Αποστολή της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/12/ΟΛΤΕΕ-106_-Αποστολή-της-Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.1.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/01/Θ.4_Απάντηση-ΑΔΙΠΠΔΕ-στο-ΟΛΤΕΕ-106_28-12-2015.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. για το έγγραφο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. σχετικά με τη λειτουργία της[/button]

 

Αθήνα, 28-12-2015

 Αρ. Πρωτ.: 106

ΠΡΟΣ :

κ. Νίκο Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

ΚΟΙΝ:

-Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

-Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

-Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

-Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

-Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

-Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)

-Εκπαιδευτικούς, MME

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Προ δύο μηνών περίπου δημοσιεύτηκε στα ηλεκτρονικά μέσα εκπαιδευτικής ενημέρωσης (π.χ. http://xenesglosses.eu/2015/10/i-ekthesi-tis-adippde-gia-tin-axiologis/) ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. που ιδρύθηκε με το Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/09-04-2013).

Επειδή η αναφερόμενη έκθεση δεν έχει μέχρι σήμερα αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό χώρο της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (ιστοσελίδα: http://www.adippde.gr/) και με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στις σχετικές δημοσιεύσεις, χωρίς να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες με τις οποίες θα μπορούσε κανείς επιμέρους να συμφωνεί ή να διαφωνεί, εστιάζουμε στα συμπεράσματα όπου αναφέρεται:

«Το Δ.Σ. της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. θεωρεί ότι:

1. Η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της χώρας στερείται σήμερα διαδικασιών αποτύπωσης και, ως εκ τούτου, αξιόπιστης και έγκυρης αποτίμησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

2. Για να έχει η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε τη δυνατότητα να αποτιμήσει υπεύθυνα την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν οι εκπαιδευτικές δομές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, θα πρέπει η πολιτεία να θεσπίσει και να υποστηρίξει έμπρακτα έγκυρες και αξιόπιστες διαδικασίες αποτίμησης των πολλαπλών πτυχών του εκπαιδευτικού έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής πορεία αποτίμησης και βελτίωσής του. (…)».

Μετά τα παραπάνω εύλογο γεννάται το ερώτημα:

Ποια είναι σήμερα η αποστολή της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. ;;;

Είναι γνωστές οι πρωτοβουλίες του προκατόχου σας περί την «αξιολόγηση», αλλά και οι προθέσεις όπως είχαν εκφρασθεί στο άρθρο 46 για «Θέματα ΑΔΙΠΠΔΕ» του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» παρότι δεν ψηφίσθηκε ποτέ. Απορίας άξια όμως παραμένει η διατήρηση και παραμονή σε λειτουργία της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. όταν:

1. Από τα στοιχεία μηνιαίων προϋπολογισμών προκύπτουν εξοφληθέντα για:

Ιανουάριο 2015, 9.158,86€  (βλ. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-01.pdf)

Φεβρουάριο 2015, 13.173,90€ (βλ. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-02.pdf)

Μάρτιο 2015, 16.768,23€ (βλ. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-03.pdf)

Απρίλιο 2015, 20.362,56€ (βλ. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-04.pdf)

Μάιο 2015, 23.956,89€ (βλ. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-05.pdf)

Ιούνιο 2015, 27.551,22€ (βλ. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-06.pdf)

Ιούλιο 2015, 31.145,55€ (βλ. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-07.pdf)

Αύγουστο 2015, 34.739,88€ (βλ. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-08.pdf)

Σεπτέμβριο 2015, 38.334,21€ (βλ. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-09.pdf)

Οκτώβριο 2015, 41.928,54€ (βλ. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-10.pdf) και

Νοέμβριο 2015, 45.522,87€ (βλ. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-11.pdf), δηλ. αύξηση από 8,6 έως και 43,8% των εξοφληθέντων κατά μήνα και 5πλασιασμός περίπου στο 10μηνο !!!

2.Με την υπ’ αρ. πρωτ. 138/23-09-2014 Υ.Α., ΑΔΑ: 754Γ9-Υ74      (βλ. http://www.adippde.gr/images/pdf/apofash.pdf), αποσπάστηκε προσωπικό (10 άτομα) για τρία έτη, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες στελέχωσης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Οι 9 εκ των 10 αποσπασθέντων είναι εκπαιδευτικοί ορισμένοι μάλιστα ειδικοτήτων που εμφανίζουν κενά !

Μετά τα παραπάνω,

Ζ η τ ο ύ μ ε

την άμεση κατάργηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αλλιώς την αναστολή λειτουργίας της.

Θεωρούμε αδιανόητη, ιδιαίτερα στην περίοδο παρατεταμένης και σκληρής ύφεσης που βιώνουμε, την άνευ αντικειμένου και αποστολή παραμονή σε λειτουργία της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης 

ΟΛΤΕΕ-106_ Αποστολή της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01

Από admin-02