Αρχείο PDF

Αθήνα, 22-05-2023

 Αρ. Πρωτ.: 84

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ :

κ. Βούτσινο Γεώργιο

Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

κ. Αλέξανδρο Κόπτση 

 Γ. Γ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

ΘΕΜΑ : «Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα για τα ΕΠΑ.Λ»
Σχετ.: Φ.152/ 54977 /Α5 – 17-05-2023  – Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έτους 2023

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

αξιότιμε κ. Γενικέ,

οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι προ των πυλών και για μια ακόμα χρονιά βλέπουμε το έγγραφο Φ.152/ 54977 /Α5 – 17-05-2023 με θέμα «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έτους 2023» να περιγράφει την διαδικασία των εξετάσεων των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Κοινή διαπίστωση που μαρτυρείται από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς  που συμμετείχαν στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των υποψηφίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες των ΕΠΑ.Λ είναι, η ανείπωτη ταλαιπωρία που βίωσαν και οι ατελείωτες ώρες αναμονής για την εξέταση των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ορίζονται μόνο 12 Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια εκ των οποίων τα 9 εδρεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 2 στην Κρήτη και 1 στην Αχαΐα για τους υποψηφίους μαθητές των ΕΠΑ.Λ οι οποίοι αναγκάζονται να ταξιδέψουν έως και 300 km με τον κηδεμόνα τους ώστε να βρεθούν στο σχολείο για τις εξετάσεις, επωμιζόμενοι πολλά έξοδα και ταλαιπωρία. Γονείς που πρέπει να λείψουν μέρες από την εργασία τους, να αφήσουν τον τόπο κατοικίας και τα νησιά στα οποία ζουν και να μεταβούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Φυσικά είναι αδύνατον να παραμείνουν καθ’ όλη την περίοδο των εξετάσεων στον τόπο πού βρίσκεται το Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αποτρεπτική η συμμετοχή για μία οικογένεια που θα χρειαστεί να διαμείνει για 10 έως 16 μέρες για να έχει ο μαθητής του ΕΠΑ.Λ το δικαίωμα να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε αντίθεση με τους μαθητές των ΓΕΛ οι οποίοι δεν μετακινούνται πέρα από τον τόπο κατοικίας τους για να εξεταστούν προφορικά.

Η αποζημίωση των 350€ που δίνει το υπουργείο για τις εξετάσεις η οποία καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια δεν είναι αρκετή για να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης διατροφής και διαμονής μαθητή και του κηδεμόνα για τα 4 μαθήματα.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης μαθητών οι αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους :

Α) την διάρκεια των εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ που είναι 16 μέρες ή οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του ΓΕ.Λ. και οι μέρες εξετάσεων είναι 8 έναντι 4 του ΓΕ.Λ.

Β) Το πλήθος των μαθητών που μετακινούνται και η απόσταση που διανύουν.

Γ) Την ανεπάρκεια σε εξεταστές στα ειδικά εξεταστικά κέντρα λόγω υπέρ συγκέντρωσης των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πλέον των παραπάνω πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δέχονται πιέσεις να γίνουν εξεταστές προφορικών εξεταζόμενων μαθητών στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα χωρίς να έχουν διδάξει τα τελευταία χρόνια το αντίστοιχο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Το πρόβλημα προκύπτει λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης μαθητών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι πρόεδροι των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων να συγκροτήσουν ανάλογες επιτροπές των τριών, έμπειρων εκπαιδευτικών, ώστε να εξετάσουν από πέντε έως επτά μαθητές όπως προβλέπει η εγκύκλιος για τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.

Οι επιτηρητές και οι εξεταστές στα ΕΕΚ απασχολούνται πολλές ώρες υπό δύσκολες συνθήκες ειδικά τις ημέρες που η θερμοκρασίες είναι υψηλές και οι αίθουσες είναι χωρίς κλιματισμό, με τους μαθητές να είναι κουρασμένοι καθώς πρέπει να ταξιδεύουν μέσα στη νύχτα και συχνά να αισθάνονται δυσφορία, τους εκπαιδευτικούς να εξαντλούνται καθώς πρέπει να είναι στα εξεταστικά κέντρα από τις 07:00 το πρωί και συχνά τελειώνουν αργά το απόγευμα χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης τους.

Ζητούμε

Να δημιουργηθούν Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα σε κάθε νομό για λόγους ισότιμης μεταχείρισης μαθητών με αυτούς των ΓΕΛ ώστε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ και να μην είναι αποτρεπτική η συμμετοχή λόγω απόστασης, κόστους και ταλαιπωρίας.

Να ορίζονται διπλάσιοι επιτηρητές στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα οι οποίοι θα αντικαθιστούν τους επιτηρητές μετά την ώρα λήξης των εξετάσεων καθώς το διάστημα ολοκλήρωσης της εξέτασης στα προφορικά είναι πολύ μεγαλύτερο.

Να οριστεί διπλάσια αποζημίωση για τις επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ καθώς οι ημέρες εξετάσεων είναι διπλάσιες από αυτές των ΓΕΛ και οι επιτροπές αμείβονται το ίδιο.

Να αυξηθεί η αποζημίωση για την εξέταση των προφορικώς εξεταζόμενων μαθητών καθώς η αμοιβή είναι ελάχιστη.

Ισότιμη μεταχείριση των μαθητών και των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ με αυτούς των ΓΕΛ

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

 

Από ΔΣ