Αθήνα, 23-10-2012

 Αριθμ. Πρωτ.: 069

ΠΡΟΣ :

 1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 2. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 3. κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 4. κ. Σωτήριο Γκλαβά, Ειδικό Γραμματέα Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 5. τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ :

 1. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.
 2. τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)
 3. τα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ.

Σχετ.: Η με αρ. 82029/Γ2/19-7-2011 Απόφαση της Υφυπουργού Π.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1644 τ.Β΄22/7/2011), με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)»

Η τρέχουσα σχολική χρονιά βρίσκει τους μαθητές της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και αδιέξοδα. Βιώνουν την διάψευση των προσδοκιών τους για αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε. που θα γινόταν με την ψήφιση του Νομοσχέδιου για το Τεχνολογικό Λύκειο, και ταυτόχρονα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που πλήττουν καίρια τις οικογένειές τους. Και τώρα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η σχολική χρονιά, κάποιοι από αυτούς κινδυνεύουν να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο γιατί το τμήμα που φοιτούν είναι ολιγομελές …

Επιμένουμε (και θα επανερχόμαστε συνεχώς) ότι η Τ.Ε.Ε. έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, και μέχρι το Υπουργείο να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ιδρύσει ανεξάρτητη Διεύθυνση Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να εξηγούμε στους ιθύνοντες τα ιδιόμορφα προβλήματα που αναφύονται, τα οποία δεν μπορούν να «λύνονται» με συνταγές και προδιαγραφές που εφαρμόζονται στα ΓΕ.Λ. Αναλυτικότερα:

1.Οι μαθητές που επιλέγουν το ΓΕ.Λ. εγγράφονται στο σχολείο που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους. Με το πλήθος των ΓΕ.Λ. που υπάρχουν σε όλη την Επικράτεια (στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχουν από ένα έως τέσσερα Γενικά Λύκεια σε κάθε συνοικία) οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Επιπλέον, σε ΟΛΑ τα ΓΕΛ διδάσκεται ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ περιεχόμενο σπουδών.

Αντίθετα, τα Σχολεία της Τ.Ε.Ε. παρέχουν διαφορετικό περιεχόμενο σπουδών εξαιτίας των διαφορετικών Τομέων/Ειδικοτήτων που λειτουργεί το καθένα, και παρόλα αυτά είναι λίγα σε αριθμό και αραιά κατανεμημένα με τρόπο πού να εξυπηρετούν κατά το δυνατόν τους μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών και των απομακρυσμένων χωριών.

Επομένως οι μαθητές της Τ.Ε.Ε. επιλέγουν κατ’ αρχήν την ειδικότητα στην οποία θέλουν να φοιτήσουν και στη συνέχεια, μεταξύ των Σχολείων στα οποία λειτουργεί η ειδικότητα της αρεσκείας τους, επιλέγουν το κοντινότερο στον τόπο κατοικίας τους. . Όταν λοιπόν ο μαθητής επιλέξει τελικά ένα σχολείο, είναι απολύτως βέβαιο ότι έχει εξαντλήσει όλες τα ενδεχόμενα μετακινήσεων στις οποίες έχει τη δυνατότητα να υποβληθεί ο ίδιος και η οικογένειά του.

2.Όλα σχεδόν τα ΓΕ.Λ. λειτουργούν με πρωϊνό ωράριο.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο και στα σχολεία της Τ.Ε.Ε., καθώς υπάρχουν σχολεία της (κυρίως ΕΠΑ.Σ.) που λειτουργούν σε απογευματινή βάρδια. Επομένως ο μαθητής που επιλέγει μια απογευματινή ΕΠΑ.Σ. έχει συνυπολογίσει στις επιλογές του (μαζί με τους άλλους περιοριστικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω) και το ωράριο του σχολείου, ώστε να το συνδυάζει και με την δυνατότητά του να εργασθεί. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να του ζητηθεί να μετακινηθεί σε άλλο σχολείο που έχει διαφορετικό ωράριο λειτουργίας.

3.Η τροφοδότηση των τάξεων των ΓΕ.Λ. γίνεται με αυτόματο και απλουστευμένο τρόπο: π.χ. οι 100 μαθητές της Α΄ τάξης θα εγγραφούν ΟΛΟΙ στη Β΄ τάξη και μετά ΟΛΟΙ στη Γ΄ τάξη, δηλαδή υπάρχει ομαλή και συνεχής ροή μαθητών από τάξη σε τάξη, με αποτέλεσμα ένα σχολείο προβλέψιμο, λειτουργικό, «βιώσιμο» στο οποίο δεν προκύπτουν ολιγομελή τμήματα …

Όμως, οι ίδιοι σε αριθμό 100 μαθητές της Α΄ τάξης ενός ΕΠΑ.Λ. θα μοιραστούν σε 4-5 Τομείς στην Β΄ τάξη, ενώ στην Γ΄ τάξη κάποιοι Τομείς χωρίζονται σε 2-3 Ειδικότητες. Εφαρμόζοντας απλά μαθηματικά, και δεδομένου ότι οι μαθητές δεν θα κατανεμηθούν ισομερώς στους διατιθέμενους Τομείς, στο σχολείο αυτό θα προκύψουν νομοτελειακά κάποια ολιγομελή τμήματα στη Β΄ τάξη, και σίγουρα στη Γ΄ τάξη. Επομένως, σύμφωνα με την προκρούστια «λογική» (ή μάλλον τον απόλυτο παραλογισμό) των Εγκυκλίων, θα πρέπει να καταργηθούν αυτά τα «ολιγομελή» τμήματα, να διαλυθούν, και οι μαθητές να «μετοικήσουν» σε άλλα σχολεία όπου διδάσκεται η ίδια ειδικότητα, ασχέτως του πόσο μακριά βρίσκονται από την ήδη απομακρυσμένη κατοικία του μαθητή (γιατί αν ήταν πιο κοντά σε αυτή, θα τα είχε επιλέξει εξ’ αρχής) ή αν τους βολεύει το ωράριο του νέου σχολείου …

Και για να το διατυπώσουμε απλά και ξεκάθαρα, ωθούμε ουσιαστικά τον ήδη εξουθενωμένο μαθητή στην εγκατάλειψη του σχολείου.

 Θα ήταν πραγματικά πιο έντιμο από πλευράς της Πολιτείας να προβλέπει την «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ΜΑΘΗΤΩΝ» και όχι των ολιγομελών τμημάτων. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο έτσι κι αλλιώς …

4.Τα Γενικά Λύκεια είναι καταξιωμένα και αποδεκτά από το κοινωνικό σύνολο, εξαιτίας της επικρατούσας άποψης για την εκπαίδευση αλλά και της παράδοσης όπως αποτυπώνεται από το μακροχρόνιο παρελθόν τους.

Η Τ.Ε.Ε. όμως δεν έχει την ίδια τύχη. Οι συνεχείς αλλαγές στη δομή, στο περιεχόμενο και τους στόχους της, δεν επέτρεψε την ωρίμανσή της, την ανάδειξη των καρπών της, την δημιουργία «παράδοσης» Τεχνικής Εκπαίδευσης και την αποδοχή της από την κοινωνία. Μόλις τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια σταθερή αύξηση του μαθητικού πληθυσμού της Τ.Ε.Ε., απόρροια των αδιεξόδων που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας οι απόφοιτοι του «παραδοσιακού» τύπου «κλασσικού» τύπου σχολείου. Ωστόσο, η «καταξίωση» κάποιων Ειδικοτήτων γίνεται σταδιακά σε βάθος χρόνου, μετά την αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων και την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Διαθέτουμε στοιχεία για χαρακτηριστικά παραδείγματα που ορισμένες ειδικότητες λειτούργησαν για λίγα χρόνια με ολιγομελή τμήματα και σήμερα σφύζουν από μαθητικό πληθυσμό. Εάν δεν είχε εγκριθεί η τότε λειτουργία τους, σήμερα δεν θα υφίσταντο ! Και τελικά, αποδείχθηκε ότι η λειτουργία τους ήταν όχι μόνο βιώσιμη αλλά και αναγκαία !!

5.Είναι ευρέως γνωστό ότι οι μαθητές της Τ.Ε.Ε. ανήκουν στην πλειονότητά τους στα μεσαία και κατώτερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Πολλοί από αυτούς είναι ήδη εργαζόμενοι. Βιώνουν μια δραματική καθημερινή προσωπική και οικογενειακή κατάσταση με πείνα, ανεργία, εξαθλίωση. Αυτοί και οι οικογένειές τους έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα. Και παρόλα αυτά ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ !! Στον αγώνα για μόρφωση, για προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη. Θέλουν να μάθουν μια τέχνη και να πάρουν το πτυχίο τους για να μπορούν να την εξασκήσουν. Διεκδικούν τη θέση τους στο μέλλον αυτού του τόπου γιατί πιστεύουν ότι το ΜΕΛΛΟΝ του ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ !!

Κύριε Υπουργέ,

Είναι απολύτως ΑΔΙΚΟ, Παιδαγωγικά και Κοινωνικά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να εξαναγκάζουμε τους μαθητές που έχουν εγγραφεί και έχουν φοιτήσει για μία ή και δύο χρονιές σε ένα σχολείο να μεταφερθούν εν μέσω της φοίτησής τους, σε ένα άλλο πιο απομακρυσμένο σχολείο,  επειδή το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί να αντιληφθεί ΕΓΚΑΙΡΑ ότι κάποια τμήματα ενός Τομέα στη Β΄ τάξη ή μιας Ειδικότητας στην Γ΄ τάξη, θα προκύψουν να είναι ολιγομελή στις επόμενες χρονιές, και ως εκ τούτου δεν  θα εγκριθεί η λειτουργία τους. Είναι απαράδεκτο να δημιουργείται τέτοιου είδους αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, που μόνο τις αστοχίες του εκπαιδευτικού συστήματος και τους ατυχείς χειρισμούς της Διοίκησης μπορεί να αναδείξει, προκαλώντας την έντονη κοινωνική κατακραυγή, την απαξίωση του σχολείου και στη συνέχεια μαθητική διαρροή που νομοτελειακά οδηγεί στην εγκατάλειψή του !

Οι μαθητές της Τ.Ε.Ε., μετά από την εγγραφή τους, έχουν την πεποίθηση ότι θα συνεχίσουν να σπουδάζουν και ότι θα αποφοιτήσουν από το σχολείο που γράφτηκαν. Και έχουν δικαίωμα να έχουν αυτήν την πεποίθηση, γιατί κανένας δεν τους προειδοποίησε για το αντίθετο !! Στους μαθητές αυτούς εφαρμόζεται αδιακρίτως και άδικα, η έσχατη των ποινών που μπορεί να επιβληθεί σε μαθητή, η «αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος», χωρίς να έχουν υποπέσει σε κανένα απολύτως παράπτωμα !! «Τιμωρούνται» γιατί επέλεξαν να φοιτήσουν σε σχολείο της Τ.Ε.Ε., γιατί επιθυμούν να αποκτήσουν ένα πτυχίο που θα αξιοποιήσουν στην αγορά εργασίας, και γιατί ανήκουν σε μη προνομιούχες κοινωνικά ομάδες …

Και ωστόσο παραμένουν Έλληνες Πολίτες και έχουν δικαιώματα, μεταξύ των άλλων, και στη Μόρφωση. Δεν μπορεί οι διοικητικές αποφάσεις να αναιρούν τις πολιτικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης και να αναιρούν στην πράξη τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στόχους που έθεσε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας για το «Τεχνικό και Επαγγελματικό Σχολείο … ένα «σχολείο» που απαντά στη διαφορετικότητα των μαθητών, … που εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, … αντίθετο σε κάθε μορφή περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, ένα «σχολείο» που λαμβάνει υπόψη του τις υπαρκτές σήμερα ανάγκες των πολιτών, κυρίως όμως των μαθητών και των γονέων τους».

Δεν είναι δυνατόν οι υπηρεσιακές Εγκύκλιοι του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων να μην περιέχουν ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ τα οποία να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την λήψη των αποφάσεων. Δεν μπορεί η εφαρμογή των εγκυκλίων αυτών να έχει ως αποτέλεσμα την μετακίνηση των μαθητών από σχολείο σε σχολείο δύο και τρείς φορές μέχρι να πάρουν το Απολυτήριο και το Πτυχίο τους, να ξεκινούν τη σχολική χρονιά σε ένα σχολείο και να την ολοκληρώνουν σε άλλο, να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον όταν προετοιμάζονται για Πανελλαδικές Εξετάσεις, να αλλάζουν ωράριο και να υποχρεώνονται σε μεγάλες καθημερινές μετακινήσεις.

Δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να καλύπτει βάναυσες πρακτικές που προκύπτουν από την απολύτως «υπηρεσιακή» ανάγνωση και εφαρμογή των εγκυκλίων του, με ολέθρια αποτελέσματα στην διαδικασία της μάθησης, στην σχολική επιτυχία και στο μέλλον των μαθητών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους,

δηλώνουμε

την κατηγορηματική αντίθεσή μας:

 1.      I.    Στην κατάργηση των ολιγομελών τμημάτων των σχολείων της Τ.Ε.Ε.
 2.    II.    Στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και στην μετακίνηση μαθητών.
 3.  III.    Στην περαιτέρω υποβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 4.   IV.    Στους επιπλέον φραγμούς και κοινωνικούς αποκλεισμούς των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Καλούμε

Τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να εγκρίνουν αιτιολογημένα με βάση την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε παραπάνω τη λειτουργία ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ τμημάτων, ιδιαίτερα των τελευταίων τάξεων των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. και μάλιστα εκείνων που έχουν μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, και

ζητούμε

από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού:

 1.      I.    Να περιλάβει Παιδαγωγικά Κριτήρια στην εγκύκλιο για την έγκριση και λειτουργία ολιγομελών τμημάτων στα σχολεία της Τ.Ε.Ε.
 2.    II.    Να καθορίσει συνάντηση με την Ομοσπονδία μας για την ανάπτυξη των προτάσεών μας.

Οι υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας για αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε. να γίνουν πράξη ΤΩΡΑ !

Δεν μπορούμε να ΦΟΡΤΩΝΟΥΜΕ συνεχώς τις ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ στις ΠΛΑΤΕΣ των ΜΑΘΗΤΩΝ, ούτε να παίζουμε με τις ζωές τους !!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης