ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση                               : Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

Κινητό Προέδρου______________  _      _: 6948708993

Ιστοσελίδα                                                           : https://www.oltee.gr/

Facebook___________   ______           ____: Ομάδα  Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ,  Σελίδα  Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)          : oltee.oltee@gmail.com   &   mail@oltee.att.sch.gr

(παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο το ένα από δύο e-mails. ΟΧΙ ταυτόχρονα ΚΑΙ τα δύο !!)

Για θέματα που αφορούν στην ιστοσελίδα (παρατηρήσεις, υποδείξεις, άρθρα, σχόλια, αποστολή υλικού, κλπ), παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Έφορο επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στο:

eforosds.oltee@gmail.com

 Ευχαριστούμε

Πολιτική Απορρήτου