Κατηγορία: Υλικό

Επαγγελματικά Δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – ΕΟΠΠΕΠ

Ο όρος «επαγγελματικά δικαιώματα» αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες. Η ουσία της έννοιας της νομοθετικά ρυθμιζόμενης επαγγελματικής δραστηριότητας αφορά αποκλειστικά στις δραστηριότητες εκείνες που εμπεριέχουν…

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Υλικό του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Ηλεκτρολογική Νομοθεσία Υποχρεώσεις του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Επιστημονικά και Εκπαιδευτικά Ηλεκτρολογικά Νέα Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο…

Μηχανολογίας

Υλικό του τομέα Μηχανολογίας Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 513/29-2-16) ΜΗΧΑΝΟ – ΛΟΓΙΚΗ http://mixano-logiki.gr/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ http://users.sch.gr/kontaxis/

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Υλικό του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος e-Υλικό Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 513/29-2-16)

Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Υλικό του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 513/29-2-16)

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Υλικό του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Φωτόδεντρο Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 513/29-2-16)

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Υλικό του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 513/29-2-16)

Διοίκησης και Οικονομίας

Υλικό του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας e-Υλικό Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 513/29-2-16)