[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ΟΛΤΕΕ-270_-ΨΗΦΙΣΜΑ-των-Εκπαιδευτικών-των-Σχολείων-της-Β΄θμιας-Εκπ_σης.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 1-9-2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 270

ΠΡΟΣ :

– τους Συλλόγους Διδασκόντων στα σχολεία της Β΄βάθμιας Εκπ/σης

– τον Εκπαιδευτικούς της Β΄βάθμιας Εκπ/σης

ΚΟΙΝ :

– στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ των Εκπαιδευτικών των Σχολείων της Β΄βάθμιας Εκπ/σης

Συνάδελφοι Εκπαιδευτικοί, υπηρετούντες (ακόμη) ή σε διαθεσιμότητα,

Με την επιστροφή μας στα σχολεία, τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη νέα τάξη πραγμάτων όπως αυτή έχει διαμορφωθεί το τελευταίο δίμηνο. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση βρίσκεται υπό «αναδιάρθρωση» λίγο πριν από το άνοιγμα των σχολείων και εμείς καλούμαστε να λειτουργήσουμε νέα σχολεία (τουλάχιστον στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση), σ’ ένα πρωτόγνωρο και ξεχωριστά ιδιαίτερο εκπαιδευτικό τοπίο. Αναλυτικά:

Α. Αναφορικά με την υπηρεσιακή και εν γένει κατάσταση του Εκπαιδευτικού:

1. Με το άρθρο 82 του Ν. 4172/2013 καταργήθηκαν 49 ειδικότητες εκπαιδευτικών, με συνέπεια να τεθούν σε 8μηνη διαθεσιμότητα 2.122 συνάδελφοι καθηγητές των καταργημένων τεχνικών ειδικοτήτων (από 22-7-2013) και να μεταταχθούν άλλοι 327 σε διοικητικές θέσεις. Διακόπηκε η λειτουργία 2 Τομέων στα ΕΠΑ.Λ. (Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών) και 9 ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ., η «αφρόκρεμα» της Τ.Ε.Ε., με τη μεγαλύτερη δυναμική, με διαρκή αύξηση μαθητικού πληθυσμού, με υψηλό επίπεδο επίδοσης μαθητών και με προοπτικές άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης. Αποδεκατίζονται 248 από τα 392 ΕΠΑ.Λ. (63%). Οι 109 ΕΠΑ.Σ. κλείνουν. Από το μαθητικό δυναμικό του προηγούμενου σχολικού έτους το 33% οδηγείται εκτός τυπικής εκπαίδευσης. Από τους μαθητές αυτούς, το 81% είναι κορίτσια…

2. Μετατάχθηκαν αναγκαστικά στην Π/θμια Εκπαίδευσης και σε διοικητικές θέσεις 3.495 εκπαιδευτικοί, διαφόρων κλάδων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτήσεως στην οποία εκβιάστηκαν. Συγκεκριμένα:

2α)    Τον Μάρτιο, το Υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο για την κάλυψη συνολικά 945 θέσεων, για όλους τους κλάδους και τις Περιφερειακές Δ/νσεις και αφορούσε στην εθελοντική μετάταξη από τη Δ/θμια στην Π/θμια Εκπαίδευση (αρ. πρωτ. 38784/Δ1/20-03-2013 Υ.ΠΑΙ.Θ.). Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής δεν εξετάστηκαν ποτέ !!. Η διαδικασία δεν προχώρησε, οι μετατάξεις δεν πραγματοποιήθηκαν. Γιατί;

2β)    Το Υπουργείο εξέδωσε τις με αρ. 111966/Δ2/13-8-2013 και 111967/Δ2/13-8-2013 Υ.Α., με τις οποίες χαρακτηρίσθηκαν ως «πλεονάζων προσωπικό» 6.041 καθηγητές Δ/θμιας Εκπ/σης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, χρησιμοποιώντας άγνωστα και αδιαφανή κριτήρια, παρακάμπτοντας τα κατά νόμο αρμόδια ΠΥΣΔΕ και χωρίς ποτέ να ανακοινωθούν τα ονοματεπώνυμά τους, να λάβουν γνώση οι ίδιοι οι Εκπαιδευτικοί, κλπ !!

2γ)    Με τις ίδιες Υ.Α. προκηρύχθηκαν 4.600 θέσεις στην Π/θμια Εκπ/ση (χωρίς να προσδιορίζονται επακριβώς ποιες), αλλά και διοικητικές θέσεις για συγκεκριμένες ειδικότητες (χωρίς να προσδιορίζεται με ποια κριτήρια έγινε αυτό).

2δ)    Οι σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικοί στερήθηκαν από τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση.

3. Το σύνολο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και των μέχρι τώρα μεταταχθέντων υπολογίζεται σε 6.000 περίπου. Αν στο νούμερο αυτό προσθέσουμε τις περίπου 4.000 συνταξιοδοτήσεις και τη μη πρόσληψη των περίπου 10.000 αναπληρωτών (που ήταν αναγκαίοι για τη λειτουργία των σχολείων πέρσι), καταλήγουμε σε ένα σύνολο 20.000 εκπαιδευτικών περίπου, που θα «λείπουν» από τα σχολεία κατά το επερχόμενο σχολικό έτος 2013-2014.

4. Η κατάργηση των 2 Τομέων από τα ΕΠΑ.Λ. (Β’ τάξη) και το κλείσιμο των ΕΠΑ.Σ. (που θα λειτουργήσουν για τελευταία χρονιά μόνο με τη Β’ τάξη τους) θα επιφέρει την αδυναμία λειτουργίας πολλών σχολείων της Τ.Ε.Ε., θα προκαλέσει συγχωνεύσεις ή και καταργήσεις, με συνέπεια τη δημιουργία τεχνητών υπεραριθμιών και στη συνέχεια αναγκαστικών μεταθέσεων. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε την τεχνητή «δημιουργία» πλεοναζόντων με την αύξηση του διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρες, ούτε τη νέα μέθοδο υπολογισμού των κενών, από την οποία προέκυψε πλασματικά πολύ μικρός αριθμός κενών που οδήγησε σε απειροελάχιστο αριθμό μεταθέσεων. Τέλος, οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, που αφορούν κυρίως τα σχολεία, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη.

Όλα τα παραπάνω (υπό το βάρος μάλιστα του νέου πειθαρχικού δικαίου, τη στέρηση του δικαιώματος στην απεργία με την απειλή επίταξης, κλπ) έχουν δημιουργήσει κλίμα φόβου, ανασφάλειας, αβεβαιότητας και τρομοκρατίας στην οικογένεια των εκπαιδευτικών. Όλα συνηγορούν στο ότι ο κλάδος είναι στοχοποιημένος και δέχεται συνεχείς επιθέσεις.

Β. Αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου για την Παιδεία:

Με μια πρώτη ανάγνωση του Σχεδίου Νόμου, όπως κατατέθηκε σε τελική μορφή την Πέμπτη 29 Αυγούστου στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Εισάγεται η Μεταγυμνασιακή Κατάρτιση με τη μορφή των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), για μαθητές ηλικίας 15+ ετών ! Αποτελεί άμεση και εσκεμμένη ενέργεια για να αλλοιωθεί τελείως ο χαρακτήρας της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Τ.Ε.Ε. Το γιατί δεν παραμένουν σε λειτουργία οι υπάρχουσες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) εξηγείται στην παρ. 8 του άρθρου 24: οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, αδειοδοτούνται αυτόματα και για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σ.Ε.Κ. ! Άλλο, παράλληλο «όφελος», θα είναι η έξοδος των υπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ. (σε πρώτη φάση, οι επόμενοι έπονται…), και η μετατροπή τους σε ωρομισθίους ολίγων ωρών, με 6μηνες ή 8μηνες συμβάσεις στη Δημόσια και στην Ιδιωτική Κατάρτιση.

2. Στο Μεταδευτεροβάθμιο προβλεπόμενο 4ο έτος των ΕΠΑ.Λ., ορίζεται «μαθητεία» 28 ωρών εβδομαδιαίως και 7 μόνον ώρες διδασκαλίας (άραγε που;). «Μαθητεία» ορίζεται και στο 3ο έτος των νέων «Σ.Ε.Κ.». Η «μαθητεία» αυτή θα πραγματοποιείται σε συνεργασία και με τη στήριξη του Ο.Α.Ε.Δ. ! Οι μαθητές θα απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ως τσιράκια, παιδιά για τα θελήματα, ανασφάλιστα, αμειβόμενα με 9 ευρώ ημερησίως (κατά τον Υφυπουργό Σ. Κεδίκογλου), χωρίς επιτήρηση και εποπτεία από Εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Το νέο Γενικό Λύκειο αποκτά καθαρά και πλήρως ταξικά χαρακτηριστικά. Παρά την εξαγγελθείσα πρόθεση του Υπουργείου να απεξαρτηθεί τύποις και ουσία από τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όλες οι ρυθμίσεις συμβάλλουν στο ακριβώς αντίθετο. Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις και με συντελεστή υπολογισμού του βαθμού προαγωγής ακόμη και από την Α’ τάξη (με το 50% των θεμάτων από τράπεζα θεμάτων). Φροντιστήρια λοιπόν και ιδιαίτερα από την Α’ τάξη, προς μεγάλη χαρά της παραπαιδείας, και όποιος αντέξει…

4. Το Γυμνάσιο, από τη φύση του, δεν προσφέρεται για άσκηση πολιτικής. Παρόλα αυτά συνεχίζεται ένα παιχνίδι αναφορικά με τα ωρολόγια προγράμματα. Θα υπάρχει η Τεχνολογία, η Πληροφορική; Σε ποιές τάξεις; Πόσες ώρες; Θέμα πρόσφορο για «παζάρι» με τους κλαδικούς συλλόγους και τους επιστημονικούς φορείς, καθώς και για μικρο-πολιτικές «εκδουλεύσεις» …

Συνάδελφοι,

Με αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούν να δουλέψουν τα σχολεία μας!

Με ένα Εκπαιδευτικό σύστημα που σχεδιάζεται να είναι αμείλικτα ταξικό και «τιμωρητικό». Που σπάει τα κόκκαλα μαθητών και γονιών, που τσακίζει τα εφηβικά όνειρα, που εισάγει τον άκρατο ατομικισμό με την εξατομικευμένη διαδρομή του κάθε μαθητή και καλλιεργεί τις πιο άγριες και ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ τους (στο ΓΕ.Λ.). Που αποφασίζει ποιος μαθητής που επιλέγει τεχνική ειδικότητα θα πάρει απολυτήριο Λυκείου (από το ΕΠΑ.Λ.) και ποιος θα πεταχτεί Διά Βίου στην Μη Τυπική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.), με τον αυθαίρετο και χωρίς τεκμηρίωση διαχωρισμό των ειδικοτήτων μέσα και έξω από την Τυπική Εκπαίδευση. Που θα δημιουργήσει «ΕΠΑ.Λ. Αρρένων» μετά τον εξοβελισμό στην Κατάρτιση όλων εκείνων των ειδικοτήτων που παραδοσιακά προτιμούν τα κορίτσια. Που σπρώχνει τα 15χρονα παιδιά στο στόμα και τις ορέξεις της αμείλικτης αγοράς εργασίας. Με την θεσμοθέτηση της «Μαθητεί-ass» για τους «ass-students» – απορρίμματα του εκπαιδευτικού συστήματος !

Με ένα Δίκτυο Σχολείων που θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο ενόψει των επερχόμενων συγχωνεύσεων και καταργήσεων.

Με έναν Εκπαιδευτικό Λειτουργό απαξιωμένο και εξαθλιωμένο, φοβισμένο, αποπροσανατολισμένο, όμηρο των αυθαιρεσιών και των εκάστοτε ορέξεων της Διοίκησης.

Για τους λόγους αυτούς

καλούμε

όλους τους Εκπαιδευτικούς, αυτούς που υπηρετούν (ακόμη) και αυτούς που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας:

Α.   Να προσέλθουν όλοι στα σχολεία τους αύριο Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, όσοι υπηρετούν, αλλά και όσοι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.

Β.   Να συνέλθουν σε συνεδρίαση, να συζητήσουν τα παραπάνω ζητήματα που αφορούν την Παιδεία, την Εκπαίδευση και τους Εκπαιδευτικούς.

Γ.    Να συντάξουν ΨΗΦΙΣΜΑ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο, διαμορφώνοντάς το (εφόσον το επιθυμούν) ανάλογα.

Δ.   Να αποστείλουν το ΨΗΦΙΣΜΑ αυτό στον Υπουργό Παιδείας.

Για να αποφευχθεί τυχόν άρνηση του Διευθυντή να αποτελέσει το Ψήφισμα αυτό αντικείμενο συνεδρίασης Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά (και κυρίως) για να υπογράψουν σε αυτό και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, προτείνουμε να αποτελέσει ανεξάρτητο κείμενο, ΕΚΤΟΣ Πρακτικού Συλλόγου, και αφού υπογράψουν όλοι, να πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Σχολείου και να παραδοθεί στο Διευθυντή για να το στείλει Υπηρεσιακά στον Υπουργό Παιδείας.

Συνημμένο: σχέδιο Ψηφίσματος.

 

https://docs.google.com/document/d/1Bg0PuPgJFqOwdWYHbOPEndELpgiH4a6XjqoSTd9cEA8/edit?usp=sharing

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

Tromaktiko-01http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2013/09/blog-post_7816.html

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01http://xenesglosses.eu/wp-content/uploads/2013/09/%CE%9F%CE%9B%CE%A4%CE%95%CE%95-%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%92%CE%84%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf

Από admin-02