Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 16.1      (συγκρότηση 2-7-2016)

16η Συνδικαλιστική Περίοδος (2016-2018)

 

 

1.Πρόεδρος: Σεκεριάδης Νικόλαος
2.Αντιπρόεδρος: Μπίγγος Χρήστος
3.Γενικός Γραμματέας: Δούρος Παλαιολόγος
4.Ειδικός Γραμματέας: Πέππας Αναστάσιος
5.Οργανωτικός Γραμματέας: Θεολόγου Μιλτιάδης
6.Γενικός Ταμίας: Μπακαβέλλος Χρήστος
7.Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού: Μπόλης Θωμάς
8.Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Παπαδόπουλος Χιονάς
9.Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων: Μαστρογιωργάκης Χαράλαμπος
10.Μέλος: Μπατζανακάκη Μαρίνα
11.Μέλος: Κουτουλάκος Χρήστος