Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

17ο Τακτικό Συνέδριο Αντιπροσώπων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

(συνδικαλιστικής περιόδου 2018-2020)

 

 1. Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. σε όλη την Ελλάδα. Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΜΑΖΙΚΕΣ – ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ πρωτοπόρες στον αγώνα αναβάθμισης της Τ.Ε.Ε., ακομμάτιστες, έξω και μακριά από την εξυπηρέτηση παραταξιακών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων.
 2. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – το ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ συνδικαλιστικό όργανο της Τ.Ε.Ε., στέγη, καταφύγιο, αρωγός των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών Ενώσεων – Ε.Λ.Τ.Ε.Ε..
 3. Δημιουργία ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ των Εκπαιδευτικών ΟΛΩΝ των ΒΑΘΜΙΔΩΝ, από την Πρωτοβάθμια μέχρι την Τριτοβάθμια, με συμμετοχή ΟΛΩΝ των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ.
 4. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ και ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ μέσω στο ΣΧΟΛΕΙΟ στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε. ταγμένος στη διασφάλιση των συμφερόντων της, υπηρέτης των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
 5. ΑΙΡΕΤΟΙ εκπρόσωποι των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στα ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ εκλεγμένοι ανεξάρτητοι μεμονωμένοι ή με ενιαίο ψηφοδέλτιο (όχι παραταξιακό) πιστοί στο καθήκον και υποχρέωσή τους για διαφύλαξη της νομιμότητας, πρεσβευτές της ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης όλων των συναδέλφων.
 6. ΣΤΕΛΕΧΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που τιμούν την εκπαίδευση και κοσμούν τον κλάδο.
 7. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ενωμένοι – δυναμικοί, προστάτες και φύλακες της λειτουργίας του σχολείου, ασπίδα της σχολικής ζωής.
 8. ΣΧΟΛΕΙΑ οργανωμένα, εξοπλισμένα, με υποδομές και εξοπλισμό κατάλληλα και ικανά να αποτελέσουν φυτώρια μάθησης και ανάπτυξης – καλλιέργειας δεξιοτήτων. Χώροι δημοκρατικής έκφρασης και δημιουργίας. Πόλοι έλξης, καλλιέργειας, πνευματικής, ψυχικής και σωματικής ανάπτυξης των μαθητών.
 9. ΠΑΙΔΕΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με ΟΡΑΜΑ και ΕΛΠΙΔΑ, ταγμένα να τροφοδοτήσουν την Κοινωνία με το έμψυχο υλικό που θα δικαιώσει τις προσδοκίες του αύριο και θα στηρίξει την Κοινωνική, Πολιτιστική, Οικονομική και Δημοκρατική ανάπτυξη Χώρας.
 10. Συνεχείς επισκέψεις μαζί με τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. στα σχολεία.
 11. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματος Erasmus+, κ.α..

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 

Από ΔΣ