Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 06-07-2020

 Αρ. Δ.Τ.: 02

Σύσταση Νέου ΔΣ ΟΛΤΕΕ περιόδου 2020-2022

Το 18ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020, έληξε με τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη διετία. Κατά την 1η Συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε ομόφωνα σε Σώμα ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συνδικαλιστικής περιόδου 2020-22

 

1. Πρόεδρος ______________________ : Σεκεριάδης Νικόλαος
2. Αντιπρόεδρος ___________________ : Δούρος Παλαιολόγος
3. Γενικός Γραμματέας ______________ : Παπαδόπουλος Χιονάς
4. Ειδικός Γραμματέας ______________ : Τσιντώνης Ηλίας
5. Οργανωτικός Γραμματέας __________ : Αποστολόπουλος Δημήτριος
6. Γενικός Ταμίας __________________ : Μπακαβέλλος Χρήστος
7. Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού _____ : Μποτονάκη Ελένη
8.  Έφορος Δημοσίων Σχέσεων_________ : Θεολόγου Μιλτιάδης
9.  Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων ___ : Μπόλης Θωμάς
10. Μέλος ________________________ : Αγγέλης Βασίλειος
11. Μέλος ________________________ : Κουτουλάκος Χρήστος

 

Απο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ