Αθήνα, 14-9-2012

 Αριθμ. Πρωτ.: 046

ΠΡΟΣ :

1. τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Αντιδημάρχους Παιδείας των Αυτοδιοικητικών Αρχών

ΚΟΙΝ :

1. κ. Αθανάσιο Κυριαζή

Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

2. κ. Σωτήριο Γκλαβά

Ειδικό Γραμματέα Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

3. τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

4. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.

5. τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)

6. τα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Διακοπή εγγραφών σε σχολεία της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.) λόγω έλλειψης κτιριακών υποδομών

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του μαθητικού δυναμικού των σχολείων της Τ.Ε.Ε., σε αρκετές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται συνωστισμός στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ. που δέχονται πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων εγγραφών.

Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα του Ηρακλείου Κρήτης, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις το μαθητικό δυναμικό των σχολείων της Τ.Ε.Ε. ξεπερνά τους 450 μαθητές, και φτάνει μέχρι τους 750. Τη φετινή χρονιά σημειώθηκε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση εγγραφών, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να γιγαντώνεται.

Όμως, η κτιριακή υποδομή των περισσότερων σχολείων της Τ.Ε.Ε. στο Ηράκλειο είναι εντελώς ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν αυτά να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες, πόσο μάλλον τις επιπλέον ανάγκες που προκύπτουν από την αύξηση του μαθητικού πληθυσμού. Το πρόβλημα οξύνεται ακόμη περισσότερο από τη λανθασμένη γεωγραφική κατανομή των σχολείων της Τ.Ε.Ε., καθώς η πλειοψηφία των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. βρίσκονται γύρω από το κέντρο της πόλης, ενώ σε κάθε άκρο της, ανατολικά και δυτικά, υπάρχει μόνο ένα Επαγγελματικό Λύκειο.

Η τοπική Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ηρακλείου) έχει αναδείξει επανειλημμένως το σημαντικό αυτό πρόβλημα και έχει καταθέσει προτάσεις για την επίλυση του στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και στο Δήμο Ηρακλείου. Όμως, παρά τις καλές προθέσεις και προσπάθειες όλων (και ειδικά του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης ο οποίος επέδειξε έντονο ενδιαφέρον και προβαίνει σε μεθοδευμένες ενέργειες για οριστική λύση του προβλήματος), άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινά με το πρόβλημα να παραμένει άλυτο.

Ίδια προβλήματα υπάρχουν και στο Ρέθυμνο όπως μας καταγγέλλει η τοπική Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ρεθύμνου. Εκεί λειτουργούν στο ίδιο κτίριο τα δύο μοναδικά σχολεία της Τ.Ε.Ε. (το 1ο ΕΠΑ.Λ. και η 1η ΕΠΑ.Σ.). Μέχρι σήμερα οι εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ ανέρχονται στους 630 μαθητές και στην ΕΠΑ.Σ στους 200. Την περυσινή χρονιά στο 1ο ΕΠΑ.Λ. φοιτούσαν 652 μαθητές και στην ΕΠΑ.Σ. 170, σύνολο 822 μαθητές!  Έχουν αναγκαστεί να λειτουργούν σε υπόγεια χωρίς φυσικό φωτισμό και να μετατρέπουν τις αποθήκες σε εργαστήρια. Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες χρονιές είχε επιβληθεί «πλαφόν» στις εγγραφές αρκετών ειδικοτήτων αλλά και στην Α’ τάξη. Πρακτική ανεπίτρεπτη και παράνομη καθώς δεν υπάρχει άλλο πλησιέστερο ΕΠΑ.Λ.

Στη Θεσσαλονίκη, οι εγγραφές στις ειδικότητες Κομμωτικής Τέχνης, Αισθητικής Τέχνης, Βοηθών Φυσιοθεραπευτών και Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης των ΕΠΑ.Σ., σταμάτησαν να δέχονται αιτήσεις από την τρίτη ημέρα των εγγραφών, λόγω κορεσμού. Τα σχολικά συγκροτήματα στα οποία συστεγάζονται οι ΕΠΑ.Σ. με άλλα σχολεία, δεν διαθέτουν επαρκείς αίθουσες εργαστηρίων ώστε να υποστηρίξουν την ταυτόχρονη λειτουργία πλέον του ενός τμήματος ανά ειδικότητα όπως μας καταγγέλλει η Α΄ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Θεσ/νίκης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 200 μαθητές κάθε χρόνο να μην γράφονται τελικά στο σχολείο της Τ.Ε.Ε.

Η κατάσταση είναι ακριβώς ίδια και στον Εύοσμο σύμφωνα με τις αναφορές της Β΄ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Θεσ/νίκης.

Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν, στα σχολεία της Τ.Ε.Ε., σε πολλές άλλες περιοχές της επικράτειας.

Από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας γίνεται πολύς λόγος για την ανάγκη αύξησης του μαθητικού δυναμικού των Επαγγελματικών Λυκείων έναντι των Γενικών, ώστε να προσεγγίσουμε τουλάχιστον στο μέσο όρο ποσόστωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (50%-50%). Ειδικά αυτή τη περίοδο που η χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστια οικονομική κρίση, η τροφοδότηση της αγοράς με ικανά εξειδικευμένα στελέχη που θα εργαστούν στο χώρο της γεωργίας, του τουρισμού, της οικοδομής κ.α. θα βοηθούσε σημαντικά στην ανάκαμψη της οικονομίας και αυτό το αναγνωρίζουν οι πάντες.

Με αναφορά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα,

ζητούμε

Από τις Τοπικές Αυτοδιοικητικές Αρχές και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης

     I.Να εντείνουν τις προσπάθειες τους για άμεση επίλυση του προβλήματος με συνολικό επανασχεδιασμό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τόπους ανάλογα με τις ανάγκες.

    II.Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστείλουν έγγραφο στους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. με το οποίο να γνωστοποιούν ότι όλοι οι μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο τους θα πρέπει να γίνονται δεκτοί, ανεξαρτήτως από τη δυνατότητα στέγασης του σχολείου τους, ειδικά όταν τα πλησιέστερα σχολεία της Τ.Ε.Ε. απέχουν σημαντικά από τον τόπο κατοικίας τους, έτσι ώστε να καταγραφεί η ζήτηση στα συγκεκριμένα σχολεία και να πιεστούν οι Αρμόδιες Αρχές να δώσουν άμεσα λύση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Από admin-02