματα παιδείας, γίνεται δε μέλος ύστερα από απόφαση Γ.Σ.

ε) Εκδίδει δημοσιογραφικό όργανο, το Ενημερωτικό Δελτίο και επιστημονικό περιοδικό που λειτουργούν με ειδικό κανονισμό το καθένα.

στ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, συνέδρια, περιοδείες και αποστολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ζ) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του Ελληνικού λαού.

η) Μπορεί να συνεργάζεται με κλαδικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες Δ.Υ και άλλων εργαζομένων, συμμετέχει σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών της, διατηρώντας την αυτονομία της σαν κλαδική οργάνωση.

θ) Ιδρύει Ταμείο Αλληλοβοηθείας για την ενίσχυση των Ενώσεων μελών της, που λειτουργεί σύμφωνα με κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).

ι) Ιδρύει εταιρίες μελετών και τεκμηρίωσης, που θα προωθούν θέματα σχετικά με τους σκοπούς της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

(Συγκρότηση)

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συγκροτείται από όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία των Λειτουργών της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  και κλπ), που υπάρχουν ή θα συσταθούν νόμιμα σ’ όλη την χώρα και που περιλαμβάνουν καθένα εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων του Ν. 1566/85 απαρτίζεται δε:

α) Από εκπαιδευτικούς όλων των κατηγοριών και κλάδων που υπηρετούν στα   Τεχνικά – Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.), Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.), σε λοιπές σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης ή κατάρτισης, στις περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις υπηρεσίες του Ο.Ε.Ε.Κ, στις Νομαρχίες και στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., εκπαιδευτικούς τεχνικών & επαγγελματικών ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Ενιαία Λύκεια και Γυμνάσια και εκπαιδευτικούς Τ.Ε.Ε άλλων φορέων και Υπουργείων.

β) Από τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων και κατηγοριών του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 της Σιβιτανιδείου.

2. Μέλη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. μπορούν να εγγραφούν με αίτησή τους και κλαδικοί πανελλήνιοι ή τοπικοί σύλλογοι που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου με την προϋπόθεση ότι τάσσονται υπέρ της εκ των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. συγκροτούμενης Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και παροτρύνουν τα μέλη τους  για την συγκρότηση Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. όπου ακόμα δεν υπάρχουν και την εγγραφή τους σ’ αυτές. Η παραμονή των κλαδικών συλλόγων στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ορίζεται για διάστημα ενός έτους μετά από τις πρώτες εκλογές, μετά την παρέλευση του οποίου, υποχρεούνται να διαλυθούν ή να αποχωρήσουν.

3. Όπου στο εξής στο παρόν καταστατικό αναφέρεται ο όρος «Ένωση» συμπεριλαμβάνονται και εννοούνται κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μέλη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το μεταβατικό διάστημα της παραμονής τους σ’ αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Μία Ένωση για να γίνει μέλος της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχει την σχετική νόμιμη απόφαση της Γ.Σ. των μελών της και να ζητήσει την εγγραφή της από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με αίτηση που πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Αντίγραφο της αποφάσεως της Γ.Σ. των μελών της για την εγγραφή στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

β) Αντίγραφο μητρώου των μελών της για το συνδικαλιστικό έτος της εγγραφής.

γ) Τις ετήσιες συνδρομές των μελών της για το συνδικαλιστικό έτος της εγγραφής.

2. Μετά την υποβολή της αίτησης με τα καθοριζόμενα στα εδάφια α, β, γ της προηγούμενης παραγράφου, το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με απόφασή του εγγράφει την Ένωση στα μέλη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στην ενδιαφερόμενη Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εάν κρίνει ότι δεν πρέπει να εγγράψει στα μέλη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. μια Ένωση, πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση με τους λόγους της αρνήσεως του και να την κοινοποιήσει το αργότερο σε ένα μήνα στην ενδιαφερόμενη Ένωση, περίληψη της αποφάσεως δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
2. Η ενδιαφερόμενη Ένωση δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη,μετά την απόρριψή της αίτησής της, Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη και να ζητήσει από αυτή να κρίνει για την εγγραφή της.
3. Εάν η Γ.Σ. αποφασίσει την εγγραφή στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. της ενδιαφερόμενης Ένωσης τότε η εγγραφή θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. η σχετική αίτηση εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι Ενώσεις μέλη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. έχουν δικαίωμα:

α) Να συμμετέχουν με τους νόμιμους εκπροσώπους τους στις Γ.Σ. της Ομοσπονδίας τακτικές ή έκτακτες, με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου στα θέματα της Η.Δ.

β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Ημερήσια διάταξης των Γ.Σ. με έγγραφες υποδείξεις – προτάσεις προς το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

γ)   Να δημοσιεύουν αποφάσεις και ανακοινώσεις τους στο δημοσιογραφικό όργανο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

δ) Να ζητά το 1/5 τουλάχιστον των μελών,με κοινή αίτησή τους, τη σύγκλιση Γ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για συγκεκριμένα και γενικού ενδιαφέροντος θέματα.

ε) Να υποβάλλουν προβλήματα – αιτήματα των μελών τους για λύση ή ικανοποίηση.

στ) Να μεταφέρουν τις απόψεις και τις υποδείξεις – προτάσεις τους προς το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. σχετικά με θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

ζ) Τηρώντας τις διατάξεις του Καταστατικού και ακολουθώντας τη γενική γραμμή της Ομοσπονδίας να κάνουν ανακοινώσεις στον τύπο, να απευθύνονται στις δημόσιες αρχές και να επικοινωνούν απ’ ευθείας με τις άλλες Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και να μπορούν να εκδίδουν εφημερίδα που τη διάθεσή της αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι Ενώσεις – μέλη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. οφείλουν:

α)   Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και τις αποφάσεις των Γ.Σ.

β)   Να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

γ)   Να ενημερώνουν το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για τις ενέργειες που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. ζ κοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα.

δ)   Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ε)   Να γνωστοποιούν στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με έγγραφο τις μεταβολές στη σύνθεση των Δ.Σ., καθώς και τις ταχυδρομικές και τηλεφωνικές διευθύνσεις των μελών των Δ.Σ.

στ) Να γνωστοποιούν κάθε νέα εγγραφή ή διαγραφή μέλους της Ένωσης τους και να αποστέλλουν μέρος της συνδρομής των μελών τους στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Το ποσό για κάθε μέλος της Ένωσης τους που αποδίδεται στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. είναι το οριζόμενο στο άρθρο 47 του Καταστατικού και αποστέλλεται με χωριστές καταστάσεις κατά σχολεία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους. Διαφορετικά στερούνται τα δικαιώματα του άρθρου 7 για όσο χρόνο καθυστερεί η οικονομική τους τακτοποίηση.

ζ)   Όπου στο Καταστατικό αναφέρεται ο όρος « ταμειακά τακτοποιημένη » θα πρέπει η Ένωση να έχει καταβάλλει τις συνδρομές της σύμφωνα με το εδάφιο στ’ αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1)    Οποιεσδήποτε προτάσεις ή υποδείξεις στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για αντιμετώπιση αναγκών, προβλημάτων, αιτημάτων και επιδιώξεων μεμονωμένων συναδέλφων ή ομάδων συναδέλφων ή συλλόγων σχολείων γίνονται οπωσδήποτε και μόνο μέσω των Δ.Σ. των Ενώσεων στις οποίες ανήκουν οι συνάδελφοι και πάντοτε γραπτώς, κατά το πνεύμα του άρθρου 7 εδαφ. ε.

2)    Μόνο σε περίπτωση που το οικείο Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. αρνείται αδικαιολόγητα να προωθήσει το θέμα ή καθυστερεί πάνω από 10 μέρες, επιτρέπεται η επικοινωνία μεμονωμένων συναδέλφων απ’ ευθείας με την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με έγγραφο οπωσδήποτε στο οποίο θα αναφέρεται και ο λόγος της απευθείας επικοινωνίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

(Διαγραφή μελών)

ΑΡΘΡΟ 10ο

1)     Κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. κλπ) μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ύστερα από απόφαση των 3/4 των εγγεγραμμένων μελών του εκφρασμένη σε Γενική Συνέλευση.

2)     Η αίτηση διαγραφής από την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. πρέπει να συνοδεύεται:

α)   Από αντίγραφο της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και

β)   Από τις συνδρομές των μελών της Ενώσεως προς την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το έτος στο οποίο ζητείται η διαγραφή.

3)     Η διαγραφόμενη Ένωση και μετά την διαγραφή της ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. μέχρι την ημέρα που υπέβαλε την αίτηση για διαγραφή.

4)     Η διαγραφή επισημοποιείται με πράξη του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. που συντάσσεται μετά την παραλαβή της αίτησης διαγραφής και γνωστοποιείται με το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1)    Ενώσεις που βεβαιωμένα εναντιώνονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και αντιδρούν στην πραγματοποίησή τους ή παραβαίνουν τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. υπόκεινται σε διαγραφή.

2)    Για την διαγραφή αποφασίζει η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη, ύστερα από πρόταση του 1/10 των Ενώσεων με την ακόλουθη διαδικασία:

α)   Προσκαλείται στη Γ.Σ. που θα αποφασίσει για την διαγραφή, ο νόμιμος εκπρόσωπος της υπόλογης Ενώσεως για να απαντήσει στους αποδιδόμενους λόγους διαγραφής.

β)   Μετά την απολογία η Γ.Σ. με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών διαγράφει την εγκαλούμενη Ένωση ορίζοντας και τη χρονική διάρκεια της διαγραφής.

γ)   Εάν η εγκαλούμενη Ένωση αδικαιολόγητα δεν προσέλθει σε απολογία και εξηγήσεις, τότε η Γ.Σ. αποφασίζει για την διαγραφή χωρίς νέα πρόσκληση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1)    Ένωση που διαγράφηκε με αίτησή της μπορεί να επανεγγραφεί με αίτησή της κατά την διαδικασία του άρθρου 5.

2)    Εάν στο διάστημα διαγραφής μιας Ενώσεως ιδρύθηκε στο χώρο της νέα Ένωση τότε η επανεγγραφή της διαγραμμένης, όπως και της νέας, αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση

3)    Ένωση που διαγράφηκε από Γ.Σ. μπορεί να επανεγγραφεί:

α)   Πριν από την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που επιβλήθηκε, αν στο μεταξύ τα μέλη της ανέδειξαν νέα διοίκηση που συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου του Καταστατικού της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

β)   Μετά την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που επιβλήθηκε.

4)    Η επανεγγραφή και στις δύο περιπτώσεις 3α και 3β γίνεται ύστερα από αίτηση της διαγεγραμμένης Ενώσεως και προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ. των μελών της.

5)    Η αίτηση επανεγγραφής συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παραγ. 1.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

(Διοίκηση, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή)

ΑΡΘΡΟ 13ο

1)     Την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο ενδεκαμελές (11), που εκλέγεται από Γ.Σ. για διετή θητεία, η οποία αρχίζει από τις αρχαιρεσίες του Ιουνίου και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2)     Η θητεία του πρώτου μετά την έγκριση του καταστατικού εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τις εκλογές και λήγει τον Ιούνιο του 1989.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1)     Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ειδικό Γραμματέα, ε) Οργανωτικό Γραμματέα, στ) Γενικό Ταμία, ζ) Βοηθό Ταμία και Έφορο Υλικού, η) Έφορο Δημοσίων Σχέσεων, θ) Έφορο Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων και 2 μέλη.

2)     Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρία που συγκαλεί γι’ αυτό το σκοπό ο σύμβουλος που πλειοψήφησε, το αργότερο σε πέντε μέρες μετά τις αρχαιρεσίες.

3)     Το Δ.Σ. μπορεί  παράλληλα να οργανώνεται σε ομάδες για μελέτη και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων (εκπαιδευτικά, οικονομικά, συνταξιοδοτικά, κλαδικά κλπ) οι οποίες μπορούν να ενισχύονται και από μη μέλη του  Δ.Σ. και άλλα μέλη Ενώσεων με ειδικές γνώσεις και πείρα σε ειδικά θέματα.

4)     Τα μέλη του Δ.Σ. μετά την εκλογή τους δεν εκπροσωπούν πλέον την Ένωση, τον κλάδο ή την ειδικότητα από την οποία προέρχονται, αλλά την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1)    Μετά την συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται η παράδοση της Διοικήσεως από το προηγούμενο Δ.Σ. με σύνταξη ειδικής πράξεως των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

2)    Εφόσον υπάρχουν θέματα και επιδιώξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι δυνατόν να ζητηθεί από το νέο Δ.Σ. να παραταθεί η παραμονή στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. δύο μελών του προηγούμενου Δ.Σ. για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαία η παρουσία τους, η οποία όμως δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα (1) μήνα από την ημέρα παραδόσεως της Διοικήσεως.

3)    Στο διάστημα αυτό τα παραμένοντα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. συμμετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του νέου Δ.Σ. εφόσον πρόκειται να συζητηθεί θέμα που κάνει αναγκαία την παρουσία τους και αποζημιώνονται όπως και όσο τα μέλη του νέου Δ.Σ. κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1)     Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του τακτικά μια φορά την εβδομάδα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τρία τουλάχιστον μέλη του. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από 3 μέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρία τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.

2)     Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η φυσική παρουσία μελών του Δ.Σ. σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, μπορεί η συνεδρίαση να πραγματοποιείται με τηλεσυνδιάσκεψη μεταξύ των φυσικώς παρόντων στα γραφεία της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και των μη δυναμένων να παρευρεθούν, από τον χώρο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. της περιοχής που βρίσκονται εφόσον υπάρχει η σχετική τεχνολογική υποδομή.

3)     Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο μέρες από την συζήτηση.

Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρία, τα θέματα αναγράφονται απαραιτήτως στην αίτηση των μελών που ζητούν την έκτακτη συνεδρία και γνωστοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη από τον Πρόεδρο, όπως και τα θέματα της τακτικής συνεδρίας ή απευθείας από τα μέλη που υπογράφουν την αίτηση για συνεδρία σε περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος να καλέσει σε συνεδρία το Δ.Σ. Δεν είναι αναγκαία η διήμερη προειδοποίηση όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα.

4)     Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν συμμετέχουν τουλάχιστον έξι (6) μέλη με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεσυνδιάσκεψης και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογαριάζεται διπλή.

5)     Μέλος του Δ.Σ. που δεν συμμετέχει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδρίες και το 50 % των συνολικών τακτικών και έκτακτων, ανά δίμηνο, αντικαθίσταται από το πρώτο στην σειρά αναπληρωματικό μέλος του ιδίου συνδυασμού ή το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ενιαίου συνδυασμού.

6)     Σε όλες τις συνεδρίες του Δ.Σ. τακτικές και έκτακτες τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρία, η οποία δεν πραγματοποιείται, αν δεν υπογραφούν προηγουμένως τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Δ.Σ. στην άσκηση της διοικήσεως έχει τις ακόλουθες συλλογικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες:

1)    Προβαίνει σ’ οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή μέλη του και αφορά τους σκοπούς της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

2)    Εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. τακτικών ή εκτάκτων.

3)    Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο και ενημερώνει σχετικά.

4)    Συγκροτεί επιτροπές μελέτης διαφόρων θεμάτων, σύμφωνα με την παρ. του άρθρου 14.

5)    Παρέχει στις Ενώσεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.

6)    Παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού, εγκρίνει τις μηνιαίες δαπάνες, καθορίζει την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 19, την αμοιβή του μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των Γραφείων, την αποζημίωση του Νομικού Συμβούλου, την αμοιβή εντεταλμένης περιοδικής εργασίας διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων του ενημερωτικού δελτίου και του Επιστημονικού Περιοδικού και αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες, απρόβλεπτες από τον ετήσιο προϋπολογισμό.

7)    Αποφασίζει για περιοδείες στο Εσωτερικό, που διακόπτονται ένα μήνα πριν από τις αρχαιρεσίες, για αποστολές στο Εσωτερικό ή Εξωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και ρυθμίζει τα σχετικά με τις ενέργειες αυτές έξοδα ταξιδιού, κινήσεως, παραστάσεως κλπ.

8)    Προσλαμβάνει και απολύει το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό των Γραφείων και υπηρεσιών της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και μεριμνά για την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

9)    Καταρτίζει και τροποποιεί τον κανονισμό εκδόσεως και λειτουργίας του ενημερωτικού δελτίου και του επιστημονικού περιοδικού και ρυθμίζει την ύλη, τη μορφή και το πρόγραμμα τους με το διορισμό ειδικής για το καθ’ ένα Επιτροπής από τα μέλη του και από άλλους ειδικούς συναδέλφους μέλη Ενώσεων.

10) Καταρτίζει και τροποποιεί τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ομοσπονδίας και τον υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

11) Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις καθηγητών, γονέων μαθητών και πολιτών στην έδρα της Ομοσπονδίας ή στις έδρες των Ενώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., σε συνεργασία με τις τοπικές Ενώσεις.

12) Γνωστοποιεί έγκαιρα τους υποψήφιους αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου για τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια από το ενημερωτικό δελτίο και μετά την εκλογή τους συνεργάζεται με αυτούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

13) Αποφασίζει για αγωνιστικές εκδηλώσεις για την διεκδίκηση των συμφερόντων του Κλάδου και τις υποβάλλει σε Γ.Σ. για έγκριση, εάν περιλαμβάνεται σ’ αυτές απεργία. Για τις άλλες ζητεί την έγκριση της Γ.Σ. κατά την κρίση του.

14) Συγκαλεί τους αντιπροσώπους των Ενώσεων σε Γ.Σ. τακτικές ή έκτακτες.

15) Αποστέλλει στις Ενώσεις ένα μήνα πριν από την τακτική Γ.Σ. συνοπτική έκθεση πεπραγμένων του έτους της θητείας του.

16) Συντάσσει και υποβάλλει στη Γ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων, τον ισολογισμό και απολογισμό της θητείας του, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου.

17) Λογοδοτεί και ελέγχεται για την άσκηση της Διοικήσεως την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).

18) Γενικά κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και τα συμφέροντα αυτής και του κλάδου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1)     Τακτικό μέλος του Δ.Σ. δεν συγχωρείται:

α)   Να παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

β)   Να ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

γ)   Να προβαίνει ενσυνείδητα σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, τον περιορισμό, την εξουδετέρωση ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

δ)   Να αντιστρατεύεται στις αποφασισμένες ενέργειες του Δ.Σ., έστω κι αν μειοψήφησε στις σχετικές αποφάσεις.

2)     Καθεμιά από τις προηγούμενες παραβάσεις αποτελεί λόγο μέχρι και εκπτώσεως του υπαιτίου από τη θέση του τακτικού μέλους του Δ.Σ.

3)     Μετά από έγγραφη ενυπόγραφη καταγγελία από μέλος της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εναντίον μέλους του Δ.Σ. ότι υπέπεσε σε παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο Πρόεδρος κοινοποιεί την καταγγελία στο υπόλογο μέλος και το καλεί εγγράφως να απαντήσει στις κατηγορίες σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. με μόνο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης την εκδίκαση της καταγγελίας. Η συνεδρίαση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί πέντε (5) μέρες το αργότερο μετά την κατάθεση της καταγγελίας.

4)     Αν από την εξέταση διαπιστωθεί ότι οι κατηγορίες είναι πραγματικές το Δ.Σ. και με πλειοψηφία των 2/3 αποφασίζει την επιβολή της ποινής. Η απόφαση υπόκειται στον έλεγχο της Γ.Σ.

5)     Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι:

α)   επίπληξη έγγραφη.

β)   χρηματικό πρόστιμο ίσο με την μηνιαία αποζημίωση εξόδων κινήσεων και παραστάσεως.

γ)   προσωρινή διαγραφή από το Δ.Σ. από 1 μέχρι 6 μήνες και

δ)   οριστική διαγραφή.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1)    Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. δύναται να λαμβάνουν έξοδα κινήσεως και παραστάσεως που καθορίζονται από το Δ.Σ. με ειδική απόφαση που ανανεώνεται σε κάθε θητεία. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

2)    Ο ταμίας επιπλέον δικαιούται το 1/100 του ποσού του ετήσιου ισολογισμού για διαχειριστικά λάθη.

3)    Καμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Δ.Σ. για απασχόληση ή εργασία στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και ούτε επιτρέπεται να συνάπτει με την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. οποιαδήποτε σύμβαση με την οποία μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να πάρει οποιαδήποτε αμοιβή.

4)    Τα μέλη του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ταυτόχρονα και ως μέλη των εταιριών που ιδρύει η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1)    Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί, διαγραφεί προσωρινά για χρονικό διάστημα πάνω από 3 μήνες ή εκπέσει ή διαγραφεί οριστικά, αναπληρώνεται από τους αναπληρωματικούς του ίδιου συνδυασμού και προκειμένου περί ανεξαρτήτων εκ του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. Στις περιπτώσεις ενιαίου συνδυασμού η αναπλήρωση γίνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

2)    Μετά από κάθε αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. εκτός από τα μέλη του Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γεν. Γραμματέας), που αποχωρεί από αυτό για οποιονδήποτε λόγο (παρ. 1), γίνεται ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.

3)    Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (παρ 1) αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου. Αν όμως αποχωρεί ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.

4)    Η διαδικασία ανασύνθεσης των παρ. 2 και 3 εφαρμόζεται και στην περίπτωση που:

α)   οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. παραιτείται από το αξίωμά του, όχι όμως και από τη θέση του Δ.Σ. και

β)   όταν η πλειοψηφία του Δ.Σ. ζητήσει εγγράφως τη γενική ανακατανομή των αξιωμάτων με γνώμονα το συμφέρον του κλάδου, που οποίο πρέπει να δικαιολογείται ικανοποιητικά και με αντικειμενική θεμελίωση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1)    Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα. Ο Πρόεδρος πρώτος ανάμεσα σε ίσους είναι μαζί με τον Γεν. Γραμματέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους (επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές, δικαστικές, οργανώσεις και αρχές) αυτοπροσώπως.

2)    Εκπροσωπεί με τον Γεν. Γραμματέα την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

3)    Συνυπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής.

4)    Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, τακτικές και έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 και διευθύνει τη συζήτηση.

5)    Ασκεί γενική εποπτεία σ’ όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. πλην της Ε.Ε. και ασκεί έλεγχο σ’όλα τα μέλη του Δ.Σ. στην  άσκηση των καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1)    Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σ’ όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του.

2)    Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου που μπορεί να του αναθέσει αυτός με ειδικό πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1)    Ο Γεν. Γραμματέας συνεκπροσωπεί την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2.

2)    Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και για τις ανακοινώσεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

3)    Φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., των Γενικών Συνελεύσεων και κοινών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

4)    Φυλάει το αρχείο και την σφραγίδα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των γραφείων.

5)    Φροντίζει για την ύλη του ενημερωτικού δελτίου, την έκδοση και την αποστολή του στους συνδρομητές και παρακολουθεί κάθε δημοσίευμα, εκδήλωση, κίνηση, ενέργεια εκτός της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. σχετική με τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και του κλάδου.

6)    Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1)    Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό, όταν αυτός απουσιάζει προσωρινά σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του.

2)    Είναι δυνατόν το Δ.Σ. να του αναθέσει για όλη την περίοδο της θητείας του ή για ορισμένο χρόνο την άσκηση ορισμένων καθηκόντων της αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με τις Ενώσεις και των δραστηριοτήτων της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., ειδικότερα:

α)   Ενεργοποιεί και συντονίζει την επικοινωνία της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με τις Ενώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται διαρκής οργανωτική επαφή με αυτές και ενημερώνει σε έκτακτα επείγοντα θέματα.

β)   Οργανώνει και προγραμματίζει τις σύνθετες εκδηλώσεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. (συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, συνεντεύξεις, αποστολές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ).

γ)   Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1)    Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηματικούς πόρους του τακτικού ταμείου και του ταμείου αλληλοβοηθείας της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και εκτελεί κάθε πληρωμή προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό δαπανών, ύστερα από έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής υπογραμμένων από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα

2)    Στο τέλος κάθε μηνός εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση των δαπανών του μηνός και φροντίζει για την έγκαιρη αναμόρφωση του προϋπολογισμού δαπανών.

3)    Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., ευθύνεται για την χρηματική και ακίνητη περιουσία της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και συνεργάζεται με τον βοηθό Ταμία και υπεύθυνο υλικού για την κινητή περιουσία της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. (έπιπλα, σκεύη, μηχανές κλπ).

4)    Αναλαμβάνει τις καταθέσεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και διαχειρίζεται ποσό ίσον με το 1/3 του μέσου όρου των μηνιαίων δαπανών της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και καταθέτει τα επιπλέον στον λογαριασμό της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. κατά το επωφελέστερο δυνατό τρόπο.

5)    Είναι υπεύθυνος και επιβλέπει την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου στους συνδρομητές με τον Γεν. Γραμματέα.

6)    Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και τον απολογισμό του έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1)    Ο Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού αναπληρώνει τον Ταμία όταν αυτός απουσιάζει, προσωρινά και μέχρι 2 μήνες ή μόνιμα, όταν ο Ταμίας απουσιάζει περισσότερο από 2 μήνες. Στην τελευταία περίπτωση η αναπλήρωση γίνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή ύστερα από ανασυγκρότηση του Δ.Σ.

2)    Είναι δυνατόν και με εισήγηση του Ταμία στο Δ.Σ. να ανατεθεί στο Βοηθό Ταμία η διαχείριση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας καθώς και η ευθύνη της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου στους συνδρομητές καθώς και η παρακολούθηση της δημοσιεύσεως των διαφημίσεων.

3)    Εξειδικεύεται στα οικονομικά – μισθολογικά θέματα του προσωπικού της Τ.Ε.Ε καθώς και στα συνταξιοδοτικά.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει σε συνεργασία με τον Οργανωτικό Γραμματέα για τις δημόσιες σχέσεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και ειδικότερα:

α)   Για την φιλοξενία επισκεπτών και εκπροσώπων άλλων οργανώσεων, εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών, του  Εσωτερικού και του Εξωτερικού και για την επαφή της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με αντίστοιχες οργανώσεις του Εξωτερικού.

β)   Την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, συνεντεύξεων τύπου κλπ.

γ)   Τη δημοσιογραφική προβολή των δραστηριοτήτων της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τις τηλεοπτικές εμφανίσεις, την οργάνωση ειδικών αποστολών στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1)    Ο Έφορος Βιβλιοθήκης και εκδόσεων είναι υπεύθυνος για την κατάσταση και λειτουργία της βιβλιοθήκης της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., της οποίας τα βιβλία χρεώνεται με ειδικό πρωτόκολλο από τον Βοηθό Ταμία και Έφορο Υλικού.

2)    Είναι επικεφαλής της επιτροπής επιλογής της ύλης του επιστημονικού περιοδικού και υπεύθυνος για την έκδοση του. Συνεργάζεται με τον Βοηθό Ταμία για τη διανομή (αποστολή) του στους συνδρομητές.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1)    Την εποπτεία της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ασκεί πενταμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γ.Σ. για διετή θητεία και που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τρία μέλη.

2)    Η συγκρότησή της σε σώμα γίνεται στα γραφεία της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με μυστική ψηφοφορία σε πέντε (5) το πολύ μέρες από την εκλογή των μελών της από την Γ.Σ. και ύστερα από πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε στις σχετικές αρχαιρεσίες.

3)    Μέλος της Ε.Ε που αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται από το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό του ιδίου συνδυασμού. Εάν πρόκειται για αποχώρηση του Προέδρου, γίνεται ανασυγκρότηση σε σώμα της Ε.Ε. μετά την αναπλήρωσή του.

4)    Η Ε.Ε συνέρχεται στην Αθήνα στα γραφεία της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.:

α)   Τακτικά, ύστερα από απόφασή της κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο.

β)   Έκτακτα, όταν υπάρχει ανάγκη και με απόφασή της.

γ)   Όταν καλείται από το Δ.Σ.

δ)   Όταν καλείται από τρία (3) μέλη της.

5)    Η τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε γίνεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναγράφονται και τα ειδικά θέματα της συζητήσεως. Οι συνεδριάσεις έχουν απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία (3) από τα μέλη της μαζί με τον Πρόεδρο της απαραιτήτως, εκτός αν αυτός εμποδίζεται ή αρνείται, οπότε υπάρχει απαρτία με οποιαδήποτε τρία (3) μέλη. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε.

6)    Τα έξοδα ταξιδιού, κινήσεως και παραστάσεως των μελών της Ε.Ε. που μετακινούνται και παραμένουν στην Αθήνα για συνεδρίαση και για άσκηση των καθηκόντων τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Ταμείο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1)    Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Ε.Ε. είναι ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του Δ.Σ. και της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

2)    Ο οικονομικός έλεγχος της Ε.Ε συνίσταται στο να εξακριβώσει τις ενέργειες ή παραλείψεις και τη δράση του Δ.Σ. και να τις χαρακτηρίσει ανάλογα και ακόμη, αν συμφωνούν ή όχι με το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις και τον σχετικό χαρακτηρισμό συντάσσει ειδική έκθεση.

3)    Ο διαχειριστικός έλεγχος που γίνεται τουλάχιστον κάθε Δεκέμβριο και Μάιο αναφέρεται σ’ όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο και συντάσσεται ειδική έκθεση που παρουσιάζεται στην Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1)     α)   Για θέματα γενικού ενδιαφέροντος εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, συνδικαλιστικά κλπ η Γ.Σ. μπορεί να απαρτίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. από τους αντιπροσώπους των Ενώσεων μελών της ή τους προέδρους των Ενώσεων, κωλυομένων των προέδρων οι αναπληρωτές τους που ορίζονται από τα Δ.Σ. των Ενώσεων.

β)   Όταν πρόκειται το Δ.Σ. να εισηγηθεί απεργία η Γ.Σ. να απαρτίζεται από τους προέδρους των Ενώσεων ή τους αναπληρωτές τους.

2)    Οι συνεδριάσεις αυτές βρίσκονται σε απαρτία όταν υπάρχει παρουσία των 2/3 των προέδρων των Ενώσεων μελών της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Προεδρεύονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και τα πρακτικά τους τηρεί σε ειδικό βιβλίο (κοινών συνεδριάσεων) ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Σε περίοδο αγωνιστικών εκδηλώσεων και ειδικότερα για τις ανάγκες απεργίας διαρκείας είναι δυνατόν να εκλέγεται από την Γ.Σ. επιτροπή αγώνα, αντιπροσωπευτική των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας, οι αρμοδιότητες της οποίας θα καθορίζονται απ’ αυτήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

(Γενικές Συνελεύσεις  Γ.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 34ο

1)    Το πρώτο τακτικό συνέδριο πραγματοποιείται στην έδρα της Ένωσης που έχει τα περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη και τα υπόλοιπα τακτικά ή έκτακτα στις μεγαλύτερες πόλεις της επικράτειας, πάντως οπωσδήποτε κατά προτίμηση στις πιο κεντρικές διαμερισματικά. Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε δεύτερο χρόνο, με πρόσκληση του Δ.Σ. που δημοσιεύεται δύο μήνες πριν στο ενημερωτικό δελτίο ή στον ημερήσιο τύπο.

2)    Στην πρόσκληση για Γ.Σ. πρέπει να αναφέρονται:

α)   Ο τόπος, η χρονική διάρκεια με ημέρα και ώρα ενάρξεως και ο αριθμός (αύξων) της Συνέλευσης.

β)   Τα θέματα που θα συζητηθούν και ο αναγκαίος για την απαρτία της Συνέλευσης αριθμός ψήφων (μελών), που είναι το 1/2 τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

γ)  Οι προτάσεις του Δ.Σ. που θα συζητηθούν στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1)     Σε ένα μήνα από την δημοσίευση της προσκλήσεως μπορούν οι Ενώσεις να υποβάλλον στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κάθε θέμα με τις σχετικές σ’ αυτό προτάσεις, που κρίνουν ότι πρέπει να προστεθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και να δημοσιευθεί.

2)     Προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη μετά την μηνιαία προθεσμία γίνεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ. πριν αρχίσει η συζήτηση της Η.Δ.

3)     Μετά την δημοσίευση της Η.Δ. γίνεται σχετική μ’ αυτήν συζήτηση από τις στήλες του ενημερωτικού δελτίου. Δικαίωμα συμμετοχής στις συζητήσεις αυτές έχουν μόνο οι οικονομικά τακτοποιημένες Ενώσεις.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1)     Όταν ζητήματα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. απαιτούν την έγκριση των Ενώσεων είτε κατά την απαίτηση του καταστατικού τους είτε κατά την κρίση του Δ.Σ. είτε ύστερα από αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των Ενώσεων, καλούνται οι Ενώσεις σε έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις από τον πρόεδρο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.  και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

2)     Για την σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. δεν ισχύουν οι προθεσμίες της τακτικής,ούτε η διαδικασία καθορισμού των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως  αλλά:

α)   Όταν αποφασίζεται η σύγκλιση της Γ.Σ. (έκτακτης) από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ορίζεται η πραγματοποίηση της μέσα σε πέντε (5) μέρες όταν συντρέχει επείγουσα ανάγκη και σε είκοσι (20) το πολύ μέρες σε ομαλές περιστάσεις.

β)   Όταν συγκαλείται η Γ.Σ. ύστερα από αίτηση των Ενώσεων ο χρόνος συγκλήσεως της καθορίζεται από τις Ενώσεις στα χρονικά όρια των 15 – 30 ημερών.

γ)  Τα θέματα ημερήσιας διάταξης καθορίζονται από εκείνους που συγκαλούν την έκτακτη Γ.Σ. Επιπλέον το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. μπορεί να προσθέσει στην Η.Δ της προσκλήσεως των Ενώσεων και άλλα θέματα, που κοινοποιούνται στις Ενώσεις μαζί με τα θέματα των Ενώσεων, που ζήτησαν τη σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

3)     Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και η γραμματεία της Συνέλευσης εξυπηρετείται από μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση θέματος εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. εκλέγεται άλλος πρόεδρος και άλλη γραμματεία.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1)     Οι Ενώσεις πρέπει έγκαιρα να αναφέρουν στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αν θα συμμετάσχουν στη Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη.

2)     Αν από τις απαντήσεις των Ενώσεων προκύψει ότι η Γ.Σ. δεν θα έχει απαρτία, τότε:

α)   Αν πρόκειται για έκτακτη Γ.Σ., αυτή ματαιώνεται και η σχετική απόφαση που αναμενόταν από την έκτακτη Γ.Σ., την επείγουσα, λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β)  Αν πρόκειται για έκτακτη, όχι επείγουσα Γ.Σ., αναβάλλεται για το επόμενο 20ήμερο. Αν και μετά την αναβολή δεν εξασφαλισθεί απαρτία ματαιώνεται.

γ)   Αν πρόκειται για την τακτική Γ.Σ. του Ιουνίου, τότε αυτή αναβάλλεται για τον Σεπτέμβριο οπότε πραγματοποιείται και με το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων Ενώσεων, με βάση την οικονομική υποχρέωση της προηγούμενης συνδικαλιστικής περιόδου.

3)     Κάθε αναβολή ή ματαίωση Γ.Σ. γνωστοποιείται όπως και η πρόσκληση για τη σύγκλισή της.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Η Γ.Σ. των Ενώσεων αποτελεί το ανώτατο κυρίαρχο όργανο Διοικήσεως της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και ελέγχου της πολιτείας του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων της Διοικήσεως. Ειδικότερα:

α)   Κρίνει και αποφαίνεται για τα πεπραγμένα της Διοικήσεως.

β)   Τροποποιεί ή εγκρίνει τον προϋπολογισμό του τακτικού Ταμείου και του Ταμείου αλληλοβοηθείας της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και εγκρίνει τον απολογισμό των Ταμείων ή καταλογίζει ευθύνες ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.

γ)   Αποφασίζει για την εγγραφή νέων Ενώσεων στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., την επανεγγραφή ή διαγραφή Ενώσεων – μελών της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

δ)   Τροποποιεί το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 49 του Καταστατικού.

ε)   Για την διάλυση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ενοποίηση ή συγχώνευση και σε κάθε περίπτωση τομής της Ομοσπονδίας αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καταστατικού.

στ) Εγκρίνει ή τροποποιεί τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., της εκδόσεως και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου και του επιστημονικού περιοδικού και του Ταμείου αλληλοβοηθείας της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Επίσης γνωμοδοτεί για την μελλοντική δράση και τακτική της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ζ)   Αποφασίζει για τις σχέσεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και για τη συμμετοχή της σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς.

η)   Αποφασίζει για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και τους εκπαιδευτικούς.

θ)   Κρίνει και ελέγχει τις αποφάσεις του Δ.Σ. πάνω σε πειθαρχικά θέματα.

ι)    Ελέγχει τα πεπραγμένα των αιρετών Συμβούλων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 39ο

1)    Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία του 1/2 συν 1 των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν δεν υπάρχει απαρτία η οποία ορίζεται ως εξής:

α)   Για την τακτική Γενική Συνέλευση το 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

β)   Για τις έκτακτες Γ.Σ. το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που όμως θα αντιπροσωπεύουν το 1/2 των αντιπροσώπων του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

γ)   Στην από αναβολή Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, λόγω ελλείψεως απαρτίας, η απαρτία ορίζεται στο 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

2)     Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ανάταση του χεριού των αντιπροσώπων των Ενώσεων – μελών, που δικαιούνται ψήφο ή με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία.

3)    Όταν πρόκειται για ζητήματα εμπιστοσύνης στη Διοίκηση και για προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία είναι μυστική με ψηφοδέλτιο. Η έγκριση των πεπραγμένων της Διοίκησης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

4)     Για την εκλογή του Προεδρείου της Γ.Σ. της και για ζητήματα λειτουργίας της συνελεύσεως ψηφίζουν όλοι οι αντιπρόσωποι των Ενώσεων – μελών που δικαιούνται ψήφου.

5)    Για όλα τα άλλα ζητήματα  καθώς και τα της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου ψηφίζουν όλοι οι αντιπρόσωποι των Ενώσεων – μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

6)    Στις αρχαιρεσίες κάθε αντιπρόσωπος ψηφίζει με μια ψήφο, αλλά παρίστανται και ψηφίζουν στη Γ.Σ. τόσοι αντιπρόσωποι όσοι και οι ψήφοι κάθε Ενώσεως σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο.

7)    Κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο εκλέγει από ένα (1) αντιπρόσωπο για κάθε είκοσι (20) ψηφοφόρους που ψήφισαν για την εκλογή των αντιπροσώπων του στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Η εκλογή των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων οργάνων στην Ομοσπονδία, γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής ως εξής:

α)   Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Δ.Σ. του Σωματείου τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, ομαδικά ή μεμονωμένα.

β)   Τα ψηφοδέλτια όλα όμοια τυπώνονται με ευθύνη του Δ.Σ. και περιλαμβάνουν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα κάθε συνδυασμού. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με επίσης αλφαβητική σειρά.

γ)   Οι ψηφοφόροι συμπληρώνουν με μπλε μολύβι προ των ονομάτων των υποψηφίων το πολύ τόσους σταυρούς όσους αντιπροσώπους αναλογούν στο σωματείο στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών. Ένα μόνο σταυρό στο κοινό ψηφοδέλτιο των μεμονωμένων.

δ)   Κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα στο ψηφοδέλτιο συνιστά περίπτωση ακυρώσεως του

ε)   Τα λοιπά θέματα που αφορούν την ψηφοφορία καθορίζονται από το άρθρο 45 παρ. 1,2,3,4,5 και 6 του παρόντος καταστατικού.

8)     Για θέματα που υπάρχουν αποφάσεις των Γ.Σ. των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. η ψηφοφορία είναι φανερή (πλην των περιπτώσεων όπου ο νόμος απαιτεί μυστική ψηφοφορία).

ΑΡΘΡΟ 40ο

1)    Δικαίωμα λόγου στις Γ.Σ., τακτικές ή έκτακτες, έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι των Ενώσεων – μελών, τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της Ε.Ε.

2)    Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Ενώσεων.

3)    Μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να δοθεί ο λόγος, όχι και δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα ειδικής καταρτίσεως, αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί το σώμα σε συγκεκριμένο θέμα ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1)    Την τακτική Γ.Σ. ανοίγει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με πρόταση του οποίου εκλέγεται με ανάταση των χεριών προσωρινό προεδρείο (πρόεδρος και δύο μέλη) με έργο την εκλογή του μόνιμου προεδρείου της Γ.Σ.

2)    Το μόνιμο προεδρείο αποτελείται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και δύο πρακτικογράφους που εκλέγονται με ψηφοδέλτιο.

3)    Με φροντίδα του μόνιμου προεδρείου εκλέγονται:

α) Επιτροπή τύπου και δημοσίων σχέσεων (τριμελής) της Συνελεύσεως με έργο τη σύνταξη σχεδίων ψηφισμάτων της συνελεύσεως και δελτίων τύπου από τις εργασίες της Συνελεύσεως.

β) Πενταμελής (5) Εφορευτική Επιτροπή στην οποία παραδίνονται οι υποψηφιότητες για τα όργανα διοικήσεως της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους, διεξάγει τις αρχαιρεσίες και αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα υποβληθεί.

4)    Μετά την εκλογή των επιτροπών της παραπάνω παραγράφου μπαίνει σε σύντομη συζήτηση η ημερήσια διάταξη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35. Η τελική διαμόρφωση της Η.Δ. εγκρίνεται από την Γ.Σ. με ψηφοφορία.

5)    Σε κανένα δεν δίνεται ο λόγος, αν δεν γραφτεί προηγούμενα στον κατάλογο των ομιλητών και δεν μπορεί να μιλήσει πριν από την σειρά εγγραφής του. Η προεγγραφή και η σειρά δεν τηρείται για τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. στα οποία δίνεται υποχρεωτικά ο λόγος αν το ζητήσουν. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει για τις έκτακτες Γ.Σ. και για την τακτική ως την στιγμή της ψηφοφορίας για τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ., όταν πρόκειται να κάνουν εισήγηση σε κάποιο από τα θέματα της Η.Δ. ή όταν το ζητήσει η Γ.Σ. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε εκφράζουν θέσεις των Συμβουλίων και όχι προσωπικές τους απόψεις.

6)    Δευτερολογίες στο ίδιο θέμα, πριν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών σ’ αυτό το θέμα, αντεγκλήσεις, διαλογικές συζητήσεις και διακοπές δεν επιτρέπονται.

7)    Αν ο κατάλογος των ομιλητών για ένα θέμα είναι μεγάλος, η Συνέλευση μπορεί να ορίσει χρονικό όριο στους ομιλητές, όχι πάντως κατώτερο από τρία λεπτά.

8)    Ποτέ δεν υποβάλλεται θέμα σε ψηφοφορία, αν δεν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών γι’ αυτό το θέμα. Αν ληφθεί τέτοια απόφαση είναι άκυρη.

9)    Είναι έγκυρη απόφαση χωρίς εξάντληση του καταλόγου των ομιλητών:

α)   Αν οι δικαιούμενοι υπόλοιποι να μιλήσουν παραιτηθούν από το δικαίωμά τους.

β)   Αν ενώ υποβάλλεται σε ψηφοφορία το θέμα, δεν υπάρχει διαμαρτυρία του από πριν γραμμένου στον κατάλογο ομιλητή, που δεν μίλησε.

10) Κάθε πρόταση συνέδρου είτε απορρέει από τα συζητούμενα θέματα, είτε υποβάλλεται στη Συνέλευση για συζήτηση ή ψηφοφορία δεν γίνεται δεκτή από το Πρόεδρο της Συνελεύσεως, αν δεν είναι γραπτή. Προφορικές προτάσεις μπορούν να γίνουν δεκτές από τον Πρόεδρο, αν είναι αναμφισβήτητα λιγόλογες.

11) Μέλη που δεν τηρούν την διαδικασία συζητήσεως και γενικά παρεκτρέπονται ανακαλούνται στην τάξη από τον Πρόεδρο και αν εξακολουθούν τους αφαιρείται ο λόγος και σε περίπτωση μη συμμορφώσεως αποβάλλονται προσωρινά ή οριστικά εκ της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 42ο

Στο τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Ιουνίου διεξάγονται αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 43ο

1)     Μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε εκλέγονται εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Τ.Ε.Ε που αποτελούν ενεργά τακτικά μέλη Ενώσεως – μέλους της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Μετά την εκλογή τους ανήκουν στη διάθεση και την υπηρεσία της Ομοσπονδίας και δεν εκπροσωπούν Ένωση ή επιμέρους κλάδο.

2)     Αποκλείονται από το Δ.Σ. και την Ε.Ε εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Τ.Ε.Ε:

α)   Εφόσον είναι μέλη διοικήσεως άλλου εκπαιδευτικού σωματείου, εκτός αν μετά την εκλογή τους παραιτηθούν από την άλλη θέση.

ΑΡΘΡΟ 44ο

1)    Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Δ.Σ. τουλάχιστον 4 μέρες προ της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών, ομαδικά ή μεμονωμένα. Δια της αιτήσεως υποψηφιότητας δύνανται να ορίζεται και αντιπρόσωπος των αιτούντων κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας και διαλογής.

2)    Τα ψηφοδέλτια όλα όμοια τυπώνονται με ευθύνη του Δ.Σ. και περιλαμβάνουν κατ’ αλφαβητική σειρά τα ονόματα κάθε συνδυασμού και χωριστά για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Για μεμονωμένους υποψήφιους τυπώνονται ξεχωριστά ψηφοδέλτια.

3)    Οι ψηφοφόροι σημειώνουν με μπλε μολύβι προ των ονομάτων των υποψηφίων μέχρι ένδεκα (11) σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι πέντε (5) για την Ε.Ε.

4)    Κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα στο ψηφοδέλτιο αποτελεί λόγο ακυρώτητος του.

ΑΡΘΡΟ 45ο

1)     Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθεί στην αίθουσα εκλογών η κάλπη και την σφραγίζει.

2)     Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ψηφοδέλτια, ένα από κάθε συνδυασμό ή ανεξάρτητο υποψήφιο και φάκελο, αποσύρεται σε κλειστό ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιο του, ρίχνει κλειστό τον φάκελο στην κάλπη, υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.

3)     Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη, μετρούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψήφων που αναγράφεται στην κατάσταση εκείνων που ψήφισαν, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και συντάσσεται για όλα αυτά ειδικό πρακτικό.

4)     Η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Ειδικότερα:

Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με το αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

5)     Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για την θέση αυτή.

6)     Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.

7)     Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1 / 3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό μέτρο.

8)     Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

9)     Μετά την εκλογή, στο οικείο πρακτικό της επιτροπής συντάσσεται πίνακας με τα ονόματα εκείνων που έχουν εκλεγεί για τα δύο σώματα Δ.Σ. και Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 46ο

Σε περίπτωση που παρουσιάζεται οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να δημιουργήσει αντιθέσεις μεταξύ των μελών των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. διαφόρων κλάδων συγκαλείται  Γ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., το γρηγορότερο δυνατόν, που αποφασίζει για το κάθε θέμα με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ’

(Πόροι της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 47ο

1)    Οι πόροι της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. είναι τακτικοί και έκτακτοι.

α)   Τακτικοί είναι η ετήσια συνδρομή των μελών για το τακτικό ταμείο και το ταμείο αλληλοβοηθείας. Η τακτική ετήσια συνδρομή κάθε ένωσης προς τα ταμεία αυτά καθορίζεται από την Γ.Σ. και αναπροσαρμόζεται απ’ αυτήν με πλειοψηφία 1/2 των παρόντων.

β)   Έκτακτοι πόροι είναι κάθε έσοδο που προέρχεται από έκτακτες εισφορές των μελών, που αποφασίζονται πάλι σε Γ.Σ. ή από το Δ.Σ., από κληρονομιές, κληροδοσίες, προαιρετικές εισφορές, περισσεύματα από γιορτές, από εκμετάλλευση ειδικών εκδόσεων, από αξιοποίηση άχρηστου χαρτιού, από εκποίηση υλικού κλπ.

2)    Κληροδοσίες, κληρονομιές και σοβαρές δωρεές γίνονται τελικά αποδεκτές με έγκριση της Γ.Σ. και εφόσον δεν γίνονται με όρους που δεσμεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Η αποδοχή κληρονομιάς γίνεται πάντοτε με το δικαίωμα απογραφής.

3)    Κληροδοσίες, κληρονομιές και δωρεές υπέρ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για ορισμένο σκοπό, όχι αντίθετο προς το καταστατικό της, είναι διαχειριστικά ξεχωρισμένες στον προϋπολογισμό της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., οι δε πόροι απ’ αυτές διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό που όρισε ο διαθέτης ή ο δωρητής.

4)    Τα έσοδα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. διατίθενται:

α)   Για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού.

β)   Για την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και του επιστημονικού περιοδικού καθώς και για άλλες εκδόσεις.

γ)   Για τα έξοδα κινήσεως, παραστάσεως, εγκαταστάσεως και ενοικίου, μετακινήσεως κλπ των μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε και της Επιτροπής Αγώνα.

δ)   Για έξοδα των γραφείων.

ε)   Για περιοδείες και αποστολές των μελών του Δ.Σ.

στ) Τα έξοδα των αντιπροσώπων που επιβαρύνουν την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ζ)   Για κάθε άλλη ανάγκη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ’

(Διάλυση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – Αναθεώρηση καταστατικού)

ΑΡΘΡΟ 48ο

1)    Η διάλυση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., ενοποίηση ή συγχώνευση αποφασίζεται από Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία παρευρίσκονται τα 3/4 των μελών Ενώσεων που έχουν δικαίωμα ψήφου η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται από τα 3/4 των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου.

2)    Η Γ.Σ. που αποφασίζει διάλυση, ενοποίηση ή συγχώνευση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αποφασίζει και τη διαχείριση της περιουσίας της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 49ο

1)    Το καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. (Συντακτικής), τακτικής ή έκτακτης.

2)    Η σύγκλιση της συντακτικής ή αναθεωρητικής Γ.Σ. γίνεται ή ύστερα από απόφαση προηγούμενης  Γ.Σ. ή με πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. που ορίζουν και τα άρθρα που κρίνουν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν.

3)    Η συντακτική ή αναθεωρητική Γ.Σ. που θα προβεί στην τροποποίηση ή αναθεώρηση του καταστατικού πρέπει να απαρτίζεται από το 1/2 των Ενώσεων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η κατ’ άρθρο και στο σύνολο τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να εγκρίνονται από τα 3/4 των παρόντων μελών.

4)    Για διάστημα ενός έτους μετά την εκλογή του πρώτου Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. δε μπορεί να γίνει τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ’

(Γενικές διατάξεις)

ΑΡΘΡΟ 50ο

Η σφραγίδα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. είναι στρογγυλή και αναγράφεται περιφερειακά «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ» στο δε κέντρο της η σύντμηση της «Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.», κάτω δε απ’ αυτή το έτος ιδρύσεώς της.

ΑΡΘΡΟ 51ο

1)     Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό κανονίζεται από εσωτερικό κανονισμό και τις διατάξεις του νόμου περί σωματείων.

2)     Το πρώτο εκλεγμένο Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. υποχρεούται να καταρτίσει εσωτερικό κανονισμό που θα θέσει για έγκριση στην πρώτη τακτική Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 52ο

Τα καταστατικά των πρωτοβάθμιων οργάνων πρέπει να βασίζονται στο καταστατικό της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Τα μέλη, οφείλουν να αναμορφώσουν για το σκοπό αυτό τα καταστατικά τους.

ΑΡΘΡΟ 53ο

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. είναι υποχρεωμένο να στείλει στις Ενώσεις – μέλη αντίτυπα του καταστατικού μετά την έγκριση από τις Αρμόδιες αρχές.

ΑΡΘΡΟ 54ο

Το καταστατικό αυτό ορίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο αυτού.

 

Αθήνα, 30/6/ 2002

Ο Πρόεδρος, Α. Αλεξόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας, Σ. Κερασιώτης

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου τροποποιημένου καταστατικού σωματείου (Ομοσπονδίας), εγκριθέντος δια της υπ’ αριθμ. 3623/03 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπό την έμπροσθεν επωνυμία, αναγνωρισθέντος δια της υπ’ αριθμ. 4450/87 αποφάσεως του αυτού Δικαστηρίου και καταχωρηθέντος εις την οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων (Ομοσπονδιών) υπ’ αυξ. αριθμ. 448.

ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛ. 2003

Ο Γραμματέας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για τη νόμιμη σήμανση και την έκδοσή του κατά τη σειρά παραγγελίας

ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛ. 2003

Ο Γραμματέας