Αθήνα, 22-10-2012

 Αριθμ. Πρωτ.: 068

ΠΡΟΣ :

 1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 2. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 3. κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 4. κ. Σωτήριο Γκλαβά, Ειδικό Γραμματέα Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 5. τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ :

 1. τους αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
 2. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.
 3. τους Δήμους ανά την Επικράτεια
 4. τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)
 5. τα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό Έτος 2013-2014

Σχετ.: Το με αρ. 121857/Δ4/09-10-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (ΑΔΑ: Β43Β9-ΘΡΡ), με θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014»

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο προχωρά το Υπουργείο Παιδείας στις μεταβολές των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2012-13. Ορίζονται μάλιστα και οι αποκλειστικές προθεσμίες για την υποβολή των προτάσεων από τους Διευθυντές Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπ/σης (μέχρι τις 19-10-2012) και τους Περιφερειακούς Διευθυντές (μέχρι τις 16-11-2012), μαζί με τις σχετικές αιτιολογικές εκθέσεις, τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και τις βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών αναγκών σχολείων και μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους (για τις ιδρύσεις νέων σχολείων).

Προκαλεί πραγματικά μεγάλη εντύπωση η επιτάχυνση των διαδικασιών. Οι Διευθυντές Εκπ/σης θα έπρεπε να έχουν στείλει τις προτάσεις τους μέσα σε δέκα (10) μέρες, αφού πρώτα ζητήσουν εγγράφως και τη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων, και αφού εξασφαλίσουν και τη «… συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων …».

Και ενώ η εγκύκλιος εκδόθηκε στις 9 Οκτωβρίου και φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού Παιδείας, στις 15 Οκτωβρίου ακούμε τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας να δηλώνει σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι πρόκειται να συγχωνευθεί το 10% των σχολικών μονάδων, στο όνομα του επερχόμενου «εξορθολογισμού».

Προς τι λοιπόν ο αγώνας δρόμου όλου του υπηρεσιακού μηχανισμού για να προλάβει τις προθεσμίες, αφού οι «μεταβολές» είναι προαποφασισμένες ως προς το περιεχόμενο (καμία ίδρυση, μόνο ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ) αλλά και τον αριθμό (10% των σχολικών μονάδων) ;

Προαποφασισμένες ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ στο όνομα πάντα της «…ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της εφαρμογής όλων των καινοτόμων παιδαγωγικών προγραμμάτων σε άρτιες, εξοπλισμένες και επαρκώς επανδρωμένες σχολικές μονάδες …»

Προαποφασισμένες ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ για τις οποίες όμως «Επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών».

Προαποφασισμένες ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ που για το τρέχον σχολικό έτος 2012 – 2013 ξεκίνησαν σαν διαδικασία τον περασμένο Φεβρουάριο και κατακρεούργησαν 1.900 περίπου σχολεία.

Προαποφασισμένες ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ σε σχολεία που λειτουργούν ήδη με μεγάλα τμήματα και με μειωμένη χρηματοδότηση, ανήμπορα να ανταπεξέλθουν αξιοπρεπώς στις εκπαιδευτικές και οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Προαποφασισμένες ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ σε σχολεία με μαθητές που θα πρέπει να διανύουν μεγαλύτερες καθημερινά αποστάσεις είτε περπατώντας ή καταβάλλοντας τα εισιτήρια στα αστικά κέντρα (τα οποία πρόκειται να αυξηθούν κι άλλο), είτε βιώνοντας το πρόβλημα της μεταφοράς στην επαρχία για το οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση.

Προαποφασισμένες ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ σε σχολεία με μαθητές που μετά από μεγάλη προσπάθεια αξιώθηκαν φέτος να έχουν έγκαιρα βιβλία (με εξαίρεση τα Σχολεία της Τ.Ε.Ε. όπου υπάρχουν ακόμα σημαντικές ελλείψεις) αλλά χάνουν χιλιάδες διδακτικές ώρες λόγω της ύπαρξης εκατοντάδων κενών εκπαιδευτικών, αποτέλεσμα των απειροελάχιστων διορισμών μονίμων και της μη πρόσληψης των απαραίτητων αναπληρωτών.

Και όλα αυτά τόσο πρόωρα (από τον Οκτώβρη ακόμη) και με ασφυκτικές προθεσμίες. Γιατί η συγχώνευση – κατάργηση 1.500 περίπου ακόμη σχολείων πρέπει να γίνει με … δημοκρατικές διαδικασίες, διαφάνεια και «…την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων …».

Ειδικά στο χώρο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.), τα σχολεία βιώνουν την πλήρη αδιαφορία και την απαξία της Πολιτείας. Δύο χρόνια τώρα διανύουμε τη μεταβατική περίοδο από το καθεστώς των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. στο Τεχνολογικό Λύκειο, με τα υπάρχοντα σχολεία να είναι σε μια παρατεταμένη αναμονή του μετασχηματισμού τους σε Τε.Λ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα πολλών ειδικοτήτων δεν έχουν ακόμα κατοχυρωθεί με Υπουργικές Αποφάσεις, ενώ τα σχολεία χορηγούν πτυχία εδώ και έξι (6) χρόνια. Οι ΕΠΑ.Σ. ενημερώθηκαν από το Υπουργείο ότι μπορούν να εγγράψουν φέτος μαθητές, μια μέρα πριν από τη λήξη των εγγραφών στις 29-6-2012 !! Δεν έχει γίνει καμιά κεντρική ενημερωτική καμπάνια από το Υπουργείο για τις δυνατότητες που έχουν οι μαθητές που επιλέγουν την Τ.Ε.Ε. Δεν γίνεται καμιά αναφορά για τα οφέλη της κατοχής πτυχίου ειδικότητας ούτε για τους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στο Λύκειο, ούτε για τους αποφοίτους Λυκείου που οδηγούνται άκριτα στα Ι.Ε.Κ. ενώ μπορούν να φοιτήσουν στα ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.

Με βάση την καταγεγραμμένη συνεχή αύξηση του μαθητικού πληθυσμού στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ. – παρά την εγκατάλειψη και την απαξίωση της Τ.Ε.Ε. – ,

δηλώνουμε ότι

 I.Η συνεργασία της Ομοσπονδίας μας ως «εμπλεκόμενος φορέας» με το Υπουργείο είναι δεδομένη, αρκεί να επιδιώκεται ειλικρινά και όχι να χρησιμοποιείται ως «άλλοθι», όμως

II.Η «ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και εφαρμογή όλων των καινοτόμων παιδαγωγικών προγραμμάτων σε άρτιες, εξοπλισμένες και επαρκώς επανδρωμένες σχολικές μονάδες …» δεν γίνεται με προαποφασισμένες ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ στα πλαίσια της λογιστικής αποτίμησης των μνημονιακής έμπνευσης περικοπών και χωρίς ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

III.Μέχρι την πραγματική – ουσιαστική αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε. με τη δημιουργία του νέου (-ων) σχολείου (-ων) της δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε ΚΑΜΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ή άλλη μετατροπή, πέραν των ιδρύσεων νέων σχολείων, τομέων και ειδικοτήτων εκεί που είναι απαραίτητο για να εξυπηρετηθούν ανάγκες που προέκυψαν από την αύξηση του αριθμού των μαθητών.

Καλούμε

τον Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ σε συνολικό σχεδιασμό για το μέλλον της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καταθέτοντας σχετικές προτάσεις, και

ζητούμε

συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για την ανάπτυξη των προτάσεών μας.

«Το πρόβλημα δεν είναι οι συγχωνεύσεις, αλλά η μη ορθολογική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών» είχε δηλώσει ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας, όταν εισηγούνταν (πάλι εσπευσμένα) την … αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, και διέρρεε από το Υπουργείο η πρόταση για αύξηση του διδακτικού τους ωραρίου …

Ήρθε η ώρα να σιάξουμε τον γιαλό, αλλά και να πάψουμε να αρμενίζουμε στραβά !

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης