Υλικό του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Geoponia

e-Υλικό

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 513/29-2-16)