17η Συνδικαλιστική Περίοδος (2018-2020)

[button link=»http://www.oltee.gr/?p=8600″ icon=»arrow-right» color=»blue»][/button] Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 17.1

16η Συνδικαλιστική Περίοδος (2016-2018)

[button link=»http://www.oltee.gr/?p=8545″ icon=»arrow-right» color=»orange»][/button] Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 16.2

[button link=»http://www.oltee.gr/?p=7336″ icon=»arrow-right» color=»orange»][/button] Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 16.1

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

15η Συνδικαλιστική Περίοδος (2014-2016)

[button link=»http://www.oltee.gr/?p=3867″ icon=»arrow-right» color=»orange»][/button] Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 15.2

[button link=»http://www.oltee.gr/?p=202″ icon=»arrow-right» color=»orange»][/button] Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 15.1

14η Συνδικαλιστική Περίοδος (2012-2014)

[button link=»http://www.oltee.gr/?p=3484″ icon=»arrow-right» color=»orange»][/button] Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 14.3

[button link=»http://www.oltee.gr/?p=227″ icon=»arrow-right» color=»orange»][/button] Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 14.2

[button link=»http://www.oltee.gr/?p=161″ icon=»arrow-right» color=»orange»][/button] Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 14.1