[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ΟΛΤΕΕ-276_-Εξώδικο-ΟΛΤΕΕ-στον-Υπουργό-Παιδείας.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Επαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, Αχιλλέως 37 – 41 & Μυλλέρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

ΚΑΤΑ

1. του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, κατοίκου Αμαρουσίου, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπό την ιδιότητα και για τις ενέργειές του ως Υπουργού Παιδείας, αλλά και για τις τυχόν προσωπικές του ευθύνες που ενδεχομένως να προκύπτουν από ενέργειές του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την εφαρμογή των Νόμων,

2. παντός υπευθύνου στελέχους της Διοίκησης ή μη που ενεργεί σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας, και ιδίως αυτών  του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπ/σης, Δ/νση Σπουδών Β΄βάθμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β΄.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2013

 

Α. Με το με αρ. 120886/Γ2/03-09-2013 έγγραφό σας προς α) τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης, β) τα Γραφεία Σχολικών Συμβούλων, γ) τα Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.), δ) την Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με κοινοποίηση προς τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, με εσωτερική διανομή στο 1) Γραφείο Υπουργού, 2) στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα, 3) στην Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα B΄ και θέμα: «Λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές και τα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχ. έτος 2013-14», ενημερώνετε ότι:

Μετά την έκδοση του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σας γνωρίζουμε ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 η Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Σχολών, η Γ΄ τάξη των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και οι Γ΄ και Δ΄ τάξεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων θα λειτουργήσουν με τις ειδικότητες που έχουν ήδη επιλέξει οι μαθητές.

Οι μαθητές της Β ΄ τάξης Ημερήσιου και Β΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου θα επιλέξουν μεταξύ των τομέων που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες με την έναρξη του σχολικού έτους

 

Β. Το έγγραφο αυτό αφορά εγγραφές μαθητών, επομένως κατεξοχήν υπόχρεοι εκ των αποδεκτών του εγγράφου σας για την εργασία αυτή είναι οι Διευθυντές των Σχολείων της Τ.Ε.Ε. (Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές)

 

Γ. Στο ανωτέρω έγγραφο διαπιστώνουμε ότι απουσιάζει εντελώς οποιαδήποτε ένδειξη «εντολής» προς τους υφισταμένους σας, για το τι ακριβώς πρέπει «να» πράξουν. Αντίθετα χρησιμοποιείται η διατύπωση «οι μαθητές …θα επιλέξουν…». Η διατύπωση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έγινε εκ παραδρομής. Αντιθέτως, περιέχει σκοπό, να καθοδηγήσετε δηλαδή τους Διευθυντές των Σχολείων, να οδηγήσουν τους μαθητές, να επιλέξουν (κάποιο τομέα ειδικότητας διαφορετικό από αυτό που έχουν ήδη επιλέξει), αποσείοντας από εσάς την «ευθύνη» ως μηδέποτε «διατάξαντα» τέτοια εντολή, και μετακυλώντας την στους Διευθυντές των σχολείων, τους οποίος καθοδηγείτε έτσι να προβούν σε παράνομες πράξεις, δηλαδή να καθοδηγήσουν και αυτοί με τη σειρά τους, τους γονείς και τους μαθητές να αλλάξουν τις δηλώσεις επιλογής που ήδη έχουν κάνει.

 

Δ. Προς επίρρωση των ανωτέρω, χρησιμοποιείτε τον όρο «…σας γνωρίζουμε ότι …». Επομένως δίνετε στο έγγραφό σας χαρακτήρα «ενημερωτικό» και όχι χαρακτήρα Διοικητικής «εντολής», ως οφείλατε. Την ίδια στιγμή όμως, ο ίδιος όρος («σας γνωρίζουμε») χρησιμοποιείται κατά κόρον σε δημόσια έγγραφα, προς υπόδειξη της Υπηρεσίας στον δημόσιο λειτουργό και αποδέκτη του εγγράφου, των οφειλομένων να πράξει. Επομένως με αυτή σας την εκφορά δημιουργείτε εύλογη σύγχυση στους υφισταμένους σας εάν πρόκειται για εντολή ή για ενημέρωση, και έχουμε κάθε λόγο να θεωρήσουμε ότι η σύγχυση αυτή είναι σκοπούμενη. Αυτό προκύπτει και από το ότι μέχρι σήμερα δεν δώσατε καμιά διευκρίνιση, προφορική ή γραπτή, για το περιεχόμενο του εγγράφου σας, παρόλο που πολλοί Διευθυντές σχολείων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ απευθύνθηκαν στην εκδούσα Υπηρεσία ζητώντας διευκρινήσεις.

 

Ε. Ακόμη όμως και εάν πρόκειται απλώς για «ενημέρωση» προς τους Διευθυντές των σχολείων, αυτή είναι αναληθής και παραπλανητική. Αναφέρετε συγκεκριμένα ότι «Μετά την έκδοση του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σας γνωρίζουμε ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 … οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Β΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου θα επιλέξουν μεταξύ των τομέων που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες με την έναρξη του σχολικού έτους», οδηγώντας έτσι τον αποδέκτη του εγγράφου και υφιστάμενό σας στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι με βάση το Ν. 4172/2013, κάποιοι Τομείς θα λειτουργήσουν και κάποιοι όχι. Όμως:

α) Πουθενά, μα πουθενά, στον Νόμο 4172/2013 δεν γίνεται λόγος για κατάργηση Τομέων και Ειδικοτήτων στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το άρθρο 82 αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην «Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…». Ολόκληρο το άρθρο αναφέρεται σε εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι στη λειτουργία ή στην κατάργηση Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ. Ακόμη και στην παράγραφο 5, η ρύθμιση αφορά την δυνατότητα πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού (από τις καταργούμενες ειδικότητες προσωπικού) για την ολοκλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της Β΄ τάξης ΕΠΑΣ και Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ (για το σχολικό έτος 2013−2014).

β) Ο ανωτέρω Νόμος τον οποίο επικαλείσθε, δεν αναφέρει πουθενά ότι δεν θα λειτουργήσουν κάποιοι Τομείς στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ.

γ) Ο ανωτέρω Νόμος τον οποίο επικαλείσθε, δεν αναφέρει πουθενά ότι δεν θα λειτουργήσουν κάποιες ειδικότητες στην Α΄ στη τάξη των ΕΠΑΣ και πολύ περισσότερο ΟΛΕΣ οι ειδικότητες της Α΄ τάξης των ΕΠΑΣ !!!

δ) Άλλωστε, στην ανωτέρω «ενημέρωσή σας», παραβλέπετε (εκ παραδρομής ή όχι) να «ενημερώστε» τι θα πράξουν οι μαθητές που εγγράφηκαν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΣ (στις δήθεν «καταργημένες» ειδικότητες και στις άλλες, τις «μη καταργημένες»…).

ε) Ο νομοθέτης του Ν. 4172/2013 θεωρεί δεδομένη και αυτονόητη την λειτουργία της Β΄ τάξης ΟΛΩΝ των Τομέων των ΕΠΑ.Λ και της ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της Α΄ τάξης ΟΛΩΝ των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ, γιατί απλούστατα δεν μπορεί να διακοπεί η φοίτηση των μαθητών εν μέσω του κύκλου σπουδών τους και εν τέλει, αν ήθελε να προβλέψει κάτι άλλο, θα μπορούσε να το περιλάβει στο Νόμο. Επομένως, οι Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, δεν έχουν καταργηθεί με το Ν. 4172/2013, ούτε με κανένα άλλο Νόμο, ΠΟΤΕ, και εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν Νόμιμα !!!

στ) Την ομαλή συνέχιση, άλλωστε, της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιβάλλει το Σύνταγμα και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, της ασφάλειας και βεβαιότητας δικαίου και αυτών της διαφάνειας και αντικειμενικότητας, οι οποίες απορρέουν από την έννοια του κράτους δικαίου (άρθρο 25 Συντάγματος) αλλά και από το πνεύμα άλλων συνταγματικών διατάξεων (βλ. ενδεικτικά άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 16 παρ.4, 26, 103 παρ. 7), επί εκπαιδευτικών διαδικασιών δεν νοείται επιβολή αιφνίδιων νομοθετικών αλλαγών, χωρίς πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου (πρβλ. ΣτΕ 2827/2002 ολομ., 183/2001, 881/1993, 3814, 3769/1990).

ζ) Το τι θα πράξει το Υπουργείο για να καλύψει τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών, ασφαλώς αποτελεί άλλο αντικείμενο, για την διευθέτηση του οποίου είναι αρμόδιο το Υπουργείο σας. Άλλωστε, δεν είναι οι μόνοι Τομείς και Ειδικότητες (και αντιστοίχως μαθήματα ειδικοτήτων αλλά και γενικής παιδείας) στα οποία παρουσιάζονται ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία…

 

Ε. Οι γονείς και οι μαθητές έχουν ήδη επιλέξει με Δήλωσή τους, τον Τομέα και την Ειδικότητα που επιθυμούν κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΣ και στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ, κατά τις εγγραφές του Ιουνίου. Οι εγγραφές αυτές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την με αρ 80942/Γ2/13-06-2013 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-2014». Σε αυτήν προβλέπεται για τις εγγραφές:

« …να ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 28η Ιουνίου 2013 και η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄), την 80033/Γ2/04-08-2006 Y.A. (ΦΕΚ 1286 Β΄), την 148096/Γ2/24-12-2007 Y.A. (ΦΕΚ 2511 Β΄), το ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄), την παρ. 7 του άρ. 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) και την με αρ. πρωτ. 64536/Γ2/08-06-2012 εγκύκλιο.

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους), καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ. 3, άρ. 7 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), την παρ. 1α του άρ. 6 της 80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1286 Β΄) και την παρ. 1 του άρ. 7 της 148096/Γ2/24-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 2511 Β΄).

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) εκπρόθεσμη εγγραφή είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το πολύ δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη των κατ΄ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 6, της Υ.Α. 80033/Γ2/04-08-2006 (ΦΕΚ 1286 Β΄).

Στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) εκπρόθεσμη εγγραφή είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 7, της Υ.Α. 148096/Γ2/24-12-2007 (ΦΕΚ 2511 Β΄).

………………

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι, με την οποία επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 (ΦΕΚ 940 Β΄).

Επομένως, οι μαθητές αυτοί είναι ήδη Νόμιμα Εγγεγραμμένοι σε ΟΛΟΥΣ τους Τομείς της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ και σε ΟΛΕΣ τις Ειδικότητες της Α΄ τάξης των ΕΠΑΣ, και όσοι εμπίπτουν στις προβλέψεις του Νόμου, εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα εγγραφής μέχρι 10 ημέρες μετά την λήξη των εγγραφών του Σεπτεμβρίου (για τα ΕΠΑΛ) και μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου (για τις ΕΠΑΣ) !!

 

Στ. Στις 23 Αυγούστου 2013 (δηλαδή, ΜΕΤΑ την ψήφιση του Ν. 4172/2013) αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας με θέματα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου» και «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου» (βλ.: http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-eggrafa-main/59-eggrafa-deyterobathmias-ekpaideysis/9987-23-08-13.html), όπου βρίσκονται ακόμη. Σε αυτές αναφέρεται:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

………………

Αποφασίζουμε:

………………

Για τη Β΄ και Γ΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 111276/Γ2/08-10-2007 (Β΄ 2057) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 61173/Γ2/09-05-2008 (Β΄ 948), 28968/Γ2/13-03-2009 (Β΄ 603), 540/Γ2/05-01-2010 (Β΄ 46), 54122/Γ2/13-05-2010 (Β΄ 711) και 37596/Γ2/03-04-2012 (Β΄ 1131) Υ.Α. .

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23-8-2013

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

Με αυτές τις Υπουργικές Αποφάσεις ο Υπουργός, ενώ τροποποιεί για το σχολικό έτος 2013-2014 το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ, διατηρεί τα ίδια ωρολόγια προγράμματα για ΟΛΟΥΣ ανεξαίρετα τους τομείς και ειδικότητες, χωρίς να αναφέρει κάτι περί «καταργημένων Τομέων» και πολύ περισσότερο το Ν. 4172/2013 που δήθεν «κατήργησε» κάποιους από αυτούς.

Αντιθέτως, προβλέπει ότι τα ωρολόγια προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε εφαρμογή πλήθους Υπουργικών Αποφάσεων, τις οποίες αναφέρει μία προς μία, και στις οποίες περιλαμβάνονται ΟΛΟΙ οι Τομείς και ΟΛΕΣ οι Ειδικότητες. Δεν υπάρχει (και πολύ ορθά) αναφορά για «καταργημένους» τομείς, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιοι εν μέσω φοίτησης των εγγεγραμμένων μαθητών.

 

Ζ. Στον ιδρυτικό νόμο 3475/2006 που διέπει την λειτουργία των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και στο άρθρο 8 αναφέρεται:

Ίδρυση- κατάργηση- μετατροπή- συγχώνευση

…………………….

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα ∆ηµόσια Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετατρέπονται από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 σε Επαγγελματικά Λύκεια. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2006-2007. Η Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου και ο Β΄ κύκλος των Τ.Ε.Ε.  εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας µέχρι και τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα.

 …………………….

Και εδώ, ο Νομοθέτης εφαρμόζει το νόμο μόνο για την Α΄ τάξη και επιτρέπει τους μαθητές της Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου και του Β΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε να ολοκληρώσουν την φοίτησή τους στις ειδικότητες όπου είχαν εγγραφεί. Δεν ανατρέπει σε καμία περίπτωση το τριετές πρόγραμμα σπουδών των μαθητών τους οποίους «βρίσκει» η μεταρρύθμιση μέσα στον κύκλο των σπουδών τους. Αυτό είναι το λογικό, ορθό και από κάθε άποψη νόμιμο, αποτελεί πάγια τακτική του εκάστοτε Νομοθέτη, και ισχύει σε όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δεν μπορεί λοιπόν να ισχύσει κάτι διαφορετικό, εν έτη 2013, για ορισμένους μόνο τομείς και ειδικότητες με την επερχόμενη μεταρρύθμιση στην ΤΕΕ. Και τέλος πάντων, μπορεί ή δεν μπορεί, είναι ή δεν είναι «ηθικό» ή «δίκαιο», ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ και κάθε άλλη ερμηνεία του Νόμου ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ !!

 

Η. Ακόμη και στην περίπτωση που το με αρ. 120886/Γ2/03-09-2013 «ενημερωτικό» έγγραφό σας προς τα σχολεία, περιέχει την οποιασδήποτε μορφής «εντολή» προς τους Διευθυντές  των σχολείων, και παρά το γεγονός ότι ακόμη και εάν περιείχε εντολή, αυτή θα ήταν παράνομη, σημειώνουμε από την ίδια την διατύπωση του εγγράφου προκύπτει ότι:

α) αναφέρεστε στους μαθητές οτι «…θα επιλέξουν μεταξύ των τομέων που θα λειτουργήσουν…», επομένως δεν αφορά καθόλου τους μαθητές που έχουν ΗΔΗ επιλέξει Τομέα κατά την εγγραφή τους, τους οποίους δεν περιλαμβάνει στις ρυθμίσεις του εγγράφου ρητά (πχ, «οι μαθητές που έχουν ήδη επιλέξει Τομέα, θα επιλέξουν τώρα μεταξύ των τομέων που…»),

β) δεν αναφέρετε πουθενά ότι έχει αναδρομική ισχύ, για τις δηλώσεις που έχουν ήδη κατατεθεί, αλλά αφορά αποκλειστικά σε αυτές που τυχόν θα κατατεθούν από εδώ και στο εξής, (βεβαίως αναδρομική επέμβαση σε δήλωση βούλησης που έχει ήδη εκδηλωθεί θα ήταν όχι μόνο αντισυνταγματική, αλλά και λογικά άτοπή)

γ) δεν αναφέρετε καθόλου στις ΕΠΑΣ, ούτε ως προς τις δήθεν «καταργημένες», ούτε ως προς τις «μη καταργημένες» ειδικότητες, και επομένως οι εγγραφές στην Α΄ τάξη ΕΠΑΣ έχουν ως έχουν!!

 

Κατόπιν αυτών και

Επειδή το με αρ. 120886/Γ2/03-09-2013 έγγραφό σας δεν αποδίδει την υφιστάμενη πραγματικότητα, ιδίως με την αναφορά περί δήθεν «καταργήσεως» Τομέων,

Επειδή με το ως άνω έγγραφο μπορεί να εκληφθεί από τους υπηρεσιακά υφισταμένους σας ως εντολή και να προβούν σε παράνομες πράξεις, ορμώμενοι εξ’ αυτού,

Επειδή οι μαθητές των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ έχουν κάθε δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον τριετή (για τα ΕΠΑΛ) ή διετή (για τις ΕΠΑΣ) κύκλο σπουδών τους, τον οποίο έχουν ήδη νόμιμα ξεκινήσει εγγραφόμενοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε Τομείς και Ειδικότητες της επιλογής τους,

Επειδή οι μαθητές των ΕΠΑΛ έχουν επιλέξει να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του σχολείου με σκοπό να συνεχίσουν στον Τομέα που γνώριζαν ότι διδάσκεται εκεί, άλλως θα είχαν επιλέξει άλλο σχολείο,

Επειδή οι μαθητές των ΕΠΑΣ που έχουν ήδη εγγραφεί στην Α΄ τάξη, έχουν ήδη προβεί σε όλες τις προσωπικές ρυθμίσεις ζωής προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, κάποιοι δε από αυτούς έχουν μεταβεί και εγκατασταθεί στις πόλεις που λειτουργεί το τμήμα που επέλεξαν, οι ίδιοι ή και οι οικογένειές τους, ή έχουν αρνηθεί (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) προσφορά εργασίας που δεν ταίριαζε με τον τόπο λειτουργίας της ΕΠΑΣ, ή παραιτήθηκαν από εργασία προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ειδικότητας της ΕΠΑΣ,

Επειδή η φοίτηση των μαθητών ξεκινάει με την εγγραφή τους και αυτή έχει ήδη γίνει και δεν μπορεί να διακοπεί,

Επειδή η φοίτηση δεν μπορεί να διακοπεί ούτε με νομοθέτηση νέου Νόμου, ο οποίος ακόμη και αν τυχόν ψηφιστεί, θα προσβληθεί ως προς την Συνταγματικότητά του, ενόψει της συνταγματικής αρχής της εμπιστοσύνης,

Επειδή ποτέ και καμιά Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση δεν επηρέασε τους ήδη φοιτούντες μαθητές, αλλά αντίθετα, κατ’ επιταγή άλλωστε του Συντάγματος, πάντα προέβλεπαν χρόνο και διαδικασία μετάβασης από το προηγούμενο σύστημα στο επόμενο, οι δε μαθητές που φοιτούσαν ολοκλήρωναν τη φοίτησή τους με το προηγούμενο σύστημα, εσείς δε, με τα σχολεία ανοικτά και σε λειτουργία, διανέμετε εγκυκλίους, ενημερώσεις, οδηγίες και εντολές ή νομοθετείτε για το τρέχον σχολικό έτος,

Επειδή εσείς, σε αντίθεση με τα παραπάνω, διανέμετε εγκυκλίους, ενημερώσεις, οδηγίες και εντολές, ή …νομοθετείτε, ανατρέποντας τα πάντα για το …τρέχον σχολικό έτος (!), με τα σχολεία ανοικτά και σε λειτουργία,

Επειδή δεν μπορείτε να παίζετε με τις ζωές των παιδιών – μαθητών μας και των γονέων τους, ούτε να καταπατάτε συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα Ελλήνων Πολιτών, ούτε να παίζετε με την τύχη των σχολείων μας που ήδη ξεκίνησαν τη λειτουργία τους για τη φετινή σχολική χρονιά 2013-14,

Επειδή η όποια δυσλειτουργία και υπονόμευση της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχει άμεσες επιπτώσεις στις συνθήκες και στις θέσεις εργασίας μας, και επομένως μας επηρεάζουν άμεσα και καταλυτικά,

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

Α) για την πρωτοφανή καταπάτηση των Νόμων,

Β) για την πρωτοφανή καταπάτηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των μαθητών,

Γ) για την πρωτοφανή επιχείρηση βιασμού της ελεύθερης βουλήσεώς τους,

Δ) για την πρωτοφανή επιχείρηση καθοδήγησης και εμπλοκής των Διευθυντών των Σχολείων σε παράνομες πράξεις όπως ανωτέρω,

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

1. Να απέχετε από την πρόκληση κάθε παράνομης πράξης και υπηρεσιακής ενέργειας, την οποία είτε εκτελείτε ο ίδιος ή και η Υπηρεσία σας, είτε καθοδηγείτε να το πράξουν οι υφιστάμενοί σας μεταφέροντάς τους αναληθείς «ενημερώσεις» ή παράνομες «εντολές».

2. Να λειτουργήσουν όλοι οι Τομείς στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τις πραγματικές και όχι με καθοδηγούμενες επιλογές των μαθητών.

3. Να λειτουργήσουν όλες οι Ειδικότητες στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΣ, ομοίως.

4. Να ανακαλέσετε άμεσα κάθε αντίθετη σχετική εγκύκλιο σας ή υπηρεσιακή εντολή.

 

ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών μας, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων τους, και γενικώς όσων θίγονται άμεσα ή έμμεσα από τα παραπάνω, για ευθύνες που θα αναζητηθούν σε κάθε φυσικό ή ηθικό αυτουργό τυχόν παρανόμων πράξεων και ενεργειών, υπηρεσιακό και μη, τόσο για την ευθύνη της Υπηρεσίας για λογαριασμό της οποίας εντέλει τυχόν παράνομες ενέργειες ή εκτελεί τέτοιες, όσο και για τον ίδιο προσωπικά, για παράβαση καθήκοντος και παράβαση του Νόμου, και για όλες τις τυχόν ποινικές και αστικές ευθύνες που ενδεχομένως να προκύψουν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΚΠΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 30-32 – ΤΚ 106 75 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ 999803405 – Δ.Ο.Υ. Ι΄ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. 210-6993486 – 210-7248551

Γεώργιος Σ.Π. Κατρούγκαλος, Δικηγόρος

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής

να επιδώσει το παρόν στον Υπουργό Παιδείας

για τον ίδιο προσωπικά και δι’ αυτού ούτως ώστε ο ίδιος να μεριμνήσει για την ενημέρωση του περιεχομένου του σε όλους τους εμπλεκομένους άμεσα ή έμμεσα στην σύνταξη, αποστολή, παραλαβή του με αρ. 120886/Γ2/03-09-2013 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ και τους ενεργούντες με βάση αυτό,

προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Το παρόν αποστέλλεται και στο Συνήγορο του Πολίτη – Ανεξάρτητη Αρχή, στα τμήματα:

α) Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

β) Δικαιωμάτων του Παιδιού,

γ) Σχέσεων Κράτους – πολίτη,

με το αίτημα να λάβουν γνώση του περιεχομένου και να προβούν στις ενέργειές τους κατά Νόμον.

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

http://ermispress.gr/index.php/2012-03-08-17-41-15/2360-o-l-t-e-e-enopion-pantos-armodiou-dikastiriou

http://epikoinonia-samou.blogspot.gr/2013/09/blog-post_2780.html

http://www.dramania.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=14475:exodiko-ths-oltee-ston-ypoyrgo-paideias&Itemid=178&tmpl=component&print=1

Από admin-02