Κατηγορία: ΟΛΤΕΕ

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 17.1

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 17.1 (συγκρότηση 1-9-2018) 17η Συνδικαλιστική Περίοδος (2018-2020) 1. Πρόεδρος : Σεκεριάδης Νικόλαος 2. Αντιπρόεδρος : Δούρος Παλαιολόγος 3. Γενικός Γραμματέας : Μεγαρίτης Παναγιώτης 4. Ειδικός Γραμματέας…

Πρόγραμμα δράσης συνδικαλιστικής περιόδου 2018-2020

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 17ο Τακτικό Συνέδριο Αντιπροσώπων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (συνδικαλιστικής περιόδου 2018-2020) Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. σε όλη την Ελλάδα. Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΜΑΖΙΚΕΣ – ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ πρωτοπόρες στον αγώνα αναβάθμισης της Τ.Ε.Ε., ακομμάτιστες, έξω και μακριά από…

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 16.1

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 16.1 (συγκρότηση 2-7-2016) 16η Συνδικαλιστική Περίοδος (2016-2018) 1. Πρόεδρος : Σεκεριάδης Νικόλαος 2. Αντιπρόεδρος : Μπίγγος Χρήστος 3. Γενικός Γραμματέας : Δούρος Παλαιολόγος 4. Ειδικός Γραμματέας…