Αρχείο PDF

Αθήνα, 19-03-2024

 Αρ. Πρωτ.: 17

ΠΡΟΣ :

1. κα. Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου

Υπουργό  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

2. κ. Κωστή Χατζιδάκη 

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

KOIN :

1. Κυριάκο Πιερρακάκη
Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ : «Συνταξιοδοτική ρύθμιση επιδοτούμενων κενών ανεργίας εκπαιδευτικών, κατ’ αναλογία της ισχύουσας ρύθμισης για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.»

Σχετ.: Νόμος Υπ΄ Αριθ. 3996 ΦΕΚ Α΄170/5.8.2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

 

Αξιότιμοι

κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3996/2011: «(…) 1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης: […] γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες».

Ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας έως 300 ημέρες (1 χρόνος) θεωρείται στα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, πλην του Δημοσίου, ως πλασματικός χρόνος χωρίς εξαγορά που αναγνωρίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Όλα αυτά τα έτη εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται ως αναπληρωτές κάθε χρόνο, καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και είναι ασφαλισμένοι στον Ε.Φ.Κ.Α πρώην Ι.Κ.Α λαμβάνουν την επιδοτούμενη ανεργία που δικαιούνται με το που απολύονται. Όταν καταφέρουν να διοριστούν στο δημόσιο ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί, παραδόξως δεν υπολογίζονται τα διαστήματα της επιδοτούμενης ανεργίας που έχουν λάβει, ενώ συνταξιοδοτούνται με διαδοχική ασφάλιση και στα ταμεία αυτά ισχύει η επιδοτούμενη ανεργία ως πλασματικός χρόνος χωρίς εξαγορά.

Χωρίς καμία λογική εξήγηση χάνουν το δικαίωμα της αναγνώρισης του ενός χρόνου ως πλασματικού χρόνου εργασίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, κατά το διορισμό τους στο Δημόσιο. Αυτή η κατάσταση προκαλεί αδικία και έλλειψη συνέπειας και ισονομίας στη μεταχείρισή τους από το Κράτος. Είναι σημαντικό να αναληφθούν άμεσα δράσεις προκειμένου να διορθωθεί αυτή η ανωμαλία και να εξασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων.

Κύριοι Υπουργοί,

αφού τα κενά επιδοτούμενης ανεργίας αφορούν το τότε ασφαλιστικό τους ταμείο που τα αναγνωρίζει ως πλασματικό χρόνο, γιατί ο νόμος αφαιρεί το δικαίωμα αυτό μετά το διορισμό τους στο Δημόσιο εντελώς αναίτια και άδικα; 

Δεδομένου ότι είναι μεγάλος ο αριθμός εκπαιδευτικών, που πριν από το διορισμό τους εργάστηκαν ως αναπληρωτές και είχαν ενταχθεί σε καθεστώς επιδοτούμενης ανεργίας, κρίνεται απαραίτητη η προώθηση σχετικής ρύθμισης, κατ’ αναλογία της ισχύουσας ρύθμισης για τους «ιδιωτικούς υπαλλήλους» (άρθρο 40 του ν. 3996/2011).   

Ζητούμε

ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες να αναγνωρίζεται για τους εκπαιδευτικούς ως συντάξιμος χρόνος χωρίς εξαγορά, ο οποίος δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης, αλλά μόνο στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

Από ΔΣ