Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 16.2      (συγκρότηση 24-1-2018)

16η Συνδικαλιστική Περίοδος (2016-2018)

 

 

1. Πρόεδρος : Σεκεριάδης Νικόλαος
2. Αντιπρόεδρος : Μπίγγος Χρήστος
3. Γενικός Γραμματέας : Δούρος Παλαιολόγος
4. Ειδικός Γραμματέας : Πέππας Αναστάσιος
5. Οργανωτικός Γραμματέας : Θεολόγου Μιλτιάδης
6. Γενικός Ταμίας : Μπακαβέλλος Χρήστος
7. Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού : Μπόλης Θωμάς
8. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων : Παπαδόπουλος Χιονάς
9. Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων : Πασσάς Αναστάσιος
10. Μέλος : Μπατζανακάκη Μαρίνα
11. Μέλος : Κουτουλάκος Χρήστος

 

Από ΔΣ