Αθήνα, 16-11-2012

 Αριθμ. Πρωτ.: 092

ΠΡΟΣ :

 1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 2. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ΚΟΙΝ :

 1. κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 2. κ. Σωτήριο Γκλαβά, Ειδ. Γραμμ. Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 3. τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
 4. τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 5. τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.
 7. τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)
 8. τα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Εκρηκτική κατάσταση στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών

Κύριε Υπουργέ,

Μετά την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την πρόσληψη 138 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις 15-11-2012, τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.) παραμένουν τεράστια σε όλη την επικράτεια. Η κατάσταση που βιώνουν τα σχολεία μας είναι τραγική. Υπάρχουν σχολεία όπου:

 1. Ολόκληρα τμήματα Τομέων και Ειδικοτήτων «λειτουργούν» (;) χωρίς κανένα εκπαιδευτικό ειδικότητας.
 2. Δεν διδάσκονται Πανελληνίως Εξεταζόμενα Μαθήματα.
 3. Οι μαθητές προσέρχονται τις μισές μέρες της εβδομάδας στο σχολείο ή απασχολούνται ελάχιστες ώρες καθημερινά, παρακολουθώντας μόνο μαθήματα γενικής παιδείας, καθώς δεν υπάρχει καθηγητής για να διδάξει τα μαθήματα ειδικότητας.
 4. Σε τμήματα των ΕΠΑ.Σ. (όπου διδάσκονται ΜΟΝΟ μαθήματα ειδικότητας) δεν γίνονται ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
 5. Στα εργαστηριακά μαθήματα που οι μαθητές χειρίζονται βαριά και επικίνδυνα μηχανήματα (τόρνους, ηλεκτροσυγκολλήσεις, τροχούς κοπής, στράντζες), ή ευαίσθητες συσκευές (μικροσκόπια), ή κατασκευάζουν άκρως επικίνδυνα ηλεκτρικά κυκλώματα τριφασικής τάσης (βιομηχανικό ρεύμα), οφείλουν με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία να διδάσκουν 2 εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα, για την ασφάλεια των μαθητών, την προστασία του εξοπλισμού και την αποτελεσματική διδασκαλία. Σήμερα, υποχρεώνονται οι συνάδελφοι να διδάσκει μόνο ένας στα εργαστήρια αυτά, με τραγικές συνέπειες κυρίως στην ασφάλεια των μαθητών μας !!
 6. Υποχρεώνονται εκπαιδευτικοί κλάδου ΔΕ να διεξάγουν μόνοι τους εργαστηριακά μαθήματα, ενώ αυτό απαγορεύεται ρητά από το Νόμο, και δεν έχουν δικαίωμα ούτε να εξετάσουν, ούτε να βαθμολογήσουν τους μαθητές.
 7. Υποχρεώνονται εκπαιδευτικοί να πάρουν 4 & 5 ώρες υπερωρίες για να καλύψουν τα κενά του σχολείου.
 8. Σε σχολεία Ειδικής Αγωγής υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού τόσο σε κλάδους τεχνικών ειδικοτήτων, όσο και ειδικού βοηθητικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Ειδικώς στα σχολεία αυτά εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται η Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2012 για την κάλυψη 629 οργανικών θέσεων.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να σταματάνε τις σπουδές τους απογοητευμένοι από όλη την κατάσταση. Σε πολλά σχολεία της Τ.Ε.Ε. οι μαθητές προβαίνουν σε συμβολικές καταλήψεις των …κενών αιθουσών διδασκαλίας, όπου έτσι κι αλλιώς δεν γίνονται μαθήματα, ζητώντας τον διορισμό καθηγητών !

Ήδη με την με αρ. πρωτ. 064/12-10-2012 επιστολή μας, είχαμε θέσει εγκαίρως και με έμφαση το πρόβλημα και ζητούσαμε την άμεση κάλυψη των κενών αυτών. Στις από 6-11-2012 συνάντησή μας με την πολιτική ηγεσία και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου μας δηλώθηκε ότι είχαν απομείνει ελάχιστες πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, και αυτές θα κατανέμονταν με γνώμονα την κάλυψη των άμεσων προτεραιοτήτων για τη λειτουργία των σχολείων.

Με έκπληξη όμως, διαπιστώσαμε ότι από τον τελευταίο διορισμό αναπληρωτών αυτό δεν συνέβη. Αντίθετα:

 • Έγιναν κυρίως προσλήψεις εκπαιδευτικών μαθημάτων γενικής παιδείας και ελάχιστες προσλήψεις μαθημάτων ειδικότητας.
 • Διορίστηκαν 2 και 3 αναπληρωτές σε Δ.Δ.Ε. και σχολεία που υπήρχαν ήδη μόνιμοι εκπαιδευτικοί αντίστοιχης ειδικότητας, ενώ σε σχολεία άλλων Δ.Δ.Ε. που δεν έχουν κανένα εκπαιδευτικό για τη λειτουργία του τομέα ή της ειδικότητας δεν έγινε καμία πρόσληψη.
 • Τοποθετήθηκαν σε ΠΥΣΔΕ περισσότεροι αναπληρωτές από τις πραγματικές ανάγκες, ενώ σε άλλα δεν τοποθετήθηκε κανείς εκπαιδευτικός.

Χαρακτηριστικό αυτής της παράλογης ανισοκατανομής είναι η περίπτωση ΠΥΣΔΕ της νησιωτικής Ελλάδας που προσλήφθηκαν 6 αναπληρωτές Αγγλικών (ενώ οι ανάγκες ήταν για 1) και την ίδια στιγμή υπάρχουν ακόμη τεράστια κενά σε μαθήματα ειδικότητας.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμη χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών σε πανελλαδική κλίμακα και ενδεικτικά για τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. σε μαθήματα Ειδικότητας και σε Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα (Π.Ε.Μ.), χωρίς να περιλαμβάνουμε τα κενά μαθημάτων Γενικής Παιδείας των τεχνικών αυτών σχολείων:

¾      50 εκπαιδευτικοί μαθημάτων Ειδικότητας (διαφόρων κλάδων) μόνο στην Α΄ Αθήνας

¾      51  εκπαιδευτικοί ΤΕ 01.19 Κομμωτικής

¾      16 εκπαιδευτικοί ΠΕ 17.02 ή ΠΕ 12.04 Μηχανολόγων

¾      14 εκπαιδευτικοί ΠΕ 18.18 Οχημάτων

¾      13 εκπαιδευτικοί ΠΕ 14 Γιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών

¾      8 εκπαιδευτικοί ΠΕ 18.10 ή ΠΕ 18.11 Νοσηλευτικής – Μαιευτικής

¾      7 εκπαιδευτικοί ΠΕ 18.24 ή ΠΕ18.25 Εργασιοθεραπευτές – Φυσικοθεραπευτές

¾      6 εκπαιδευτικοί ΠΕ 12.05 ή ΠΕ 17.03 ή ΠΕ 17.07 Ηλεκτρολόγοι

¾      5 εκπαιδευτικοί ΠΕ 18.04 Αισθητικής

¾      4 εκπαιδευτικοί ΠΕ 14.04 Γεωπονίας, Δασολογίας

¾      3 εκπαιδευτικοί ΠΕ 19 ή ΠΕ 20 Πληροφορικής

¾      2 εκπαιδευτικοί ΠΕ 18.07 Ιατρικών εργαστηρίων

¾      2 εκπαιδευτικοί ΠΕ 18.31 Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, σε Π.Ε.Μ.

¾      2 εκπαιδευτικοί Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, σε Π.Ε.Μ.

¾      4 εκπαιδευτικοί (από ένας για ΠΕ 09 Οικονομολόγων, ΠΕ 12.02 Αρχιτεκτόνων, ΠΕ 18.01 Γραφικών Τεχνών και ΠΕ 18.12 Φυτικής Παραγωγής)

¾      6 εκπαιδευτικοί ΔΕ 01.16 Αμαξωμάτων

¾      4 εκπαιδευτικοί ΔΕ 01.01 Ηλεκτροτεχνιτών

¾      4 εκπαιδευτικοί ΔΕ 01.02 Μηχανοτεχνιτών

¾      3 εκπαιδευτικοί ΔΕ 01.15 Αργυροχρυσοχόων

¾      2 εκπαιδευτικοί ΔΕ 01.11 Ψυκτικοί

¾      2 εκπαιδευτικοί ΔΕ 01.17 Κομμωτικής

¾      4 εκπαιδευτικοί (από ένας για ΔΕ 01.04 Ηλεκτρονικοί, ΔΕ 01.10 Αυτοκινήτου, ΔΕ 01.11 Ψυκτικοί και ΔΕ 01.18 Αισθητικής)

¾      2 θέσεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για μαθητές ΕΕΕΚ με ειδικές ανάγκες

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στις περιοχές Α΄ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λάρισας, Σερρών, Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας, Ξάνθης, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Καλύμνου και Κέρκυρας. Οι αναλυτικές καταστάσεις με τα κενά ανά περιοχή είναι στη διάθεσή σας, τα οποία όμως προφανώς διαθέτει ήδη το Υπουργείο σας.

Τραγική νότα στο συνολικό πρόβλημα αποτελούν τα κενά κλάδων ΤΕ (και ιδιαίτερα του κλάδου ΤΕ 01.19 Κομμωτικής), πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν άμεσα με την μετάταξη των ήδη μόνιμα διορισμένων εκπαιδευτικών κλάδου ΔΕ που έχουν τα απαραίτητα προσόντα, αλλά δεν μετατάσσονται εξαιτίας των αγκυλώσεων του υπηρεσιακού μηχανισμού !

Κύριε Υπουργέ, μετά από τα παραπάνω,

απαιτούμε

να καλυφθούν ΑΜΕΣΑ τα κενά εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων και γενικών μαθημάτων στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για να μπορέσουν οι μαθητές μας

 1. 1.    να λάβουν το Πτυχίο Ειδικότητας για το οποίο επέλεξαν το Σχολείο,
 2. 2.    να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις ισότιμα με τους μαθητές των άλλων σχολείων που διδάσκονται ήδη τα αντίστοιχα μαθήματα,
 3. 3.    να μην εγκαταλείψουν το σχολείο.

Παρακαλούμε για τις ΑΜΕΣΕΣ ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης