Αθήνα, 26-10-2012

 Αριθμ. Πρωτ.: 073

ΠΡΟΣ :

 1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 2. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 3. κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 4. κ. Σωτήριο Γκλαβά, Ειδ. Γραμμ. Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ΚΟΙΝ :

 1. τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. τους Σχολικούς Συμβούλους
 4. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.
 5. τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)
 6. τα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Σχολικοί Σύμβουλοι Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων της Τ.Ε.Ε.

Ο Σχολικός Σύμβουλος δημιουργήθηκε ως θεσμός το 1982, αποβλέποντας όχι στο να αντικαταστήσει απλώς το θεσμό του «επιθεωρητή», αλλά να αναβαθμίσει ποιοτικά το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο και να γίνει εμπνευστής και εκφραστής ενός νέου πνεύματος με το οποίο οι εκπαιδευτικοί να διαπαιδαγωγούν τη νέα γενιά σε μια σύγχρονη και δημοκρατική παιδεία (Καραγιώργος 1994).

Σύμφωνα με το αρχικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 1304/1982/ ΦΕΚ 144, τ.Α΄), το αντικείμενο δραστηριοποίησης του σχολικού συμβούλου κινείται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Α) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα και έξω από τη σχολική τάξη.

Β) Συντονισμός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης δημιουργικών σχέσεων ανάμεσα στη σχολική ζωή, στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον (συνεργασία με συλλόγους γονέων, συνδικαλιστικούς και πολιτιστικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση κ.τ.λ.).

Γ) Προγραμματισμός και οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος στην περιοχή ευθύνης του, τροφοδοτώντας και την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με τις παρατηρήσεις του σχετικά με την πορεία της υλοποίησης και το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών σκοπών.

Δ) Συνεργάτης της Διοίκησης με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Μέσα από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο διαπιστώνει κανείς τη σημαντική θέση που κατέχει ο σχολικός σύμβουλος στην εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ήδη όμως από τη σύσταση και την κατανομή των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Προεδρικά Διατάγματα 25/1983, 418/1983, 79/2003, 28/2004, 123/2008 και 114/2009) διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα που διαιωνίζονται και ταλαιπωρούν ιδιαίτερα την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.). Συγκεκριμένα:

1)        Δεν έχουν οριστεί σχολικοί σύμβουλοι για κάθε κλάδο και ειδικότητα εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην Τ.Ε.Ε. Ολόκληρος ο κλάδος των ΠΕ18, με 41 (σαράντα μία) ειδικότητες εκπαιδευτικών δεν έχει Σχολικό Σύμβουλο (π.χ. Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Στατιστικής, Οχημάτων Τ.Ε.Ι., Γραφικών Τεχνών, Διακοσμητικής, Συντήρησης Έργων Τέχνης, Φυσιοθεραπείας, Κομμωτικής, Αισθητικής, κ.α.), με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί αυτοί να μην έχουν οποιαδήποτε υποστήριξη στο έργο που επιτελούν. Είναι απολύτως απαράδεκτη η τηρούμενη σήμερα πρακτική, να καλούνται σύμβουλοι κάποιων «συναφών ειδικοτήτων» να υποστηρίζουν εκπαιδευτικούς, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο σπουδών αγνοούν !! Όμοια, δεν υπάρχει καμία υποστήριξη στο φυσικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01, με 36 (τριάντα έξι) ειδικότητες, που έχουν ανάθεση διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων.

2)        Οι περιοχές ευθύνης των Σχολικών Συμβούλων Τεχνικών Ειδικοτήτων είναι τεράστιες γεωγραφικά, και είναι ανθρωπίνως αδύνατο να τις καλύψει ο Σύμβουλος με τη φυσική του παρουσία, δηλαδή να επισκεφθεί απλά όλα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης του έστω για μία και μόνο φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα παραδείγματα των Σχολικών Συμβούλων (Σ.Σ.) ΠΕ14 Οδοντιάτρου με ευθύνη σε 54 Νομούς (δηλαδή σε ΟΛΗ τη ΧΩΡΑ !!), ΠΕ14 Νοσηλευτικής με 51 Νομούς, ΠΕ12 Φυσικού Ραδιοηλεκτρολόγου με 25 Νομούς, κλπ (βλ. Υ.Α. Κ-193/145251/Δ2/ ΦΕΚ 2885, τ.Β΄/20-12-2011).

3)        Τις τελευταίες χρονιές δεν εγκρίνονται οι μετακινήσεις των Σχολικών Συμβούλων λόγω έλλειψης πιστώσεων. Ο Σ.Σ. λοιπόν δεν μπορεί να μετακινηθεί από την έδρα του ούτε με δικά του έξοδα, καθώς η μετακίνησή του δεν εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Η εξέλιξη αυτή, σε συνάρτηση και με τις τεράστιες περιοχές ευθύνης, έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική ακύρωση του έργου των Σ.Σ. τεχνικών ειδικοτήτων. Η επαρχία και οι εκπαιδευτικοί της Τ.Ε.Ε. έχουν εγκαταλειφθεί κυριολεκτικά στην τύχη τους !!

Είναι φανερό ότι η όλη δομή του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων έχει στηθεί με βάση τα ισχύοντα στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικής Παιδείας. Εκεί, οι Σύμβουλοι είναι πολλοί σε αριθμό και οι περιοχές ευθύνης τους περιορίζονται σε μια μικρή περιοχή ή εντός Νομού. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την Τ.Ε.Ε., οι ιδιαιτερότητες της οποίας φαίνεται ότι δεν απασχολούν κανέναν αρμόδιο!

Όμως το Υπουργείο θα βρεθεί πολύ σύντομα μπροστά στα προφανή αδιέξοδα αυτής της διαχρονικής πολιτικής σε βάρος της Τ.Ε.Ε. Στις προθέσεις του για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι να εμπλέξει και τους Σχολικούς Συμβούλους. Αλήθεια, ποιός Σ.Σ. θα «αξιολογήσει» το έργο εκπαιδευτικού του οποίου το γνωστικό αντικείμενο αγνοεί και είναι αναρμόδιος (επιστημονικά) να κρίνει, αφού δεν μπορεί ούτε να τον «συμβουλεύσει»; Πώς θα αποκτήσει εικόνα για το έργο του εκπαιδευτικού, όταν αυτό προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του στο σχολείο του εκπαιδευτικού, και αυτό είναι απολύτως αδύνατο λόγω της τεράστιας έκτασης της περιοχής ευθύνης του Σ.Σ. και επιπλέον δεν εγκρίνονται οι μετακινήσεις του ;

Κατόπιν των ανωτέρω,

ζητούμε

από τον Υπουργό Παιδείας, να αναβαθμίσει το ρόλο και να υποστηρίξει το έργο των Σχολικών Συμβούλων των κλάδων Τεχνικών Ειδικοτήτων, και συγκεκριμένα:

 1. Να θεσπίσει θέση σχολικού σύμβουλου για κάθε κλάδο και τεχνική ειδικότητα εκπαιδευτικών, με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο σπουδών.
 2. Να ορίσει σε κάθε σχολικό σύμβουλο περιοχή ευθύνης τέτοια που να είναι ανθρωπίνως εφικτή η κάλυψη και υποστήριξή της, σε σχέση με τον αριθμό και τη θέση των σχολείων, καθώς και το πλήθος και τον κλάδο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά.
 3. Να εγκρίνει τις μετακινήσεις των σχολικών συμβούλων στις περιοχές ευθύνης τις οποίες η ίδια η Πολιτεία έχει καθορίσει και τους τις έχει αναθέσει, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και να επιτελέσουν το έργο τους σε όλη την Επικράτεια, και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου βρίσκεται η έδρα τους.
 4. Να ορίσει συνάντηση με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας για να εκθέσουμε τις απόψεις και τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης