Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 17.1      (συγκρότηση 1-9-2018)

17η Συνδικαλιστική Περίοδος (2018-2020)

 

 

1. Πρόεδρος : Σεκεριάδης Νικόλαος
2. Αντιπρόεδρος : Δούρος Παλαιολόγος
3. Γενικός Γραμματέας : Μεγαρίτης Παναγιώτης
4. Ειδικός Γραμματέας : Μπόλης Θωμάς
5. Οργανωτικός Γραμματέας : Θεολόγου Μιλτιάδης
6. Γενικός Ταμίας : Μπακαβέλλος Χρήστος
7. Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού : Παπαδόπουλος Χιονάς
8. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων : Πέππας Αναστάσιος
9. Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων : Αγγέλης Βασίλειος
10. Μέλος : Μποτονάκη Ελένη
11. Μέλος : Κουτουλάκος Χρήστος

 

Από ΔΣ