[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ΟΛΤΕΕ-272_-Κόκκινες-Γραμμές-Εμβιασμοί-Τετελεσμένα.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 2-9-2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 272

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, Εκβιασμοί και Τετελεσμένα

ΠΡΟΣ :

α) τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

β) τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στις 29-8-2013 το «Σχέδιο Νόμου για την Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» για τελική επεξεργασία.

Η Ομοσπονδία μας έχει καταθέσει σε ανύποπτο χρόνο πλήρη, αναλυτική και τεκμηριωμένη Πρόταση για το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο, ολοκληρωμένη, με Όραμα και επιχειρήματα (βλ. τα Δελτία Τύπου με αρ. 043/19-4-2013 «Τ.Ε.Λ. – Η πρόταση της ΟΛΤΕΕ-Βασικά Σημεία» και 044/22-4-2013 «Τ.Ε.Λ. – Η πρόταση της ΟΛΤΕΕ-Διαγραμματική Παρουσίαση». Η πρόταση μας αυτή βασίζεται στο «σχέδιο Διαμαντοπούλου», το οποίο και εξελίσσει – εκσυγχρονίζει. Επί της προτάσεώς μας έγιναν παραγωγικές συζητήσεις, τόσο με Φορείς και Επιμελητήρια, όσο και με το ίδιο το Υπουργείο, θεσμικά, σε επίπεδο Υφυπουργού.

Το παρόν Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, απέχει μακράν των προσδοκιών μας (μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών) και του Οράματός μας για το σχολείο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η Ομοσπονδία μας έχει καταθέσει τις θέσεις της, τόσο με Υπομνήματα (βλ. το με αρ. 258/30-7-2013 «Υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Συμεών Κεδίκογλου», το με αρ. 256/17-7-2013 «Κατάργηση Ειδικοτήτων και Διάλυση της Δημόσιας…Τ.Ε.Ε.»), όσο και με Δελτία Τύπου (βλ. το με αρ. 071/26-8-2013 «Παιδεία ταξική, …. Συμβολή σε ένα Θεσμικό Διάλογο…»).

Με το παρόν Υπόμνημά μας, οριοθετούμε τις «κόκκινες γραμμές», η παραβίαση των οποίων θα επισύρει μια ξεκάθαρη, ηχηρή και συνολική απόρριψη του Σχεδίου Νόμου από τους Εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε.

Α. ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

1. Είναι απολύτως απαράδεκτη η Μεταγυμνασιακή Κατάρτιση – Μαθητεία για μαθητές ηλικίας 15+ ετών με τη μορφή των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), η οποία γυρίζει την Τ.Ε.Ε. στη δεκαετία του 1950. Οι ΣΕΚ θα έπρεπε να ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, δεδομένου μάλιστα ότι στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους περιλαμβάνεται διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας.

2. Αντί για την δημιουργία του νέου μορφώματος των ΣΕΚ, πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία των σημερινών ΕΠΑ.Σ. εντός του Συστήματος Τυπικής Εκπαίδευσης.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ΕΠΑ.Σ. πρέπει να μετατραπούν σε ΕΠΑ.Λ., ειδικά σε εκείνες τις περιοχές της χώρας που υπάρχει τεράστια έλλειψη σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

4. Στο 4ο έτος των ΕΠΑ.Λ. και στο 3ο έτος των νέων «Σ.Ε.Κ.» ορίζεται «μαθητεία» που θα πραγματοποιείται σε συνεργασία και με τη στήριξη του Ο.Α.Ε.Δ. Η πρακτική άσκηση – μαθητεία πρέπει να παραμείνει εντός της τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και όχι ως μαθητεία του ΟΑΕΔ. Επίσης, δεδομένου ότι είναι αμφίβολο το αν θα βρεθούν τόσες επιχειρήσεις σήμερα στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν θεσμό «μαθητείας» μέσα στις δομές τους, είμαστε διαρρήδην αντίθετοι με την «εξαγωγή» εφήβων μαθητών σε Ευρωπαϊκά κράτη, που στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από τον Υπουργό Παιδείας, θα «μαθητεύσουν» σε «πρόθυμες» Γερμανικές επιχειρήσεις που θα «προσφερθούν» να «διδάξουν» τα παιδιά μας στα εργοστάσιά τους.

5. Είναι απαράδεκτη η πρόβλεψη για την ίδρυση Επαγγελματικών Πρότυπων – Πειραματικών Λυκείων Μαθητείας από τον ΟΑΕΔ, που προδιαγράφει ότι στο μέλλον ΟΛΟΚΛΗΡΗ η Επαγγελματική Εκπαίδευση θα περιέλθει σε καθεστώς «μαθητείας» από την Α΄τάξη !!

6. ΟΛΟΙ οι ΤΟΜΕΙΣ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. που τελούν υπό κατάργηση να ξαναλειτουργήσουν άμεσα στο ίδιο επίπεδο Τυπικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούσαν ως τώρα.

7. ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή εξαιρέθηκαν από αυτήν, πρέπει να επιστρέψουν (εφόσον δεν επιθυμούν κάτι διαφορετικό) στα διδακτικά τους καθήκοντα. Οι κλάδοι και οι ειδικότητές τους δεν έχουν καταργηθεί και είναι απαραίτητοι για τη διδασκαλία των μαθημάτων των ειδικοτήτων που το ίδιο το Υπουργείο έχει εντάξει στην πρότασή του, είτε στην τυπική εκπαίδευση, είτε στη μη τυπική κατάρτιση.

8. Δεν δεχόμαστε την προκλητικά διακριτική μεταχείριση σε βάρος του γυναικείου πληθυσμού των σχολείων μας, με τον εξοβελισμό των Τομέων και Ειδικοτήτων που παραδοσιακά αποτελούσαν επιλογή των κοριτσιών – μαθητριών (σε ποσοστό 81%), στις οποίες δίδασκαν κυρίως γυναίκες εκπαιδευτικοί (σε ποσοστό 90% περίπου) και τη δημιουργία «ΕΠΑ.Λ. Αρρένων».

9. Είναι απαράδεκτο να τίθενται οποιασδήποτε μορφής εμπόδια και «οροφές» στη μόρφωση. Κάθε επίπεδο μόρφωσης πρέπει να δίνει (υπό προϋποθέσεις) τη δυνατότητα πρόσβασης σε ανώτερης στάθμης σπουδές. Επομένως αποτελεί διακριτική μεταχείριση σε βάρος των μαθητών της ΤΕΕ η κατάργηση από το ΕΠΑ.Λ. εκείνων των Τομέων και Ειδικοτήτων που αντιστοιχούν σε τμήματα των Τριτοβάθμιων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

10. Η κινητικότητα των μαθητών προαγόμενων από την Α΄ Λυκείου, πρέπει να είναι αμφίδρομη για τους δύο τύπους σχολείων.

11. Δεδομένης της δυνατότητας του προαγόμενου από την Α΄ τάξη του ΓΕΛ να εγγραφεί σε οποιαδήποτε ομάδα προσανατολισμού της Β΄ΕΠΑΛ, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τον προαγόμενο από την Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ μέσα στο ίδιο του το σχολείο.

12. Οι μαθητές που με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία έχουν εγγραφεί για το σχολικό έτος 2013-14 στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και στην Α΄ Τάξη ΕΠΑΣ, έχουν κάθε νόμιμο δικαίωμα να φοιτήσουν στον Τομέα και την Ειδικότητα που έχουν επιλέξει.

13. Ιδρύονται δομές Δια Βίου Μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο (Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης – ΔΔΒΜ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου. Αυτές οι δομές ισοδυναμούν με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Την ίδια στιγμή, τα σχολεία της ΤΕΕ υπάγονται στις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν καταργηθεί ακόμη και τα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η ΤΕΕ είναι ακέφαλη τόσο σε τοπικό, όσο και σε κεντρικό επίπεδο, αφού δεν υφίσταται Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ούτε στο Υπουργείο! Ζητούμε άμεσα τη δημιουργία όμοιων δομών Διευθύνσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο, που θα αναφέρονται στην Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης η οποία πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί εντός του Υπουργείου!!

13. Τα σχολεία της ΔΔΒΜ (ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ) …προικίζονται με μόνιμη γραμματεία 2 ατόμων, πλήρη απαλλαγή των Διευθυντών από διδακτικό ωράριο, ρυθμίσεις για τους υποδιευθυντές, κλπ. Όμοιες ακριβώς προβλέψεις πρέπει να ισχύσουν και για τα σχολεία της ΤΕΕ εντός του τυπικού συστήματος.

14. Οι 925 «κενές» οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών (κατά την …23η Ιουλίου 2013, δηλαδή πριν ιδρυθούν καν οι νέες δομές !!) των εκπαιδευτηρίων της ΔΔΒΜ, πρέπει να καλυφθούν από τους σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς.

15. Οι «εκπαιδευτές ενηλίκων» δεν έχουν καμιά θέση στο διδακτικό προσωπικό των ΣΕΚ που απευθύνεται σε ανήλικους μαθητές.

16. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόβλεψη για ιδιωτικά ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, η οποία μέχρι σήμερα παρέχεται μόνο σε δημόσιες δομές.

Β. ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ και ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ

Η όλη μεθόδευση που ακολουθήθηκε για τη σύνταξη και ψήφιση του Σχεδίου Νόμου είναι απολύτως απαράδεκτη.

Αναληθώς υποστηρίζεται και αναπαράγεται κατά κόρον ότι αποτελεί προϊόν … πενταετούς διαβούλευσης και ότι αποτελεί συνέχεια του «σχεδίου Διαμαντοπούλου».

Το Υπουργείο παρουσίασε το Σχέδιο Νόμου στις 10-8-2013 και το έθεσε σε προσχηματική «διαβούλευση» πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από τις 12-20 Αυγούστου, πάνω ακριβώς στη Γιορτή της Παναγιάς, όπως εκθέσαμε στο Δελτίο Τύπου μας με αρ. 069/23-8-2013 «Παιδεία: Διαβούλευση, Θεσμοί, Σκουπίδια».

Πριν από την κατάθεση του Σχεδίου, προηγήθηκε ο από 22-7-2013 «ξαφνικός θάνατος» 2.449 εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή εξαιρέθηκαν και μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις (άρθρο 82 του Ν. 4172/2013). Έτσι, χωρίς μελέτη, χωρίς αιτιολόγηση. Εις μάτην τότε ζητήσαμε από το Υπουργείο να αναβάλει τις αποφάσεις του και να καταθέσει πρώτα το Σχέδιό του για τα νέα σχολεία.

Τότε έπρεπε να «πάρουμε τη δόση» αλλιώς θα «έπεφτε η Κυβέρνηση» !

Η Τρόικα είχε ζητήσει «αριθμούς» και έπρεπε να τους έχει άμεσα.

Τώρα ;

Το Σχέδιο Νόμου που παρουσιάζεται σήμερα ενώπιόν σας, ελάχιστα διαφοροποιείται από την αρχική πρόταση, που σημαίνει ότι το Υπουργείο, όπως είχαμε προβλέψει, δεν έλαβε υπόψη του ούτε στο ελάχιστο τα …14.981 σχόλια που υπέβαλαν στην «Διαβούλευση» οι …3.812 συμμετέχοντες (στοιχεία από την ιστοσελίδα του Υπουργείου), τα οποία κυριολεκτικά πέταξε στα σκουπίδια, όπως βεβαίως και τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας.

Το Σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή σας, σε συνεδρίαση μιας (1) ημέρας και κατόπιν θα προωθηθεί για ψήφιση στο Β΄ Θερινό τμήμα της Βουλής (με την παρουσία του 1/3 των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου).

Και όλα αυτά, με προοπτική να ισχύσει από την …τρέχουσα σχολική χρονιά 2013-2014 !!

Τη στιγμή που τα σχολεία μας άνοιξαν ήδη, και την επόμενη Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου έχουμε αγιασμό και διανομή βιβλίων!!

Οι μαθητές της Α΄ τάξης θα κληθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα, με ωρολόγιο πρόγραμμα που ΔΕΝ έχει ακόμα νομοθετηθεί, που ΔΕΝ υπάρχουν αναλυτικά προγράμματα, ΔΕΝ έχουν οριστεί τα βιβλία, κλπ.

Εάν αυτή η διαχείριση τόσο σημαντικών θεμάτων από το Υπουργείο Παιδείας είναι αποδεκτή από εσάς, τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τότε πιθανώς δεν θα ενδιαφέρει κανένα η δική μας γνώμη, ότι αυτές οι μεθοδεύσεις είναι ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ !

Θα θέλαμε απλώς να υπενθυμίσουμε, ότι η πρώην Υπουργός (κ. Α. Διαμαντοπούλου), ενώ είχε ενεργοποιήσει για χρόνια ΟΛΕΣ τις Θεσμικές Διαδικασίες (ΕΣΥΠ, Φορείς, κλπ), παρά τις μελέτες και έρευνες που είχαν προηγηθεί και ενώ το «σχέδιό της» είχε διατυπωθεί σε τελικό Σχέδιο Νόμου, και ενώ η τότε Κυβέρνηση διέθετε την απαραίτητη πλειοψηφία για να το ψηφίσει – υλοποιήσει, δεν το κατέθεσε στη Βουλή, για να διασφαλίσει μια ευρύτατη συναίνεση από όσο το δυνατόν περισσότερα κόμματα.

Παρά τις σοβαρότατες διαφοροποιήσεις μας στο περιεχόμενο του «σχεδίου Διαμαντοπούλου», οι συγκρίσεις των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν τότε και τώρα είναι αναπόφευκτες !!

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Όλοι κρινόμαστε.

Εμείς ως Εκπαιδευτικοί, από τους προϊσταμένους μας.

Εμείς ως Εκπρόσωποι των Εκπαιδευτικών, από τους συναδέλφους μας.

Εσείς, ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ και κυρίως από τις ΠΡΑΞΕΙΣ σας !!

 

Το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Παιδείας ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ επί της ΟΥΣΙΑΣ !

Οι ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ του Υπουργείου και η πλήρης ΑΠΑΞΙΩΣΗ των ΘΕΣΜΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ επί της …ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ !!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

 Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

iPaideia-01http://ipaideia.gr/oltee-kokines-grames-ekviasmoi-kai-tetelesmena-epistoli-pros-ton-proedro-kai-ta-meli-tis-diarkous-e.5a0309d3fdda002f9a9c7e11a6f9e8e1.htm

Tromaktiko-01http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2013/09/blog-post_9061.html

 

Από admin-02