Αρχείο PDF

Αθήνα, 28-04-2023

 Αρ. Πρωτ.: 82

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Ζωή Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ :

κ. Βούτσινο Γεώργιο

Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

 

ΘΕΜΑ : «Μαζικοί μόνιμοι διορισμοι»
Σχετ.:

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,

αξιότιμε κ. Γενικέ,

 

Για μια ακόμα χρονιά, χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να καλύπτουν κενά, κυρίως πραγματικά και όχι κενά εκτάκτων αναγκών για τα οποία υπήρξε ο θεσμός του αναπληρωτή.

Οι φετινοί 3772 διορισμοί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενική και Ειδική Αγωγή) κάλυψαν μετά βίας τις συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 50.000 προσλήψεις αναπληρωτών.

Με το δεδομένο αυτό και με τους ρυθμούς διορισμού τα χιλιάδες κενά δεν πρόκειται να καλυφθούν ποτέ.

Σε ότι αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση πέρα από τους ελάχιστους διορισμούς ΠΕ, οι ΤΕ τείνουν να μηδενίσουν και οι ΔΕ που είναι απαραίτητοι σε κάθε τομέα εξαφανίστηκαν!!! 

Ζητούμε

Μαζικούς μόνιμους διορισμούς σε όλες τις τεχνικές ειδικότητες ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ.

Άμεση μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που έχουν ολοκληρώσει την δόκιμη υπηρεσία.

Τμήματα μέχρι δεκαπέντε (15) μαθητών στα μαθήματα γενικής παιδείας και στο θεωρητικό μέρος των τεχνικών μαθημάτων, στα εργαστηριακά μαθήματα με δεύτερο εκπαιδευτικό από 11 έως 15 μαθητές.

Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

 

Από ΔΣ