Αρχείο PDF

Αθήνα, 13-12-2021

 Αρ. Πρωτ.: 120

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Ζωή Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Αλέξανδρο Κόπτση

Γενικός Γραμματέας Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ :

κ. Γεώργιο Βούτσινο

Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

 

ΘΕΜΑ : Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι
Σχετ.: 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Ομοσπονδία στοχευμένα κάνει παρεμβάσεις για όλα τα θέματα που άπτονται στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Με την επιστολή μας αυτή και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου, θέλαμε να σας επισημάνουμε τα προβλήματα των Ειδικών σχολείων της Τεχνικής Επαγγελματικής Ειδικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ). Η Ομοσπονδία μας γίνεται συχνά κοινωνός των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Διευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά τα σχολεία.

Οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τεχνικών Ειδικοτήτων έχουν μείνει στα χαρτιά και τα σχολεία αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά. Αναμένουν κάθε χρόνο τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Προβλήματα ασφάλειας υπάρχουν στα εργαστηριακά μαθήματα αλλά και στο εργαστηριακό μέρος των μεικτών μαθημάτων και για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση του δεύτερου καθηγητή όταν  εκπαιδεύονται έξι και πάνω μαθητές/τριες.

Επίσης πρέπει να μειωθεί σε τρεις ο ελάχιστος αριθμός των φοιτούντων μαθητών/τριων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή ειδικότητας.

Προγράμματα όπως το Μ.Ν.Α.Ε πρέπει να επεκταθούν και στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ και να υπάρξει αυτόνομη χρηματοδότηση και κονδύλια από το Υπουργείο Παιδείας.

Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν θεωρεί τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) και τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ)  ειδικά σχολεία και τα κατατάσσει σε ένα σύστημα «à la carte» στην νομοθεσία με τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ., πιο συγκεκριμένα:

 • Ενεργοποιεί με τους ίδιους όρους και στην ίδια ύλη την τράπεζα θεμάτων
 • Δε διαφοροποιεί την ύλη στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
 • Δεν προβλέπει ειδικό ποσοστό για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Δεν εξετάζονται σε διαφορετικά θέματα στις Πανελλαδικές εξετάσεις
 • Δεν εντάσσονται τα Εργαστήρια σε Σχολικό Εργαστήριο (Σ.Ε.)
 • Δεν προβλέπονται Τομεάρχες και Υπεύθυνοι Εργαστηρίων
 • Δε χρηματοδοτούνται αυτόνομα

Είναι αδιανόητο να μην αναγνωρίζει το Υπουργείο τα ζητήματα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία αυτά αλλά και των ατόμων που ζουν με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Όταν εσείς η ίδια τονίσατε μετά τους διορισμούς των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής οι οποίοι έγιναν κυρίως στην Πρωτοβάθμια ότι “Πρόκειται για αγωγή και εκπαίδευση απαραίτητες για την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους. Ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη δημιουργία σταθερών μαθησιακών δεσμών και να βελτιώσει έτι περαιτέρω την εξέλιξη των μαθητών

Το μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση και δόθηκε κάποια δυνατότητα να συμμετέχουν και οι μαθητές των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ με ρυθμίσεις ειδικού καθεστώτος αλλά ο ελάχιστος αριθμός μαθητευόμενων είναι κάτι που χρήζει άμεση βελτίωση.

Κυριά Υπουργέ,

ζητούμε για τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ και τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ

 • Περισσότερους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ειδικής  αγωγής  και  ΕΕΠ-ΕΒΠ
 • Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων
 • Εισαγωγή, με ειδικό αποκλειστικό ποσοστό, σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για όσους μαθητές έχουν φοιτήσει επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη
 • Διαφοροποίηση της ύλης των μαθημάτων που θα εξεταστούν πανελλαδικά.
 • Να ιδρυθούν Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε.) με Τομεάρχες και υπεύθυνους Εργαστηρίων με ό,τι προβλέπεται για τα Εργαστηριακά  Κέντρα (Ε.Κ.)
 • Να υπάρχει ειδική χρηματοδότηση
 • Να δοθεί η δυνατότητα επανεγγραφής στους αποφοίτους σε πρόγραμμα ειδικότητας του ίδιου ή διαφορετικού τομέα, όσες φορές επιθυμούν, ύστερα από γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και την αξιολόγηση του συλλόγου διδασκόντων.
 • Να δημιουργείται τμήμα με κατ’ ελάχιστον τρεις  (3)  μαθητές, το ίδιο να ισχύει  και για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. που σήμερα είναι τέσσερις (4)
 • Τα κενά στην Ειδική Αγωγή να καλύπτονται κατά προτεραιότητα, από την 1η Σεπτεμβρίου.

απαιτούμε

το Υπουργείο να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα στους μαθητές για να

 • πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους,
 • να δείξει σεβασμό στην διαφορετικότητα και την ισότητα,
 • να δώσει ίσες ευκαιρίες στους μαθητές και κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να υπάρχει σύνδεση με την αγορά εργασίας.

 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Σεκεριάδης Νικόλαος

Ο ΓΓ Παπαδόπουλος Χιονάς