Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 07-09-2021

 Αρ. Δ.Τ.: 50

Οριστικοποίηση και έγκριση όλων των τμημάτων των ΕΠΑ.Λ.

     

Με την ΥΑ 106084/Y2/01-09-21 «Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.» μπήκε ένα τέλος στην αγωνία αρκετών σχολικών μονάδων και τους δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία για να συμμετέχουν στη Β’ φάση των εγγραφών.

Με την πρώτη ανάγνωση διαφαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσουν αρκετά τμήματα που αποκαλούνται ολιγομελή και να εξυπηρετηθούν όσοι περισσότεροι μαθητές ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Ωστόσο για άλλη μια χρονιά το Υπουργείο έδειξε την αναλγησία του και δεν ενέκρινε πολλά τμήματα κυρίως στην επαρχία με αποτέλεσμα εκατοντάδες παιδιά – μαθητές να μην μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αναγκάζονται να διακόψουν την φοίτηση τους, να αλλάζουν τον προσανατολισμό τους, να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον, να ταλαιπωρούνται σε μεγάλες αποστάσεις, να εγκαταλείπουν το σχολείο και πολλά ακόμα μη αρεστά για παιδιά και οικογένειες από τα πιο αδύναμα και ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι υπάρχει τελικά μια δυσλειτουργία στο όλο σύστημα. Σίγουρα κάτι δεν πάει . Η Ομοσπονδία μας έγκαιρα και υπεύθυνα με επιστολή της (Έγκριση και οριστικοποίηση των τμημάτων των ΕΠΑ.Λ.) στην πολιτική ηγεσία, είχε επισημάνει το πρόβλημα και είχε προτείνει και λύσεις.

Το Θέατρο του Παραλόγου με τις εγκρίσεις, την άρση ή την συμπλήρωση των εγκρίσεων και τους αιωρούμενους μαθητές, ας σταματήσει εδώ. Είναι καιρός που πρέπει να αντικρύσουμε την πραγματικότητα, με ρεαλιστικό βλέμμα.  H Υπουργός να εξορθολογήσει τη Υ.Α. με αριθμ. Φ.12/134644/Δ4/08-08-2017 (ΦΕΚ 2891/τ.Β’/21-08-2017) και θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό  μαθητών, σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Μοναδικό τμήμα σε Καλλικρατικό Δήμο, μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείων, ειδικές εισηγήσεις για τοπικούς λόγους, κ.α.).

Ακόμα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά ΕΠΑ.Λ., να οριστικοποιηθούν με την ολοκλήρωση των εγγραφών-μετεγγραφών, ώστε να υπάρχει σαφή εικόνα του μαθητικού δυναμικού κάθε τάξης, τομέα και ειδικότητας. Θα ήταν άδικο και για τους μαθητές και τις οικογένειες τους και για τα σχολεία, να «κοπούν» τμήματα που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν και να έχουμε μια ομαλή και αρεστή ολοκλήρωση των σπουδών των μαθητών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος για την τρέχουσα χρονιά να εγκριθούν και να λειτουργήσουν όλα τα βιώσιμα τμήματα των ΕΠΑ.Λ..

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ