Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 12-09-2018

 Αρ. Δ.Τ.: 02

 

Οριστικοποίηση και έγκριση όλων των τμημάτων των ΕΠΑ.Λ.

Από τις 10-7-2018 έως και σήμερα δεκάδες διοικητικές πράξεις Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Υπουργικές Αποφάσεις, έχουν ως Θέμα τα παρακάτω:

  • Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2018-2019, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.
  • Συμπληρωματική Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2018-2019, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.
  • Έγκριση μοναδικών, ολιγομελών τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ., αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης……
  • Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.
  • Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019.
  • Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2018-2019.
  • Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ομάδων προσανατολισμού…..
  • Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων …..
  • Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 132991/Δ2/06-08-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: 7ΑΦΦ4653ΠΣ-Π5Α) με θέμα: “Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού…
  • Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στο……

 

Με την πρώτη ανάγνωση διαφαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσουν αρκετά τμήματα που αποκαλούνται ολιγομελή και να εξυπηρετηθούν όσοι περισσότεροι μαθητές ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι εκατοντάδες παιδιά – μαθητές να μην μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αναγκάζονται να διακόψουν την φοίτηση τους, να αλλάζουν τον προσανατολισμό τους, να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον, να ταλαιπωρούνται σε μεγάλες αποστάσεις, να εγκαταλείπουν το σχολείο και πολλά ακόμα μη αρεστά για παιδιά και οικογένειες από τα πιο αδύναμα και ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι υπάρχει τελικά μια δυσλειτουργία στο όλο σύστημα. Σίγουρα κάτι δεν πάει . Η Ομοσπονδία μας έγκαιρα και υπεύθυνα με επιστολή της (ΟΛΤΕΕ-207_Εγκρίσεις τμημάτων των ΕΠΑ.Λ._2018) στην πολιτική ηγεσία αλλά και στους   Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΕ-206_Οριστικοποίηση τμημάτων των ΕΠΑ.Λ._2018) είχε επισημάνει το πρόβλημα και είχε προτείνει και λύσεις.

Το Θέατρο του Παραλόγου με τις εγκρίσεις, την άρση ή την συμπλήρωση των εγκρίσεων και τους αιωρούμενους μαθητές, ας σταματήσει εδώ. Είναι καιρός που πρέπει να αντικρύσουμε την πραγματικότητα, με ρεαλιστικό βλέμμα.  Ο Υπουργός να εξορθολογήσει τη Υ.Α. με αριθμ. Φ.12/134644/Δ4/08-08-2017 (ΦΕΚ 2891/τ.Β’/21-08-2017) και θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό  μαθητών, σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Μοναδικό τμήμα σε Καλλικρατικό Δήμο, μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείων, ειδικές εισηγήσεις για τοπικούς λόγους, κ.α.).

Ακόμα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά ΕΠΑ.Λ., να οριστικοποιηθούν με την ολοκλήρωση των εγγραφών-μετεγγραφών, ώστε να υπάρχει σαφή εικόνα του μαθητικού δυναμικού κάθε τάξης, τομέα και ειδικότητας. Θα ήταν άδικο και για τους μαθητές και τις οικογένειες τους και για τα σχολεία, να «κοπούν» τμήματα που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν και να έχουμε μια ομαλή και αρεστή ολοκλήρωση των σπουδών των μαθητών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος για την τρέχουσα χρονιά να εγκριθούν και να λειτουργήσουν όλα τα βιώσιμα τμήματα των ΕΠΑ.Λ..

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 

Από ΔΣ