Αθήνα, 25-10-2012

 Αριθμ. Πρωτ.: 071

ΠΡΟΣ :

 1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 2. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 3. κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 4. κ. Σωτήριο Γκλαβά, Ειδικό Γραμματέα Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 5. τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 7. τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων των Δ.Δ.Ε.
 8. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.
 9. τα Γενικά Λύκεια, τα Γυμνάσια

ΚΟΙΝ :

 1. τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)
 2. τα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Εκφοβισμός, Ρατσισμός και Βία στα Σχολεία

Τα τελευταία χρόνια στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.), αλλά και γενικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρατηρούνται έντονα κρούσματα εκφοβισμού και σχολικής βίας.

Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά τα περιστατικά αυτά έχουν αυξηθεί ανησυχητικά ως αποτέλεσμα της γενικότερης κρίσης που βιώνουμε, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια και η κοινωνία, καθώς και του κλονισμού της εμπιστοσύνης των νέων προς τους θεσμούς και τα πρόσωπα που τους υπηρετούν. Η αμφισβήτηση αυτή σε συνδυασμό και με το εύπλαστο του χαρακτήρα, τις ανησυχίες, τις αναζητήσεις και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας, έχουν οδηγήσει στην εκδήλωση ακόμη και ρατσιστικών συμπεριφορών, που συχνά εξελίσσονται σε βία, λεκτική αλλά δυστυχώς και σωματική.

Εμείς, οι εκπαιδευτικοί, συζητούμε καθημερινά με τους μαθητές μας, τους ακούμε, τους συμβουλεύουμε και προσπαθούμε να εξαλείψουμε αυτού του είδους ανεπίτρεπτες συμπεριφορές, που όταν συμβαίνουν μέσα σε ένα χώρο Παιδείας και εκπαίδευσης είναι για ένα ακόμη λόγο πιο απαράδεκτες. Όμως, δεν αρκούν οι προσπάθειες μας. Απαιτείται έγκαιρη και σχεδιασμένη παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας για την καταπολέμηση της σχολικής βίας πριν αυτή γίνει καθημερινότητα – καθεστώς στη σχολική ζωή.

Η ίδρυση Παρατηρητηρίου από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, σίγουρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Η προτροπή για την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία, με θεματολογία που προσεγγίζει το πρόβλημα, είναι βέβαιο ότι θα συνεισφέρει θετικά. Η τακτική ενημέρωση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, που μετέχουν άμεσα ή και έμμεσα στη σχολική ζωή (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, αρχές, φορείς κλπ), αλλά και η συνεχής επαγρύπνηση με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων (μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ) οπωσδήποτε θα βοηθήσουν προληπτικά.

Ωστόσο,

ζητούμε

από το Υπουργείο Παιδείας, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων των Δ/νσεων Β΄βάθμιας Εκπ/σης και γενικά από κάθε αρμόδιο φορέα, να αναγνωρίσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να αναλάβουν όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, μέτρα και δράσεις που θα κρίνουν απαραίτητα, ενεργώντας άμεσα, πριν συμβούν γεγονότα που θα στιγματίσουν ανεπανόρθωτα τη σχολική ζωή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης