Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 15.1      (συγκρότηση 29-9-2014)

15η Συνδικαλιστική Περίοδος (2014-2016)

 

 1. Πρόεδρος                                                         Σταμάτης  Σταματιάδης
 2. Αντιπρόεδρος                                                Σεραφείμ  Κερασιώτης
 3. Γενικός Γραμματέας                                   Δημήτρης  Αμπόνης
 4. Ειδικός Γραμματέας                                   Μαρία  Βελημβασάκη
 5. Οργανωτικός Γραμματέας                      Αντώνης  Καταβέλος 
 6. Γενικός Ταμίας                                              Νίκος  Σεκεριάδης
 7. Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού      Δημήτρης  Τσίτουρας 
 8. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων                : Μιλτιάδης  Θεολόγου 
 9. Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων: Μανώλης  Βαβαδάκης    
 10. Μέλος                                                                Κώστας Κωνσταντίνου 
 11. Μέλος                                                                Παναγιώτης  Μεγαρίτης    

 

Από ΔΣ