Αρχείο PDF

Αθήνα, 06-05-2021

 Αρ. Πρωτ.: 81

ΠΡΟΣ :

κ. Γεώργιο Βούτσινο
Γ. Γ. Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Άμεση έναρξη του  Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης των Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους–Τάξη Μαθητείας και ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων πιστοποίησης.

Σχετ.:

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

σας υπενθυμίζουμε το με Αριθμ. Πρωτ. Φ11/3855/ΓΓ4/14-01-2020 έγγραφο σας σχετικά με την υλοποίηση του 35ωρου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης των Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους–Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ..

Τα σχολεία μας έχουν ανοίξει και απομένουν πλέον 5 εβδομάδες μαθημάτων.

Οι μαθητευόμενοι της Δ’ φάσης μετά από πολλές προκλήσεις ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση των μαθημάτων και τις παρουσίες στους εργοδότες και μαζί με τους εκπαιδευτικούς έχουν κάνει τις αιτήσεις τους μετά από προσκλήσεις, για να δημιουργηθούν τα τμήματα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (ΠΠΠ) και για να δηλώσουν τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Κύριε Γενικέ,

ζητούμε

την άμεση έναρξη των μαθημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης καθώς και τον ορισμό των εξετάσεων πιστοποίησης, με κανόνες διασφάλισης της υγείας.

Τον έγκαιρο προγραμματισμό όλων των τμημάτων της Ε’ Φάσης μαθητείας και την πρόβλεψη περισσότερων θέσεων και τμημάτων για την κάλυψη των παλαιών αποφοίτων αλλά και των νέων.

Εφαρμογή του νόμου για προσλήψεις εκπαιδευτικών για την Ε’ Φάση του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας από αρχές Σεπτεμβρίου 2021.

Η μη πραγματοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, την φετινή σχολική χρονιά (2020-2021), σαφώς κλόνισε και αποδυνάμωσε τον θεσμό. Έμπρακτα, οφείλετε να συμβάλλετε στην ενίσχυσή του.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Σεκεριάδης Νικόλαος

Ο ΓΓ Γραμματέας Παπαδόπουλος Χιονάς