Αρχείο PDF

Αθήνα, 27-04-2023

 Αρ. Πρωτ.: 80

ΠΡΟΣ :

Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

ΚΟΙΝ :

Δήμους της χώρας (δια της ΚΕΔΕ)

ΘΕΜΑ : «Διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»
Σχετ.:

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι,

το Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., στηρίζει την αναβάθμιση των προσόντων των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ και συντελεί στην ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Για την περίοδο 2023-2024, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα υλοποιήσει το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ σε ειδικότητες που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί.

Σας καλούμε να στηρίξετε έμπρακτα το θεσμό της Μαθητείας, επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση των νέων κάθε Δήμου με την προσφορά θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ για την περίοδο 2023-2024 στις ειδικότητες που λειτουργούν και υλοποιούν τα Επαγγελματικά Λύκεια των Δήμων σας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

 

Από ΔΣ