Αθήνα, 12-10-2012

 Αριθμ. Πρωτ.: 064

ΠΡΟΣ :

κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ΚΟΙΝ :

  1. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
  2. κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
  3. κ. Σωτήριο Γκλαβά, Ειδικό Γραμματέα Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
  4. τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  5. τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  6. τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., τους αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
  7. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.
  8. τα Γενικά Λύκεια, τα Γυμνάσια
  9. τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)
  10. τα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Διορισμοί Μονίμων και Αναπληρωτών  Εκπαιδευτικών, Κάλυψη Κενών

Μετά από πολλές παλινωδίες, η πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών κατέληξε στο γνωστό φιάσκο, σε εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής των χωρίς όρια και λογική περικοπών, αδιακρίτως και παντού. Παρά τις εξαιρετικά μεγάλες ανάγκες στην Εκπαίδευση που αυξήθηκαν δραματικά από τις χιλιάδες των συνταξιοδοτήσεων, οι διορισμοί περιορίστηκαν στο ελάχιστο και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα. Καταστρατηγούνται ακόμη και οι επιταγές της τρόικα για αντιστοιχία προσλήψεων προς αποχωρήσεις 1:5 ή και 1:10. Η πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων περιορίστηκε σε μονοψήφιο αριθμό και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ίδια πολιτική πλήττει και το διορισμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών «Επτάμηνης» σύμβασης (;), με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ ή το κρατικό προϋπολογισμό. Περιμένουμε την επόμενη «φάση» αναζητώντας ειδικότητες και αριθμό.

Την ίδια ώρα που καταγράφονται εκατοντάδες κενά και χιλιάδες ώρες απώλειας διδακτικών ωρών, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σε αναζήτηση της … «ποιότητας στην εκπαίδευση». Ταυτόχρονα κινητοποιεί με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς τη διαδικασία μεταβολών σχολικών μονάδων προετοιμάζοντας νέο κύκλο περισσότερων συγχωνεύσεων και καταργήσεων, αφού οι περσινές προέκυψαν … «ανεπαρκείς» !!

Πιθανολογείται επίσης η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών και οι μετακινήσεις τους, η άρνηση έγκρισης για τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων και οι συμπτύξεις τμημάτων, στο όνομα πάντα της «διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση». Ποιότητα που κάποιοι φαντάζονται ότι θα επιτευχθεί με απαξιωμένο, χειραγωγημένο και εξαθλιωμένο εκπαιδευτικό, σε ασφυκτικά γεμάτα σχολεία με τάξεις που αγγίζουν τους 30 μαθητές.

Επισημαίνουμε σε πολλά σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχει πλήρης έλλειψη εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην διδάσκονται καθόλου μαθήματα ειδικότητας. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ στις ΕΠΑΣ όπου δεν διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας. Οι μαθητές ορισμένων τμημάτων προσέρχονται στο σχολείο αλλά δεν κάνουν ούτε μία ώρα μάθημα !! Την περσινή χρονιά είχαμε συγκεκριμένες καταγγελίες για Επαγγελματικά Λύκεια όπου τα κενά σε Πανελληνίως Εξεταζόμενα μαθήματα καλύφθηκαν τον … Ιανουάριο !!

Δεδομένης του ότι βρισκόμαστε ήδη στον 2ο μήνα  της σχολικής χρονιάς που τρέχει, ότι έχουν απολεσθεί χιλιάδες διδακτικές ώρες με αποτέλεσμα να είναι προβληματική η κάλυψη της ύλης, και ότι πολλά τμήματα σχολείων της ΤΕΕ κινδυνεύουν να διαλυθούν από την απογοήτευση των μαθητών,

Καλούμε

την πολιτική ηγεσία του Παιδείας να ολοκληρώσει ΑΜΕΣΑ τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, ικανοποιώντας τα αιτήματα που εκκρεμούν και

Απαιτούμε

να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ σε διορισμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέχρι την κάλυψη και του τελευταίου κενού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης