Αθήνα, 14-9-2012

 Αριθμ. Πρωτ.: 048

ΠΡΟΣ :

1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

2. κ. Ιωάννη Στουρνάρα

Υπουργό Οικονομικών

3. κ. Κωστή Χατζηδάκη

Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΚΟΙΝ :

1. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου

Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

2. κ. Αθανάσιο Κυριαζή

Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

3. κ. Σωτήριο Γκλαβά

Ειδικό Γραμματέα Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

4. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.

5. τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)

6. τα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Μαθητεία για Αποφοίτους Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Κύριοι Υπουργοί,

Στις 25 Απριλίου 2012 ξεκίνησαν οι εγγραφές επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Μαθητεία για Αποφοίτους», που υλοποιείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ.

Το Πρόγραμμα θα έδινε την ευκαιρία σε νέους Απόφοιτους της Τεχνικής Εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 ετών, να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας πραγματοποιώντας Μαθητεία 6 ωρών ημερησίως σε επιχειρήσεις που προσφέρουν τις θέσεις αυτές. Η όλη διαδικασία θα γινόταν μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για δήλωση θέσεων Μαθητείας, όριζε προθεσμία μέχρι την 31η Μαΐου 2012, η οποία παρατάθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012. Στο διάστημα αυτό όμως δεν έγινε καμία οργανωμένη προσπάθεια προβολής και ενημέρωσης του κοινού για την τόσο καινοτόμο αυτή δράση, πέραν του γεγονότος ότι η περίοδος αυτή ήταν πλήρης επάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων.

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά απογοητευτικό.

Έχουν δηλωθεί μόνο 468 (!!) θέσεις Μαθητείας σε όλη την Επικράτεια (εκτός των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα) έναντι 8.475 θέσεων Μαθητείας Αποφοίτων που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Δηλαδή, το ποσοστό επίτευξης στόχου είναι 5,5 % και επομένως η ΑΠΟΤΥΧΙΑ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (και αντίστοιχη αδυναμία απορρόφησης των συγκεκριμένων κονδυλίων του ΕΣΠΑ) είναι 94,5 % !!!!!

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος και τις αντίστοιχες θέσεις μαθητείας που προσφέρθηκαν:

–     Στο Δήμο Αθηναίων,         5 (πέντε) θέσεις μαθητείας

–     Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, 7 (επτά) θέσεις μαθητείας

–     Στον Πειραιά,                   1 (μία) θέση μαθητείας

–     Στην Πάτρα,                    10 (δέκα) θέσεις μαθητείας

–     Στα Χανιά,                       18 (δεκαοκτώ) θέσεις μαθητείας

–     Στη Λάρισα,                     1 (μία) θέση μαθητείας

–     Στα Ιωάννινα,                  2 (δύο) θέσεις μαθητείας

–     Στην Αλεξανδρούπολη,     0 (καμία) θέση μαθητείας

Σήμερα, παρότι έχουν παρέλθει δυόμιση και πλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης εγγραφής των επιχειρήσεων, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη εγγραφής των αποφοίτων όπως προβλεπόταν από το Πρόγραμμα και η υλοποίησή του φαίνεται να έχει διακοπεί.

Όμως ποτέ δεν είναι αργά, και ΕΠΕΙΔΗ:

1. Το Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει μια θαυμάσια ευκαιρία για τους νέους Απόφοιτους να αποκτήσουν την πρώτη τους εμπειρία από την επαγγελματική ζωή,

2. Η υλοποίησή του αντιστρατεύεται την ραγδαία αύξηση της ανεργίας των νέων, επηρεάζοντας θετικά τόσο τα πενιχρά οικονομικά τους όσο και το καταπτοημένο ηθικό τους,

  1. 3.  Είναι αδιανόητο εν μέσω τέτοιας οικονομικής κρίσης να χάνονται αναπτυξιακά κονδύλια του ΕΣΠΑ,

4. Ο μικρός αριθμός προσφερομένων θέσεων μαθητείας οφείλεται στην πραγματικά ανύπαρκτη δημοσιοποίηση – προβολή του προγράμματος, ιδιαίτερα στο χώρο των επιχειρήσεων, καθώς και στην ατυχή συγκυρία να συμπέσει η περίοδος δηλώσεων συμμετοχής με τις επάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις,

5. Ο περιορισμός του Προγράμματος ως προς τους Φορείς Υποδοχής των Μαθητευομένων, να είναι δηλαδή μόνο ιδιωτικές επιχειρήσεις, στερεί μεγάλο μέρος των αποφοίτων από τη δυνατότητα να μαθητεύσουν (πχ. οι Απόφοιτοι Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης δεν μπορούν να κάνουν Μαθητεία στις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες που είναι σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα ο μελλοντικός εργοδότης τους),

ζητούμε

     I.Να προβεί ΑΜΕΣΑ το Υπουργείο Παιδείας (σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία) στην επαναπροκήρυξη – επανέναρξη του Προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους»,

    II.Εκδίδοντας νέα Απόφαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις, ορίζοντας επαρκή χρονική προθεσμία για δήλωση θέσεων Μαθητείας, και συγχρόνως,

  III.Προχωρώντας σε συντονισμένη εκστρατεία ευρύτατης δημοσιοποίησης και προβολής του Προγράμματος (Μ.Μ.Ε., Επιμελητήρια, κλπ), αναδεικνύοντας τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που ανακύπτουν από την υλοποίησή του, και ακόμη,

   IV.Να συμπεριληφθούν στους Φορείς Υποδοχής των Μαθητευομένων και οι Υπηρεσίες του Δημοσίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Από admin-02