Κατηγορία: ΔΔΕ Λευκάδας

ΔΔΕ Λευκάδας

Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης  Λευκάδας  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., (Ε.Κ. δεν υπάρχουν στη λίστα  σχολείων της ιστοσελίδας της ΔΔΕ) και σχολεία Ειδικής Αγωγής:  ΕΠΑΛ Λευκάδας Ταχυδρομική Δ/νση: Παλιές Αλυκές   Τ.Κ.:30100…