Αρχείο PDF

Αθήνα, 17-03-2023

 Αρ. Πρωτ.: 73

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Ζωή Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Βούτσινο Γεώργιο

Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΚΟΙΝ :

Κεντρική Υπηρεσία ΑΣΕΠ

 

ΘΕΜΑ : «Έκδοση προκήρυξης  για τη διαδικασία κατάταξης  εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ και ΔΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
Σχετ.:

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,

αξιότιμε κ. Γενικέ,

     Πρόσφατα εκδόθηκαν οι Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.): 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 (ΦΕΚ 5/20-2-2023 και 4/20-2-2023/τ. Α.Σ.Ε.Π., αντίστοιχα), που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε..

      Σας υπενθυμίζουμε πως ιδιαίτερα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, υπηρετούν εκτός των ανωτέρω κλάδων, και εκπαιδευτικοί που εντάσσονται στους κλάδους ΤΕ και ΔΕ, με κύρια εκπαιδευτική αρμοδιότητα την διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων. Επειδή δεν υπάρχει ούτε κάποιος καταγεγραμμένος  προγραμματισμός αλλά και ούτε  κάποια πληροφόρηση για τη μέρινα έκδοσης προκήρυξης για τους κλάδους των ΤΕ και ΔΕ.

 

Ζητούμε

 

     την έκδοση προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε. και Δ.Ε. για το έτος 2023 κατ΄αναλογία με τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 και την προκήρυξη 1ΓΤ/2023 και  2ΓΔ/2023, πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

 

Από ΔΣ