Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 02-10-2023

 Αρ. Δ.Τ.: 42 

Ανασύσταση ΔΣ ΟΛΤΕΕ περιόδου 2022-2024

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την μερική ανασύσταση του του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συνδικαλιστικής περιόδου 2022-24

 

1. Πρόεδρος ______________________ : Παπαδόπουλος Χιονάς
2. Αντιπρόεδρος ___________________ : Δούρος Παλαιολόγος
3. Γενικός Γραμματέας ______________ Τσιντώνης Ηλίας
4. Ειδικός Γραμματέας ______________ : Ψωμοδότη Μαρία
5. Οργανωτικός Γραμματέας __________ : Παζάρσκη Γεωργία (Γιολάντα)
6. Γενικός Ταμίας __________________ : Θεολόγου Μιλτιάδης
7. Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού _____ : Σεκεριάδης Νικόλαος
8.  Έφορος Δημοσίων Σχέσεων_________ Μποτονάκη Ελένη
9.  Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων ___ : Αποστολόπουλος Δημήτριος
10. Μέλος ________________________ : Αγγέλης Βασίλειος
11. Μέλος ________________________ : Κουτουλάκος Χρήστος

 

Απο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ