Αρχείο PDF

Αθήνα, 17-03-2023

 Αρ. Πρωτ.: 74

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Ζωή Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Βούτσινο Γεώργιο

Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΚΟΙΝ :

 

ΘΕΜΑ : «Ανάθεση μαθημάτων σε Υπευθύνους Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου»
Σχετ.:

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,

αξιότιμε κ. Γενικέ,

   Οι αναθέσεις για τις εργαστηριακές ώρες  εκτός από τις γενικότερες διατάξεις όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ 1664Β΄ 15.05.2018  περί συμπλήρωσης και ανάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου, υπόκεινται και στις ειδικότερες ρυθμίσεις που όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ 1318/2015  στα άρθρα 1 παρ8γ και  άρθρο 7 παρ. α) και  β)

   Σε εργαστηριακό Κέντρο, για το οποίο έχουμε την αναφορά, παρατηρήθηκε πως Υπεύθυνος Τομέα, ενώ μπορούσε να συμπληρώσει το ωράριο από τις ώρες που προέρχονται από το ΕΠΑ.Λ της οργανικής του (πρωινό ΕΠΑ.Λ), αυτός ανέλαβε να διδάξει ώρες που προέρχονται από έτερο ΕΠΑ.Λ που υπάρχει στο συγκρότημα (εσπερινό ΕΠΑ.Λ), κατά παρέκκλιση του άρθρου 1, παρ. 8γ του ΦΕΚ 1318/2015. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η αναγκαστική μετακίνηση συναδέλφου με οργανική θέση, από το εσπερινό σε πρωϊνό ΕΠΑΛ.

   Η αναγκαστική μετακίνηση αυτή άρει την έννοια της οργανικότητας της θέσης συναδέλφου βάσει της τοποθέτησης που έχει.

 

Ζητούμε

       την έκδοση εγκυκλίου για την διασαφήνιση του πως πρέπει να γίνονται οι αναθέσεις σε εργαστηριακές ώρες στην ανωτέρω περίπτωση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

 

Από ΔΣ