Αρχείο PDF

Αθήνα, 28-06-2021

 Αρ. Πρωτ.: 91

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Ζωή Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Γεώργιο Βούτσινο

Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΚΟΙΝ :

 

ΘΕΜΑ : Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα για τα ΕΠΑ.Λ
Σχετ.:

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

αξιότιμε κύριε Γενικέ,

οι Πανελλαδικές εξετάσεις μιας δύσκολης χρονιάς ολοκληρώθηκαν και αναμένουμε τις βαθμολογίες και την διαμόρφωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής για την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μια κοινή  διαπίστωση που μαρτυρείται από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς  που συμμετείχαν στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των υποψηφίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες των ΕΠΑ.Λ είναι, η ανείπωτη ταλαιπωρία και οι ατελείωτες ώρες αναμονής για την εξέταση των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους υποψηφίους μαθητές των ΕΠΑ.Λ οι οποίοι αναγκάζονται να ταξιδέψουν έως και 300 km με τον κηδεμόνα τους ώστε να βρεθούν στο σχολείο εξετάσεις, επωμιζόμενοι  πολλά έξοδα και ταλαιπωρία. Γονείς που πρέπει να λείψουν μέρες από την εργασία τους, να αφήσουν τον τόπο κατοικίας και τα νησιά στα οποία ζουν και να μεταβούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά είναι αδύνατον να παραμείνουν καθ’ όλη την περίοδο των εξετάσεων στον τόπο πού βρίσκεται το Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αποτρεπτικό για μία οικογένεια που θα χρειαστεί να διαμείνει για 10 έως 14 μέρες για να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ένας μαθητής των ΕΠΑΛ σε αντίθεση με τους μαθητές των ΓΕΛ οι οποίοι δεν μετακινούνται πέρα από τον τόπο κατοικίας τους για να εξεταστούν προφορικά.

Η αποζημίωση που δίνει το υπουργείο για τις εξετάσεις η οποία καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια δεν είναι αρκετή για να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης διατροφής και διαμονής μαθητή και του κηδεμόνα.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης μαθητών οι αρμόδιοι του  Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους :

Α) την διάρκεια των εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ που είναι 14 μέρες ή οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του ΓΕ.Λ. και οι μέρες εξετάσεων είναι 8 έναντι 4 του ΓΕ.Λ.

Β) Το πλήθος των μαθητών που μετακινούνται και η απόσταση που διανύουν.

Γ) Την ανεπάρκεια σε εξεταστές στα ειδικά εξεταστικά κέντρα λόγω υπέρ συγκέντρωσης των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.

Πλέον των παραπάνω η Ομοσπονδία μας έχει λάβει πολλές αναφορές από εκπαιδευτικούς οι οποίοι δέχονται πιέσεις να γίνουν εξεταστές προφορικών εξεταζόμενων μαθητών στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα χωρίς να έχουν διδάξει τα τελευταία χρόνια το αντίστοιχο Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Το πρόβλημα προκύπτει λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης μαθητών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι πρόεδροι των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων να συγκροτήσουν ανάλογες επιτροπές των τριών, έμπειρων εκπαιδευτικών, ώστε να εξετάσουν από πέντε έως επτά μαθητές όπως προβλέπει η εγκύκλιος για τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.

Αναφορές επίσης δεχτήκαμε για τις επιτηρήσεις των εκπαιδευτικών στα ΕΕΚ οι οποίες έγιναν σε αίθουσες που θύμιζαν φούρνους 38οC χωρίς κλιματισμό, με τους μαθητές που ταξίδευαν όλη νύχτα να αισθάνονται δυσφορία, τους εκπαιδευτικούς να εξαντλούνται καθώς οι επιτηρήσεις των ΕΕΚ κάποιες μέρες ήταν από τις 07:30 το πρωί μέχρι τις 16:30 το απόγευμα υπό συνθήκες καύσωνα χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης του επιτηρητή.

Ζητούμε

Να ξεκινούν πρώτα οι εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ καθώς η διάρκεια των εξετάσεων είναι πολύ μεγάλη και καθυστερεί η έκδοση των βαθμολογιών.

Να δημιουργηθούν Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα σε κάθε νομό για λόγους ισότιμης μεταχείρισης μαθητών με αυτούς των ΓΕΛ ώστε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ και να μην είναι αποτρεπτική η συμμετοχή λόγω απόστασης, κόστους και ταλαιπωρίας.

Να ορίζονται διπλάσιοι επιτηρητές στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα οι οποίοι θα αντικαθιστούν τους επιτηρητές μετά την ώρα λήξης των εξετάσεων καθώς το διάστημα ολοκλήρωσης της εξέτασης στα προφορικά είναι πολύ μεγαλύτερο.

Να οριστεί διπλάσια αποζημίωση για τις επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ καθώς οι ημέρες εξετάσεων είναι διπλάσιες από αυτές των ΓΕΛ και οι επιτροπές αμείβονται το ίδιο.

Να αυξηθεί η αποζημίωση για την εξέταση των προφορικώς εξεταζόμενων μαθητών καθώς η αμοιβή είναι ελάχιστη.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ δεν είναι παρίες του εκπαιδευτικού συστήματος.

 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Σεκεριάδης Νικόλαος

Ο ΓΓ Γραμματέας Παπαδόπουλος Χιονάς