Αρχείο PDF

Αθήνα, 25-08-2021

 Αρ. Πρωτ.: 110

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Ζωή Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ :

κ. Γεώργιο Βούτσινο

Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση και οριστικοποίηση των τμημάτων των ΕΠΑ.Λ. 
Σχετ.:

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

αξιότιμε κύριε Γενικέ,

λίγες μέρες πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους παρατηρούμε ότι ξεκινούν διαδικασίες τοποθέτησης μονίμων εκπαιδευτικών, πρόσληψης αναπληρωτών χωρίς να προηγηθούν όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές όπως ορίζει η νομοθεσία.

Προσπεράστηκαν κάποια βασικά στάδια που αναμένουμε να ολοκληρωθούν κάθε νέα σχολική χρονιά τα οποία καθορίζουν χαρακτηριστικά τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα στα σχολεία.

Γεγονός είναι ότι δεν βγήκαν οι «Κατά παρέκκλιση εγκρίσεις λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων» για τα ΓΕ.Λ και τα ΕΠΑ.Λ και πιέστηκαν οι Δ/ντες να ορίσουν άμεσά τα κενά και τα πλεονάσματα χωρίς να έχουν στα χέρια τους τις κατά παρέκκλιση εγκρίσεις αλλά φτάνουμε και στη Β’ φάση εγγραφών και δεν θα είναι ενεργά τα τμήματα που οριακά ή όχι δεν μπόρεσαν να πιάσουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών.

Τραγικό είναι επίσης το γεγονός ότι υπήρχαν εκατοντάδες μαθητές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο ΕΠΑ.Λ. της επιλογής τους και μετά από κληρώσεις έμειναν ακόμα και εκτός Τεχνικής Εκπαίδευσης και οδηγήθηκαν υποχρεωτικά στο πλησιέστερο ΓΕ.Λ., μαθητές της Α’ και Β’ τάξης με την τοποθέτηση τους από τις ΔΔΕ.

Επειδή

 • Υπάρχουν τμήματα Α τάξης, τομέων Β τάξης και ειδικοτήτων Γ τάξης, που μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes από τους Διευθυντές των σχολείων, δεν έχουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για την δημιουργία του τμήματος.
 • Η εμπειρία μας δείχνει ότι πολλά τμήματα από ολιγομελή μετατρέπονται σε πλήρη έως την έναρξη των μαθημάτων μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
 • Θα υπάρχουν υποψήφιοι που δεν θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια και επιθυμούν να εγγραφούν στα ΕΠΑ.Λ για απόκτηση πτυχίου κάποιας ειδικότητας.
 • Υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών που για «σοβαρούς λόγους» δεν έκαναν έως σήμερα ηλεκτρονική αίτηση – δήλωση.
 • Δεν εμφανίζονται οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ στο πληροφοριακό σύστημα Myschool και δεν υπάρχει ακριβής εικόνα των εγγεγραμμένων μαθητών.
 • Υπάρχουν επαρχιακές, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές με εγγενώς τοπικές ιδιαιτερότητες.
 • Προέχει η ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και ο σεβασμός της επιθυμίας των μαθητών μας για μόρφωση,

επιβάλλεται να επανεξετάσετε την υφιστάμενη κατάσταση.

Δεν πρέπει να μεροληπτείτε υπέρ του ενός τύπου Λυκείου και ότι θα εξετάσετε με την δέουσα προσοχή το αίτημά μας προς όφελος των μαθητών μας, των οικογενειών τους και εν γένει όλης της κοινωνίας.

         

Κυρία Υπουργέ,

Ζητούμε

 1. Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2021-2022, να οριστικοποιηθούν, με την ολοκλήρωση της Β’ φάσης εγγραφών, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του μαθητικού δυναμικού κάθε τάξης, τομέα και ειδικότητας. Θα ήταν άδικο και για τα σχολεία και για τους μαθητές και τις οικογένειες τους, να «κοπούν» τμήματα που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με τις εγγραφές του Σεπτεμβρίου.
 2. Να σταματήσουν οι κληρώσεις μαθητών για τα ΕΠΑ.Λ.. Όλοι οι μαθητές να έχουν δικαίωμα επιλογής να σπουδάσουν στα ΕΠΑ.Λ.
 3. Να εξορθολογήσετε τη με αριθμ. Φ.12/134644/Δ4/08-08-2017 Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 2891/τ.Β’/21-08-2017), με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό μαθητών σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Μοναδικό τμήμα σε Καλλικρατικό Δήμο, μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείων, ειδικές εισηγήσεις για τοπικούς λόγους, κ.α.).
 4. Να δείξετε ορθολογισμό αλλά και ευαισθησία και να εγκρίνετε τη λειτουργία  όλων των ολιγομελών τμημάτων  των ΕΠΑ.Λ..

 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Σεκεριάδης Νικόλαος

Ο ΓΓ Παπαδόπουλος Χιονάς

 

Από ΔΣ