Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 16.1      (συγκρότηση 2-7-2016)

16η Συνδικαλιστική Περίοδος (2016-2018)

 Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 16.1

 

 

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

15η Συνδικαλιστική Περίοδος (2014-2016)

 Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 15.2

 Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 15.1

14η Συνδικαλιστική Περίοδος (2012-2014)

 Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 14.3

 Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 14.2

 Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 14.1