Αρχείο PDF

Αθήνα, 06-05-2021

 Αρ. Πρωτ.: 80

ΠΡΟΣ :

κα. Ζωή Μακρή
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ :

κ. Γεώργιο Βούτσινο
Γ. Γ. Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΘΕΜΑ : Άδικες και μεροληπτικές Υπουργικές Αποφάσεις κατά μαθητών των ΕΠΑ.Λ.

Σχετ.:

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

για μια ακόμα χρονιά ανασύρετε την αδίκως μεροληπτούσα κατά των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., Υ.Α. 18533/Δ4/2-2-2018 (ΦΕΚ 450/Β/14-2-2018), η  οποία αναφέρει ότι «Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ. κάθε Α΄ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών

Ειδικά τώρα που οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να καλύψουν τον χαμένο χρόνο με τους μαθητές τους και να τους επαναφέρουν ομαλά στο σχολικό περιβάλλον, καλείτε τους διευθυντές για την απαρέγκλιτη και ταχύτατη εφαρμογή μονομερών διατάξεων που ισχύουν μόνο για μαθητές των ΕΠΑ.Λ..

Ειδικότερα για το ζήτημα των ‘μη παρακολουθούντων’ μαθητών στα ΕΠΑ.Λ., αλλά και σε θέματα απουσιών, οφείλουμε να συνυπολογίζουμε τις ειδικές συνθήκες που προέκυψαν από την πανδημία και τα δεκάδες προβλήματα με την εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και την αδυναμία πλήθους μαθητών και εκπαιδευτικών να έχουν πρόσβαση ισότιμη πρόσβαση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Εξάλλου με αποφάσεις, όπως την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 131451/ΓΔ4/30-09-20 στο άρθρο 3 έγινε τροποποίηση κατά παρέκκλιση του άρθρου 27 της Υ.Α. με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 που μνημονεύετε για την τήρηση των απουσιών σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης.

Αντιθέτως αυτό που πρέπει να θεραπεύσετε είναι το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών, για το οποίο η Ομοσπονδία μας έχει τονίσει επανειλημμένως τα πολλά προβλήματα και τις καθυστερήσεις στην ενημέρωση του συστήματος e-eggrafes, την πολυπλοκότητα των εγκυκλίων με τις πολλαπλές φάσεις εγγραφών, τις κληρώσεις μαθητών και τον διωγμό τους σε δήμο εκτός της κατοικίας τους, και την ανούσια και  ανείπωτη ταλαιπωρία κηδεμόνων, μαθητών και εκπαιδευτικών για μια εντελώς απλή διαδικασία εγγραφής.

Κυρία Υφυπουργέ,

επιβάλλεται να καταργήσετε τις μεροληπτούσες Υ.Α των τελευταίων ετών που κατηγοριοποιούν και στοχοποιούν τα σχολεία μας. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. απαιτούν την ισονομία σε όλους τους τύπους σχολείων.

ζητούμε

να σταματήσουν οι αδικίες και οι μεροληπτικές Υπουργικές Αποφάσεις κατά των ΕΠΑ.Λ..

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Σεκεριάδης Νικόλαος

Ο ΓΓ Γραμματέας Παπαδόπουλος Χιονάς