Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 17.1      (συγκρότηση 1-9-2018)

17η Συνδικαλιστική Περίοδος (2018-2020)

 

 

1.Πρόεδρος: Σεκεριάδης Νικόλαος
2.Αντιπρόεδρος: Δούρος Παλαιολόγος
3.Γενικός Γραμματέας: Μεγαρίτης Παναγιώτης
4.Ειδικός Γραμματέας: Μπόλης Θωμάς
5.Οργανωτικός Γραμματέας: Θεολόγου Μιλτιάδης
6.Γενικός Ταμίας: Μπακαβέλλος Χρήστος
7.Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού: Παπαδόπουλος Χιονάς
8.Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Πέππας Αναστάσιος
9.Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων: Αγγέλης Βασίλειος
10.Μέλος: Μποτονάκη Ελένη
11.Μέλος: Κουτουλάκος Χρήστος