Αρχείο PDF

Αθήνα, 21-12-2021

 Αρ. Πρωτ.: 125

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Ζωή Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Αλέξανδρο Κόπτση

Γενικός Γραμματέας Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ :

κ. Γεώργιο Βούτσινο

Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

 

ΘΕΜΑ : Εξετάσεις στα ΕΠΑ.Λ
Σχετ.:  Φ.153.1/148498/Α5-18-11-2021 «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.»

Φ.251/165669/Α5-17-12-2021 «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.»

Φ4/157614/Δ4-14-12-2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ”Γραπτώς Εξεταζόμενων” μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)» (Β’ 5197), ως προς την ύλη του μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

με μία σειρά αποφάσεων το Υπουργείο προσπαθεί να καλύψει τις αδυναμίες και τα προβλήματα των τελευταίων νόμων που ψήφισε.

Πιο συγκεκριμένα :

Με την Φ.153.1/148498/Α5-18-11-2021 καθορίστηκαν εκ νέου οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα που είχαν οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ για τα  μαθήματα ειδικότητας 35%  και για τα γενικής παιδείας 15%.

Με την Φ.251/165669/Α5-17-12-2021 έγινε τροποποίηση των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών, επιχειρώντας να διορθώσει τα πολλά προβλήματα που δημιούργησε η ΕΒΕ στις σχολές καθώς αυτές χωρίς κανένα σχεδιασμό όρισαν μεσούσης της προηγούμενης χρονιάς πολύ υψηλούς συντελεστές με τα γνωστά επακόλουθα.

Με την Φ4/157614/Δ4-14-12-2021  έγινε τροποποίηση της ύλης του μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ και προστέθηκαν 5 κεφάλαια στο τέλος του Α’ τετραμήνου. Το μάθημα αυτό όπως και άλλα 29 εξετάζονται γραπτώς με τράπεζα θεμάτων στην οποία κανείς δεν έχει πρόσβαση.

Το υπουργείο παιδείας αιφνιδιάζει για άλλη μια χρονιά, αφού έλαβε επιλεκτικά υπόψη τον ν. 4777/2021 (Α ́ 25) και με βάση τις βιαστικές αποφάσεις των συγκλήτων των σχολών, των οποίων η πλειοψηφία καθόρισε συντελεστές βαρύτητας για τα μεν μαθήματα γενικής παιδείας (μαθηματικά & Νέα ελληνικά) 60% για τα δε μαθήματα ειδικότητας 40% χωρίς να αποσαφηνίζεται πιο είναι το «μάθημα ειδικότητας 1» και ποιο το «μάθημα ειδικότητας 2», ενώ για όσες σχολές δεν καθορίστηκαν από τις συγκλήτους οι συντελεστές βαρύτητας αυτοί καθορίστηκαν από το υπουργείο παιδείας για όλα τα μαθήματα στο 25%, καταργώντας στην ουσία το συντελεστή βαρύτητας κάθε μαθήματος.

Θεωρούμε απαράδεκτη μία τέτοια ρύθμιση να πραγματοποιείται στη λήξη του Α’ τετραμήνου, δεν μπορούν να αλλάζουν οι όροι των πανελλαδικών εξετάσεων  και ενώ έχει αρχίσει η προετοιμασία των υποψηφίων, τους δημιουργεί αναστάτωση, σύγχυση, απογοήτευση και αλλάζει τα σχέδια προετοιμασίας τους.

Επίσης οι ρυθμίσεις αυτές είναι εκτός προθεσμίας και αντιβαίνει στο άρθρο 11 του Ν. 4777/2021 το οποίο αναφέρει «…οι αποφάσεις της παρούσας εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους» καθώς και για την ΕΒΕ στο Άρθο 2 παρ. 7 η οποία αναφέρει «Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. δύναται να τροποποιείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους.».

Μελετώντας τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων και ΕΒΕ που ανακοίνωσαν οι σχολές παρατηρούμε το οξύμωρο, ότι ίδιες σχολές έχουν διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας, ανάλογα με την πόλη που λειτουργεί η κάθε σχολή, δείχνοντας ότι, όχι μόνο δεν λήφθηκε υπόψη ο ιδιαίτερος ρόλος των μαθημάτων ειδικότητας των ΕΠΑΛ αλλά και ότι ο ορισμός των συντελεστών αυτών έγινε βιαστικά χωρίς κανένα ουσιαστικό σχεδιασμό. Τρανταχτό παράδειγμα το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» για το Πανεπιστήμιο Πατρών στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στην ειδικότητα του Τεχνικού Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών έχει συντελεστή βαρύτητας 25%, ενώ το ίδιο μάθημα έχει συντελεστή 20% για τις ειδικότητες του Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής και του Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.

Θεωρούμε ότι αυτά είναι σοβαρά λάθη και το υπουργείο θα πρέπει να επανεξετάσει συνολικά τον τρόπο εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν μπορεί να διαφοροποιεί τους συντελεστές ίδιων μαθημάτων μεταξύ των ειδικοτήτων και να εξισώνει και να ισοπεδώνει τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ, τα Ε.ΝΕ.Ε.ΓΥ.Λ και τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ.

Όσο αφορά την τράπεζα θεμάτων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η αναβολή της στα ΕΠΑ.Λ καθώς υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλά κενά τα οποία δεν έχουν καλυφθεί με υπαιτιότητα των ΔΔΕ και του Υπουργείου και μαθήματα που εξετάζονται με τράπεζα θεμάτων δεν έχουν διδαχθεί ούτε μία ώρα στο Α’ τετράμηνο, η εξεταστέα ύλη πολλών μαθημάτων είναι τεράστια και δεν υπάρχει πιθανότητα κάλυψης, καθώς επίσης τα θέματα της τράπεζας για την Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Κυριά Υπουργέ,

ζητούμε

  • Να μην ισχύσουν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις με τους νέους συντελεστές βαρύτητας και τις τροποποιήσεις των ΕΒΕ για την τρέχουσα σχολική χρονιά καθώς δεν τηρήθηκαν οι καταληκτικές ημερομηνίες του νόμου 4777/2021.
  • Να γίνει μείωση της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων καθώς οι φετινοί υποψήφιοι δεν έχουν δώσει εξετάσεις τις προηγούμενες δύο χρονιές και να ληφθεί υπόψη ότι δεν καλύφθηκε όλη η προβλεπόμενη διδακτέα ύλη με τα πολλαπλά προβλήματα της τηλεκπαίδευση λόγω της πανδημίας.
  • Να διαμορφωθεί στο 20% επί των εισακτέων το ποσοστό πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Διαφοροποίηση θεμάτων ανάλογα με τον τύπο σχολείου.
  • Ένα μηχανογραφικό για όλες τις σχολές και με ελεύθερο αριθμό προτιμήσεων, αντί των δύο που θα ισχύσει από φέτος καθώς το 10% που προβλέπει το πολλαπλό μηχανογραφικό οδηγεί σε ελάχιστες σχολές που μπορεί να επιλέξει ένα απόφοιτος ΕΠΑ.Λ στις ήδη ελάχιστες σχολές του κάθε τομέα.
  • Κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής η οποία όπως αποδείχτηκε την περσινή χρονιά εκτός του ότι αφήνει εκτός σχολών υποψηφίους αφήνει και κενές θέσεις στις σχολές.
  • Να μην εφαρμοστεί η Τράπεζα θεμάτων.
  • Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΕΠΑ.Λ.
  • Να σταματήσει το Υπουργείο να καταπατά τους νόμους που ψήφησε.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Σεκεριάδης Νικόλαος

Ο ΓΓ Παπαδόπουλος Χιονάς

 

Από ΔΣ