Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/12/ΟΛΤΕΕ-104_-Συνάντηση-αντιπροσωπείας-του-Δ.Σ.-της-Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.-με-τον-Υπουργό-Παιδείας.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 23-12-2015

 Αρ. Πρωτ.: 104

ΠΡΟΣ

     1.   κ. Νίκο Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

  1. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  2. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
  3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
  4. Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)
  5. Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)
  6. Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)
  7. Εκπαιδευτικούς, MME

 

ΘΕΜΑ: Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 086/2-10-2015 επιστολή μας με θέμα: «Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την ανάληψη των καθηκόντων σας το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. σας απέστειλε, στις 2 Οκτωβρίου 2015, την παραπάνω σχετική του θέματος επιστολή (βλ. https://www.oltee.gr/?p=4610) εκφράζοντας, τα συγχαρητήριά του για την επιλογή σας να υπηρετήσετε στην κρίσιμη αυτή συγκυρία ως πολιτικός προϊστάμενος την Παιδεία της Χώρας, συγχρόνως και τις θερμές ευχές του για κάθε επιτυχία στο ιδιαίτερης και μεγάλης σημασίας έργο που κληθήκατε να επιτελέσετε.

Στην προαναφερθείσα επιστολή εκφράσαμε την επιθυμία – αίτημα για καθορισμό μεταξύ μας συνάντησης προκειμένου να συζητήσουμε τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την Ανώτερη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, παράλληλα δε να σας εκφράσουμε θέσεις – απόψεις αλλά και προτάσεις για την επίλυσή τους.

Έκτοτε, παρά τις όσες κατά διαστήματα προσπάθειες καταβάλαμε, μέχρι και σήμερα δεν κατέστη εφικτή η πραγματοποίηση συνάντησης.

Επειδή, δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν προτίθεστε – επιθυμείτε να μας δεχθείτε και

Επειδή, μετά την έναρξη του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου, εκτιμούμε ότι μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση η ανταλλαγή απόψεων μας,

Σας παρακαλούμε,

Να καθορίσετε ημερομηνία συνάντησης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τις διακηρυγμένες απόψεις σας για συζήτηση με όλους και για όλα, απαλείφοντας παράλληλα τις δημιουργημένες περί του αντιθέτου εντυπώσεις.

Θεωρούμε, ακόμη, ότι συνάμα παρέχεται μια καλή ευκαιρία να ανταλλάξουμε εκ του σύνεγγυς τις καθιερωμένες των Ημερών Ευχές.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

ΟΛΤΕΕ-104_ Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

Tromaktiko-01  mynews    logo  dou    e-diseis  iPaideia-01  XENESGLOSSES_EU_LOGO-01

Από admin-02