Αθήνα, 14-9-2012

 Αριθμ. Πρωτ.: 047

ΠΡΟΣ :

1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

2. κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο

Υπουργό Υγείας

3. κ. Κωστή Χατζηδάκη

Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

4. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου

Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

5. κ. Αθανάσιο Κυριαζή

Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

6. κ. Σωτήριο Γκλαβά

Ειδικό Γραμματέα Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

7. κ. Κωνσταντίνο Καλτσά

Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ΚΟΙΝ :

1. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.

2. τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)

3. τα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.)

Διανύουμε τον 6ο χρόνο λειτουργίας του θεσμού των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. και όμως υπάρχουν ακόμα Ειδικότητες που δεν τους έχουν δοθεί Επαγγελματικά Δικαιώματα. Το Υπουργείο Παιδείας πριν μερικούς μήνες έκανε την αντιστοίχιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ορισμένων ειδικοτήτων του Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε. με ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης αρνείται να δώσει Άδειες Εξασκήσεως Επαγγέλματος γιατί περιμένει την έκδοση των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων … Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες Ειδικότητες που στερούνται εντελώς Επαγγελματικών Δικαιωμάτων !!

Είναι απαράδεκτο απόφοιτοι των τελευταίων 5 και 6 ετών να στερούνται Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, ή να περιμένουν τα Προεδρικά Διατάγματα για να εξασκήσουν το επάγγελμα που σπούδασαν και έλαβαν επίσημο Κρατικό Τίτλο.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ακόμη μια κατάφωρη αδικία σε βάρος των μαθητών και των αποφοίτων της Τ.Ε.Ε. και είναι ένας ακόμη αποτρεπτικός παράγοντας στο να επιλέξουν οι μαθητές την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Οι Ειδικότητες των οποίων εκκρεμούν τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Άδειες Εξάσκησης Επαγγέλματος είναι ενδεικτικά:

 1. Αμαξωμάτων των ΕΠΑ.Σ.
 2. Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου των ΕΠΑ.Λ.
 3. Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης των ΕΠΑ.Σ.
 4. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων των ΕΠΑ.Σ.
 5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών των ΕΠΑ.Σ.

Οι Ειδικότητες για τις οποίες ΔΕΝ έχουν εκδοθεί ακόμη Επαγγελματικά Δικαιώματα είναι ενδεικτικά:

 1. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών των ΕΠΑ.Σ.
 2. Βοηθών Ακτινολογικών εργαστηρίων των ΕΠΑ.Σ.
 3. Γραφικών Τεχνών των ΕΠΑ.Λ.
 4. Κτιριακών Έργων των ΕΠΑ.Σ.
 5. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών των ΕΠΑ.Λ.
 6. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας των ΕΠΑ.Λ.
 7. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων των ΕΠΑ.Σ.
 8. Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων των ΕΠΑ.Λ.
 9. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου των ΕΠΑ.Σ.

Με βάση τα παραπάνω,

ζητούμε

Από τις Τοπικές Αυτοδιοικητικές Αρχές και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης

     I.Να προβεί ΑΜΕΣΑ το Υπουργείο Παιδείας στην σύνταξη και στην αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

    II.Να προβούν ΑΜΕΣΑ τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Υγείας και Ανάπτυξής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων για τις Άδειες Εξάσκησης Επαγγέλματος ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Από admin-02