[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2017/02/ΟΛΤΕΕ-083_Διαρκής-Επιτροπή-Μορφωτικών-Υποθέσεων-Πρόταση_31_1_2017.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

«Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

 

 

 

 

Η Πρόταση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

για το Τεχνικό – Επαγγελματικό Λύκειο

 

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Αθήνα 2017

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέσεων και προτάσεων της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για την αναβάθμιση του Λυκείου και για την Τ.Ε.Ε.

προς τους κ.κ. Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και τα Μέλη

της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Κύριε Πρόεδρε,

Αντιπρόεδρε, Γραμματέα και Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, μέλη των Επιτροπών Παιδείας των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων,

κυρίες και κύριοι,

σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση και για την εκχώρηση βήματος στη σημερινή συζήτηση.

Προσερχόμαστε σήμερα στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, τεκμηριωμένου και συνολικού πλαισίου πρότασης για ένα δημοκρατικό, ανοικτό, προοδευτικό, σύγχρονο Τεχνικό – Επαγγελματικό  Λύκειο (Τ.Ε.Λ).

Ένα Τ.Ε.Λ. που θα διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό, το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, ανανεωμένα αναλυτικά προγράμματα, διδακτικά εγχειρίδια, κ.λπ. και θα λειτουργεί με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την κατάκτηση – δημιουργία και λειτουργία ενός ελκυστικού Τ.Ε.Λ. που θα ανταποκρίνεται πλήρως, και με ευθύνη της πολιτείας, στις πάγιες και διαρκείς κοινωνικές ανάγκες, που θα αντιμετωπίζει τις παθογένειες και θα δίνει τις απαραίτητες διεξόδους, είτε προς το χώρο της εργασίας, είτε προς την περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση, που θα έχει ξεκάθαρο προσανατολισμό στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας αυτόνομης και κριτικά σκεπτόμενης νέας γενιάς. Το Τ.Ε.Λ. θα παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να λαμβάνει ότι χρειάζεται μορφωτικά και παιδαγωγικά, θα καλλιεργεί δεξιότητες, σε μόνιμη σύνδεση και συνεργασία με την αγορά εργασίας, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ιδιαίτερα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό, το οραματιζόμενο Τ.Ε.Λ. θα καταστεί ικανό να προσελκύσει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των μαθητών που συνεχίζουν την εκπαίδευση μετά το Γυμνάσιο, πλησιάζοντας το μέσο αυτό ευρωπαϊκό ποσοστό, τη στιγμή που σήμερα δεν ξεπερνά ούτε το ήμισυ του, δηλαδή το 25%. Το Τ.Ε.Λ. που, με την παροχή μεσαίας στάθμης τεχνικού ανθρώπινου δυναμικού, θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής βάσης της χώρας και την ανάπτυξη, στη δημιουργία κλίματος – περιβάλλοντος επενδύσεων, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση, θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας και της μετανάστευσης των νέων.

Γενικότερα, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής, μαζί με μια νέα αντίληψη για την παιδεία που θα σχετίζεται άμεσα και με τη διαμόρφωση άλλης νοοτροπίας, θα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα ιδιαίτερα στους στόχους της οικονομικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπίζονται πέρα και μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες, αντιδικίες και ιδεοληψίες, με πνεύμα σύγκλισης και συναίνεσης σαν εθνικά και ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας και αξίας. Το γεγονός ότι για πολλά χρόνια οι πολιτικές ηγεσίες δεν επέτυχαν την αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε., παρόλες τις μεταρρυθμίσεις, δημιουργεί την επιπλέον υποχρέωση όλων, με συναίσθηση και της ευθύνης που στον καθένα εκ της θέσεως του αναλογεί, να προχωρήσουμε από κοινού σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα καταστήσουν το Τ.Ε.Λ. πόλο έλξης της μαθητιώσας νεολαίας. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων, η αναδιαμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο. Η έναρξη της ανταλλαγής απόψεων στα πλαίσια ενός ευρύτερου διαλόγου, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και με σεβασμό στην επιστημοσύνη και στο έργο μας, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρότασης και με τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκομένων φορέων, είναι τώρα επιτακτική όσο ποτέ. Η παραμονή στο χθες, η ολιγωρία και η απουσία της εξέλιξης είναι επιζήμια κοινωνικά, παραγωγικά και οικονομικά για τον τόπο.

Η Πρόταση μας συνοπτικά αναφέρεται στη:

1. Διατήρηση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Υπουργείου Παιδείας.

2. Αυθύπαρκτο 3ετές Λύκειο της Τ.Ε.Ε. που θα παρέχει Πτυχίο Ειδικότητας και Απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου (όπως το σημερινό ΕΠΑ.Λ.), με πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

3. Πτυχίο ειδικότητας στην ηλικία των 18  με πλήρη Επαγγελματικά Δικαιώματα.

4. Τέταρτο έτος επαγγελματικής εξειδίκευσης.

5. Κατάρτιση μόνο σε ενήλικες και μετά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

6. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και εισόδου – ένταξης στην αγορά εργασίας για πτυχιούχους.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

diag1

1. Διττός ο σκοπός του Σχολείου, με ισόρροπη παροχή Επαγγελματικών εφοδίων και συνολικής Παιδείας.

2. Ο τίτλος του πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους και το περιεχόμενό του και γι’ αυτό προτείνεται το «Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο» (Τ.Ε.Λ.).

3. Το Τ.Ε.Λ. διαρθρώνεται σε τρείς (3) κλάδους:

– Ο «Κορμός», που αποτελεί το κυρίως σώμα του Λυκείου, με Α΄τάξη «Προσανατολισμού», Β΄τάξη «Τομείς» και Γ΄τάξη «Ειδικότητες».

– Ο «Ακαδημαϊκός κλάδος» αποτελείται από τη Γ΄τάξη, η οποία διαρθρώνεται σε «Κατευθύνσεις».

– Ο «Επαγγελματικός κλάδος» με Β΄, Γ΄ και Δ΄τάξη (Τομείς, Ειδικότητες και Εμβάθυνση – Εξειδίκευση αντίστοιχα). Λειτουργεί με συμπαγές ωρολόγιο πρόγραμμα τεχνικών μαθημάτων.

4. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

– Στα Α.Τ.Ε.Ι. εισάγονται με Ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις, στις αντίστοιχες με τις ειδικότητές τους σχολές, σχεδόν αποκλειστικά (σε ποσοστό 80% επί του συνόλου των εισακτέων) οι απόφοιτοι του Κορμού και όσοι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Κλάδου έχουν απολυτήριο Λυκείου, κάθε τύπου. Το υπόλοιπο ποσοστό θα καλύπτεται κατά 10% από τους αποφοίτους του «Ακαδημαϊκού κλάδου» του Τ.Ε.Λ. της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ενώ το υπόλοιπο 10% θα καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών κάθε τύπου Λυκείου (ΓΕ.Λ., Τ.Ε.Λ., ΤΕ.Λ., Ε.Π.Λ., Εξατάξιο Γυμνάσιο, κλπ) ανεξάρτητα από χρονιά αποφοίτησης, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος στις ίδιες Πανελλαδικές εξετάσεις.

– Στα Πανεπιστήμια εισάγονται οι απόφοιτοι του Ακαδημαϊκού Κλάδου του Τ.Ε.Λ. (Κατευθύνσεων «Εφαρμοσμένων» Πεδίων), συμμετέχοντας στις Γενικές Πανελλαδικές εξετάσεις μαζί με τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. (Κατευθύνσεων «Θεωρητικών» Πεδίων), σε ποσοστό 90% επί του συνόλου των εισακτέων. Το υπόλοιπο 10% θα καλύπτεται από τους αποφοίτους κάθε τύπου Λυκείου, ανεξάρτητα από χρονιά αποφοίτησης.

5. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας, επίπεδα πτυχίων – προσόντων.

– Οι απόφοιτοι του Κορμού και της Γ΄τάξης του Επαγγελματικού Κλάδου λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 (κατά HQF/ΕQF /ISCED).

– Οι απόφοιτοι της Δ΄τάξης του Επαγγελματικού Κλάδου λαμβάνουν Δίπλωμα Τέχνης (Επαγγελματική Πιστοποίηση) επιπέδου 5  (κατά HQF/ΕQF ISCED), μετά από επιτυχή συμμετοχή σε ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις ενιαίας ύλης με τις εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων της Μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης αντίστοιχου επιπέδου (Ι.Ε.Κ., εργασιακής εμπειρίας, κλπ).

6. Ο νέος τύπος σχολείου, με ενιαίο «ιδρυτικό» για ΟΛΑ τα Τ.Ε.Λ., επιτρέπει την εν δυνάμει λειτουργία όλων των υφιστάμενων Τομέων και Ειδικοτήτων. Δίνει δε τη δυνατότητα πολυμορφικής ανάπτυξης του σχολείου και λειτουργίας όλων των κλάδων ταυτόχρονα. Παρέχεται ένα πολλαπλών δυνατοτήτων θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, από το οποίο θα ενεργοποιείται κατά περίπτωση το κομμάτι εκείνο που υποστηρίζεται από τις δυνατότητες του σχολείου (υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικό προσωπικό) και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ακολουθούν πίνακες παρουσίασης της Πρότασης για το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά και για το Τ.Ε.Λ. ειδικά:


ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

diag2

 ΠΡΟΤΑΣΗ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 diag1

 

Ανάλυση της Διαγραμματικής Παρουσίασης

1. Εισαγωγικά

Η Πρόταση κινείται στους βασικούς άξονες της αρχικής πρότασης που είχε καταθέσει η Ομοσπονδία από το 2004, αναμόρφωσε (με την προσθήκη της Δ΄τάξης) το 2008 και επικαιροποίησε το 2014.

2. Γενικές Κατευθύνσεις

2.1 Ο σκοπός του σχολείου θα πρέπει να είναι διττός, με ισόρροπη παροχή Επαγγελματικών εφοδίων και συνολικής Παιδείας, για την ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, την απόδοση στην κοινωνία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, ενεργών πολιτών εμφορούμενων από δημοκρατικές αξίες, και ταυτόχρονα να προσφέρει επαρκείς ποσοτικά και ποιοτικά Τεχνικές – Επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ως ικανοί Τεχνικοί – Επαγγελματίες.

2.2 Ο τίτλος του Σχολείου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους του και επομένως προτείνουμε το «Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο» (Τ.Ε.Λ.). Δημιουργεί σχέσεις περιέχοντος – περιεχομένου,  που όχι απλά παραπέμπουν, αλλά προσδιορίζουν καθοριστικά το περιεχόμενο και τους στόχους του.

3.  Το σχέδιο για την Τ.Ε.Ε.

3.1 Η Α΄ τάξη – Προσανατολισμός.

Προτείνεται να έχει κοινό πρόγραμμα σπουδών με την Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. με τη σημαντική επισήμανση ότι στα μαθήματα προσανατολισμού θα διδάσκονται και στους δύο τύπους σχολείων, τόσο μαθήματα Τομέων του Τ.Ε.Λ. (8 ώρες), όσο και μαθήματα Κατευθύνσεων του ΓΕ.Λ. (4 ώρες).

3.2 Κλάδοι. Το Τ.Ε.Λ. διαρθρώνεται σε τρείς κλάδους:

–  Ο «Κορμός» αποτελεί το κυρίως σώμα του Λυκείου.

Στη Β΄τάξη του «Κορμού» διδάσκονται μαθήματα Τομέων.

Στη Γ΄τάξη του «Κορμού» διδάσκονται μαθήματα Ειδικότητας.

Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας (τίτλοι προσόντων επιπέδου 4 κατά HQF/ΕQF/ISCED).

Ο απόφοιτος του «Κορμού» έχει δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω Ειδικών Πανελλαδικών εξετάσεων, για να εισαχθεί μόνο στα αντίστοιχα της ειδικότητάς του τμήματα των Τ.Ε.Ι. Η πρόσβαση στα Τ.Ε.Ι. θα γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τα Τ.Ε.Λ., με ιδιαίτερα υψηλή ποσόστωση, 80% επί του συνόλου των εισακτέων. Επίσης, μπορεί να διεκδικήσει μια θέση και στα Πανεπιστήμια, για το 10% των εισακτέων, μαζί με τους αποφοίτους κάθε τύπου Λυκείου παρελθόντων ετών.

–  Ο «Ακαδημαϊκός κλάδος» αποτελείται από τη Γ΄τάξη η οποία διαρθρώνεται σε Κατευθύνσεις όλων των «Εφαρμοσμένων» Πεδίων.

Οι Κατευθύνσεις «Εφαρμοσμένων» Πεδίων θα λειτουργούν αποκλειστικά στο Τ.Ε.Λ., ενώ οι Κατευθύνσεις «Θεωρητικών» Πεδίων (Ανθρωπιστικών, Νομικών, Παιδαγωγικών, Μαθηματικών, Φυσικών και Χημικών πεδίων) θα λειτουργούν αποκλειστικά στο ΓΕ.Λ. Αποτελεί ενσυνείδητη επιτελική επιλογή να έχουν κοινή βάση εκκίνησης ο αυριανός «επιστήμονας» με τον αυριανό «τεχνίτη», μέσω του ενιαίου προγράμματος σπουδών έως και τη Β΄τάξη του «Κορμού» (μαθήματα Τομέων). Και όλοι αυτοί, μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον «σχολείου» και όχι σε εξω-εκπαιδευτικές δομές στείρας «Κατάρτισης».

Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Απολυτήριο Λυκείου (τίτλος προσόντων επιπέδου 4 κατά HQF/ΕQF ISCED).

Ο απόφοιτος του «Ακαδημαϊκού κλάδου» έχει δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Γενικών Πανελλαδικών εξετάσεων μαζί με τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. για την κάλυψη του 90% των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. Επίσης, μπορεί να διεκδικήσει μια θέση και στα Τ.Ε.Ι., για το 10% των εισακτέων.

–  Ο «Επαγγελματικός κλάδος» φιλοδοξεί να αποτελέσει το πιο καινοτόμο και αναπτυξιακό κομμάτι του Τ.Ε.Λ.

Απευθύνεται σε μαθητικό δυναμικό που έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως αποτυπώθηκε από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Οι μαθητές αυτοί είναι κατά βάση ενήλικες (σε ποσοστό 70% περίπου), απόφοιτοι Λυκείου (σε ποσοστό 60% περίπου) και εργαζόμενοι, ή σε αναζήτηση εργασίας (σε ποσοστό 80% περίπου).

Στον Επαγγελματικό κλάδο φοιτούν οι Απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου, καθώς και οι προαγόμενοι της Α΄τάξης Λυκείου που επιθυμούν να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας. Αποτελεί ουσιαστικά την ενσωμάτωση των πρώην «ΕΠΑ.Σ.» στο νέο τύπο σχολείου, με ουσιαστικές όμως βελτιώσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού είναι:

α) Συμπαγές ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

β) Ωράριο λειτουργίας που να διευκολύνει την παρακολούθηση των μαθημάτων (πρωϊνό ή απογευματινό, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε ειδικότητας).

γ) Διάρθρωση του κλάδου σε Β΄τάξη (Τομείς) και Γ΄τάξη (Ειδικότητες).

δ) Οι Τομείς και οι Ειδικότητες είναι οι ίδιες, τόσο στον «Κορμό», όσο και στον «Επαγγελματικό κλάδο», ώστε ο κάθε μαθητής να έχει δυνατότητα να επιλέξει τον κλάδο και την Ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει, χωρίς περιορισμούς, σε αντίθεση με την αυθαίρετη και ανορθολογική κατανομή των ειδικοτήτων που υπήρχε ανάμεσα στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., και τους απαράδεκτους αποκλεισμούς που αυτή επέφερε.

Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Πτυχίο Ειδικότητας (τίτλος προσόντων επιπέδου 4 κατά HQF/ΕQF/ISCED).

Ο απόφοιτος του «Επαγγελματικού κλάδου», εφόσον κατέχει ΚΑΙ απολυτήριο Λυκείου, έχει δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι.) μέσω των Ειδικών Πανελλαδικών εξετάσεων, μαζί με τους αποφοίτους του «Κορμού».

3.3 Η Δ΄ τάξη – Εμβάθυνση – Εξειδίκευση – Πρακτική άσκηση-¨Μαθητεία¨.

Η Δ΄τάξη εντάσσεται στον «Επαγγελματικό κλάδο», καθώς ο μαθητικός πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται έχει όλα τα χαρακτηριστικά των μαθητών του κλάδου αυτού. Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών εντάσσεται οργανικά και η Πρακτική άσκηση-¨Μαθητεία¨.

Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Πτυχίο – Δίπλωμα Τέχνης – Επαγγελματική Πιστοποίηση (τίτλος προσόντων μεταλυκειακής μάθησης επιπέδου 5 κατά HQF/ΕQF/ISCED) μετά από επιτυχή συμμετοχή στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις πιστοποίησης. Το αντικείμενο της τελικής εξέτασης οφείλει να είναι ενιαίο με τις εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων της Μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης αντίστοιχου επιπέδου (Ι.Ε.Κ., εργασιακή εμπειρία, κλπ) που διενεργούνται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές. Ωστόσο, οι εξετάσεις αυτές θα διενεργούνται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με οργάνωση αντίστοιχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Δ΄τάξη έχει σαφή προσανατολισμό την εμβάθυνση στο αντικείμενο της τέχνης, την εξειδίκευση όπου χρειάζεται, την πρακτική άσκηση σε εργασιακό περιβάλλον και την αποτελεσματικότερη ένταξη του αποφοίτου στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, ο απόφοιτός της δεν κατευθύνεται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4. Απαραίτητες Θεσμικές προβλέψεις και ρυθμίσεις

Για την επιτυχία του εγχειρήματος θα πρέπει:

4.1 Να επαναλειτουργήσουν τα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

4.2 Να καταλογραφηθούν τα Επαγγέλματα, ως προς αντικείμενο και επίπεδο προσόντων (με αναφορά στις Διεθνείς κατατάξεις κατά ISCO-ILO, NACE) και αντιστοίχιση με τους εθνικούς κωδικούς της ΕΛΣΤΑΤ και τους κωδικούς της εθνικής ονοματολογίας οικονομικής δραστηριότητας.

4.3 Οι τίτλοι των ειδικοτήτων να είναι σύντομοι, σαφείς, περιεκτικοί και απολύτως αντίστοιχοι του περιεχομένου και του επιπέδου προσόντων (βοηθός, τεχνίτης, τεχνικός, τεχνολόγος, ειδικός, ειδικευμένος, κλπ).

4.4 Να συνταχθούν τα Εθνικά Επαγγελματικά Περιγράμματα για όλες τις ειδικότητες, με κατεπείγουσα προτεραιότητα στις ειδικότητες των αποφοίτων της Τυπικής Εκπαίδευσης.

4.5 Να εξασφαλιστεί η διαδικασία πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων της Τυπικής εκπαίδευσης, της Μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης.

4.6 Να νομοθετηθούν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα για όλες τις ειδικότητες ύστερα από τις προτάσεις των επαγγελματικών φορέων, με ορθολογική απαίτηση ελάχιστης εμπειρίας (αναλόγως του επιπέδου ή πιστοποίησης προσόντων που κατέχει ο υποψήφιος) και με ενδεχόμενο ορισμό  »διάρκεια ισχύος», για όσες ειδικότητες αυτό κρίνεται απαραίτητο.

4.7 Να αναδιαταχθούν τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών.

4.8 Να ανασυνταχθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τα Βιβλία.

4.9 Να εκσυγχρονιστούν τα Εργαστήρια και ο εξοπλισμός των Εργαστηριακών Κέντρων.

4.10 Να υπάρχει σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας (επαναλειτουργία των ΓΡΑ.ΣΥ. με τροποποιημένο θεσμικό πλαίσιο και δομή, δημιουργία βάσης δεδομένων αποφοίτων και άμεσης διαρκούς ενημέρωσής τους).

4.11 Να υπάρχει αποτελεσματικός και έγκαιρος Επαγγελματικός Προσανατολισμός (επαναλειτουργία των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. με τροποποιημένο θεσμικό πλαίσιο και δομή, αναδιάρθρωση, ανασυγκρότηση και ενίσχυση της λειτουργίας των Κ.Ε.ΣΥ.Π.).

4.12 Να πραγματοποιείται διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην επιστημονική εξέλιξη, στη σύγχρονη τεχνολογία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

4.13 Να υπάρξει ορθολογική χωροθέτηση των Τ.Ε.Λ. ώστε να καλύπτονται γεωγραφικά οι πληθυσμιακές ανάγκες.

4.14 Να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.

 

5. Μετάβαση από τα ΕΠΑ.Λ. και τις Σ.Ε.Κ. στο Τ.Ε.Λ.

5.1 Όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια να μετασχηματιστούν άμεσα σε Τ.Ε.Λ. και σε πρώτη φάση να λειτουργήσουν χωρίς καμιά τροποποίηση των δομών και της κατανομής του προσωπικού.

5.2 Να ξαναλειτουργήσουν ΟΛΟΙ οι Τομείς και οι Ειδικότητες που υπήρχαν στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ.

5.3 Να καταργηθούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ν. 4186/2013 για τους αποφοίτους Γυμνασίου και οι ειδικότητές τους να λειτουργήσουν στο ΕΠΑ.Λ.

5.4 Στο «Ιδρυτικό» όλων των Τ.Ε.Λ. να περιλαμβάνονται ΟΛΟΙ οι Τομείς και οι Ειδικότητες. Το ποιες θα λειτουργούν στο κάθε σχολείο, σύμφωνα και με τη βούληση, επιλογή και επιθυμία των μαθητών, θα αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων και των Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τις Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες του σχολείου (υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικό προσωπικό).

5.5 Κάθε νέο Τ.Ε.Λ. θα μπορεί να λειτουργεί όποιους από τους κλάδους (Κορμό, Επαγγελματικό, Ακαδημαϊκό) επιλέγει και εκτιμά ότι ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες, στις ιδιαιτερότητες και στις επιθυμίες ή επιλογές του μαθητικού πληθυσμού στο οποίο απευθύνεται. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας τμημάτων σε διαφορετικό ωράριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τμημάτων και την επιθυμία – απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

5.6 Η Δ΄τάξη να λειτουργήσει άμεσα, από την πρώτη χρονιά μετασχηματισμού.

5.7 Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εξακολουθούν να λειτουργούν μόνο για Ενήλικες εκπαιδευόμενους, απόφοιτους κάθε τύπου Λυκείου. Οι Ειδικότητές τους πρέπει να εναρμονιστούν και να αντιστοιχισθούν με αυτές του Τ.Ε.Λ. και να διαρθώνονται σε δύο έτη με Τομείς και Ειδικότητες, ώστε οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Λ. να μπορούν να αποκτήσουν μια δεύτερη ειδικότητα του Τομέα που έχουν ήδη σπουδάσει, με κατοχύρωση των μαθημάτων του Τομέα και ένα έτος σπουδών στο Ι.Ε.Κ.


 

Ι.  Γενικές θέσεις για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ια)       Το να γίνει η εκπαίδευση υποχρεωτική «δια νόμου», δεν την κάνει αυτόματα και καλύτερη, ούτε την αναβαθμίζει αναγκαστικά.

Απόδειξη του παραπάνω αξιώματος αποτελεί η ωμή πραγματικότητα της μέχρι σήμερα «υποχρεωτικής εκπαίδευσης»:

–   Ο εκφοβισμός για τις …συνέπειες του νόμου, δεν απέτρεψε μέχρι σήμερα αυτούς που εγκαταλείπουν το σχολείο από το να εξακολουθούν να …«παρανομούν» συστηματικά….

–   Πολλοί απόφοιτοι των Γυμνασίων «προωθούνται» όπως – όπως στην «απόλυσή» τους, με σοβαρότατες ελλείψεις και αβυσσαλέα κενά.

Εν προκειμένω, ο «υποχρεωτικός» χαρακτήρας του Γυμνασίου όχι μόνο δεν ωφελεί στην εκπαίδευση των μαθητών, αλλά τελικώς αποβαίνει σε βάρος τους, καθώς αποτελεί το ακλόνητο άλλοθι για την κακήν – κακώς προαγωγή και απόλυσή τους, ακριβώς με το επιχείρημα ότι αφού η όλη διαδικασία είναι «αναγκαστική», πρέπει να ολοκληρωθεί έστω και «για τους τύπους».

Ιβ)       Εάν το Υπουργείο επιθυμεί πραγματικά να επιτελέσει επιτέλους η εκπαίδευση τον κοινωνικό της ρόλο, τότε αυτή πρέπει:

–   να είναι ελκυστική,

–   να προσφέρεται σε ποικιλία τύπων,

–   να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του λαού και

–   να αποδεικνύει χειροπιαστά ότι στο τέλος της όποιας «υποχρεωτικής» εκπαιδευτικής πορείας, θα έχει επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το επιχείρημα ότι η επιβολή ενός και μόνο «μη ταξικού Λυκείου» (Ενιαίου ή Θεωρίας και Πράξης) θα «διορθώσει» και την υφιστάμενη ταξική διαστρωμάτωση της κοινωνίας, είναι απολύτως εξοργιστικό ! Για μια ακόμη φορά προτάσσεται η δήθεν διασφάλιση των «λαϊκών συμφερόντων» ως το τέλειο άλλοθι για να προωθηθεί μια καθαρά συντεχνιακή επιδίωξη, προς άγραν «πελατών» και εργασιακής εξασφάλισης, με ταυτόχρονη ουσιαστική ζημία και σε βάρος των λαϊκών τάξεων. Όσοι δεν αντέχουν την «αιώνια» Γενική Εκπαίδευσή τους, θα εξωθηθούν μια ώρα αρχύτερα εκτός Εκπαιδευτικού συστήματος, όπου θα παγιδευτούν δια βίου και θα καταδικαστούν να εργάζονται ως ανειδίκευτοι εργάτες, αφού για να σπουδάσουν μια οποιαδήποτε τέχνη θα πρέπει πρώτα να τελειώσουν το Λύκειο !!

Ιγ)       Καμία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν πρόκειται να επιτύχει, όσο το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρεί ως «μάθηση» την ακατάσχετη «στοίβαξη» γνώσεων σε παιδικούς εγκεφάλους.

Το πετυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει:

–   Να μπορεί να εντοπίζει, να ενθαρρύνει και να επιβραβεύει όλα τα είδη δεξιοτήτων, ταλέντων και «μορφών ευφυΐας».

–   Να διαμορφώνει προσωπικότητες που με την ενηλικίωσή τους θα αποτελέσουν «πολίτες» της κοινωνίας.

–   Να δίνει εφόδια για την εύστοχη και έγκαιρη επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών με την ενηλικίωσή τους, ως μέρος της ιδιότητας του «πολίτη» της χώρας.

Ιδ)       Οι μαθητές που φοιτούν στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. έχουν κάποια γενικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αναγνωρίσει κάποιος όταν σχεδιάζει την εκπαίδευσή τους. Συγκεκριμένα:

–   Απέχουν παρασάγγες από το πρότυπο του «επιμελούς» μαθητή που επιβραβεύει το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα και εξ’ αυτού φέρουν συνήθως το «στίγμα» του «ανεπίδεκτου μαθήσεως».

–   Στην πραγματικότητα διαθέτουν εξαιρετικές δεξιότητες και ταλέντα στη διαχείριση εργασιών και επίλυση συνδυαστικών προβλημάτων που απαιτούν συνεργασία αναλυτικής σκέψης και δεξιοτεχνίας.

–   Ανήκουν στην πλειοψηφία τους στα μεσαία και χαμηλά οικονομικά στρώματα, ενώ αρκετοί από αυτούς προερχόμενοι από οικογένειες μεταναστών. Για το λόγο αυτό:

–   Είναι πιο ώριμοι και συνειδητοποιημένοι από τους συνομηλίκους τους των ανώτερων οικονομικά στρωμάτων.

–   Έχουν απόλυτη ανάγκη την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας στα 18 για την άμεση εκκίνηση της επαγγελματικής τους ζωής με τυπικά και ουσιαστικά εφόδια – προσόντα.

Ιε)       «Επιστήμονες» και «Τεχνίτες»

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας καλλιεργεί και συντηρεί συστηματικά και από πολύ νωρίς, ένα κάθετο διαχωρισμό της γνώσης που προσλαμβάνονται απολύτως «θεωρητικά» και των δεξιοτήτων που απαιτούν «χειρωνακτική» εξάσκηση. Οι απόφοιτοι του πρώτου κλάδου προωθούνται να γίνουν οι μελλοντικοί «Επιστήμονες», ενώ οι δεύτεροι προορίζονται για «Τεχνίτες».

Όμως, αυτός ο απόλυτος διαχωρισμός στην εκπαίδευσή τους δημιουργεί ανυπέρβλητο χάσμα στη επικοινωνία των δύο αποφοίτων, όταν στην εργασιακή τους ζωή χρειάζεται να συνεργάζονται συνεχώς και επί του ιδίου αντικειμένου. Ο μηχανικός με τον τεχνίτη, ο γιατρός με τη νοσηλεύτρια.

Στις εφαρμοσμένες επιστήμες, είναι απαραίτητο οι μελλοντικοί «επιστήμονες» να λαμβάνουν εργαστηριακά μαθήματα «Τομέα» αντίστοιχης ειδικότητας, μαζί με τους μελλοντικούς «τεχνίτες» και συνεργάτες στην επαγγελματική τους ζωή.

Ιστ)     Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση έχει αυξημένο κόστος σε σχέση με τη Γενική Εκπαίδευση. Ωστόσο, η επένδυση στην Τ.Ε.Ε. αποτελεί ΚΕΦΑΛΑΙΟ και όχι πολυτέλεια για τη χώρα. Μια στιβαρή Τ.Ε.Ε. αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη κάθε προηγμένης χώρας που επενδύει στο μέλλον και στο ανθρώπινο δυναμικό της.

 

Ιζ)        Τυπικό σύστημα

Στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ-ΕΚ) παρέχεται ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Εκτός από τη διδασκαλία της «διδακτέας ύλης», διαπλάθονται χαρακτήρες και διαμορφώνονται συμπεριφορές και ήθη.

Τα σχολεία και οι σχολές του Τυπικού Συστήματος παρέχουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών (πτυχία) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης.

Ιη)       Μη τυπική μάθηση

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της μη τυπικής μάθησης παρέχουν μονόπλευρη τεχνική γνώση, ΔΕΝ δίνουν πτυχίο, ΔΕΝ έχουν δομή και λειτουργία σχολείου, συλλόγου διδασκόντων, κλπ.

Ιθ)       Για την παροχή υψηλών υπηρεσιών Εκπαίδευσης απαιτείται η ταυτόχρονη συνδρομή πολλών παραγόντων σε πολλαπλά επίπεδα. Για το λόγο αυτό (και όχι για να προσδοθεί η «αναμενόμενη» συνδικαλιστική «χροιά») οι προτάσεις μας αναπτύσσονται σε όλο το φάσμα και αναφέρονται σε όλους τους συντελεστές της Εκπαίδευσης.

 Το μέγα ζητούμενο πλέον για την Τ.Ε.Ε. δεν είναι το βέλτιστο δημόσιο σχολείο της, αλλά το εάν θα παραμείνει ΣΧΟΛΕΙΟ του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ ή θα παραδοθεί πλήρως στη ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ των ΙΕΚ και στη ΜΑΘΗΤΕΙΑ του Υπουργείου ΕΡΓΑΣΙΑΣ, σύμφωνα με τις ακραία νεοφιλελεύθερες επιταγές του ΟΟΣΑ, εξαγνισμένες αυτή τη φορά μετά την ανάδυσή τους από την καθαγιαστική κολυμβήθρα της «προοδευτικής τεκμηρίωσης» και επιχειρηματολογίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας των στιγμών, στο πνεύμα και τις αρχές της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης που δικαιούται ο κάθε Έλληνας πολίτης, καταθέτουμε τις απόψεις και θέσεις μας, ομαδοποιημένες σε ενότητες, συνοδευόμενες από στοιχειώδη τεκμηρίωση και αναφορές.


 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Α. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.1 Διατήρηση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΜΕΣΑ στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, αποκλειστικά και μόνο στο Υπουργείο Παιδείας.

Το κράτος είναι υποχρεωμένο από το Σύνταγμα να παρέχει δημόσια δωρεάν εκπαίδευση στους πολίτες του. Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση οφείλει να παρέχεται στη δεύτερη βαθμίδα:

–   Επειδή πρέπει να δοθεί εγκαίρως Τεχνική Παιδεία στους μαθητές, προκειμένου να συνδυάσουν τη λειτουργία της σκέψης με τις χειρωνακτικές δεξιότητες, όσο ακόμη εξελίσσονται οι εγκεφαλικές λειτουργίες και η σωματική ανάπτυξη. Η Τεχνική Εκπαίδευση είναι ΤΡΟΠΟΣ και όχι μόνο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ μάθησης. Εάν η πολιτεία κατανοούσε την ιδιαίτερη σημασία και επίδρασή της στην ψυχική, σωματική και εγκεφαλική ανάπτυξη των εφήβων, θα την παρείχε σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές ανεξαιρέτως των ιδιαίτερων κλίσεών τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορεί να στερούμε αυτή τη δυνατότητα τουλάχιστον από εκείνους τους μαθητές που αποδεδειγμένα έχουν εξαιρετικά αναπτυγμένες τεχνικές δεξιότητες.

–   Επειδή στα σχολεία του τυπικού συστήματος παρέχεται συνολική και ολόπλευρη ΠΑΙΔΕΙΑ, διαμορφώνονται συμπεριφορές και καλλιεργούνται προσωπικότητες, μέσα σε ένα περιβάλλον παιδαγωγικά κατάλληλο για ανηλίκους, εμφορούμενο από δημοκρατικές αρχές, αξίες, ιδανικά, πολιτισμό, ισότητα, που καταπολεμά τη βία και το ρατσισμό, κλπ.

–   Επειδή η Τ.Ε.Ε. παρέχει στους μαθητές της πραγματικά εφόδια για να ξεκινήσουν την ζωή τους ως ενήλικοι πολίτες, μεταξύ των άλλων και επαγγελματικά.

–   Για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

–   Επειδή η Τ.Ε.Ε. αποτελεί πραγματική επένδυση για τη Χώρα που στοχεύει στην κοινωνική και οικονομική της ανάπτυξη.

Ιστορικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά, η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο) μαζί με τη Γενική Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο) αποτελούν τις δύο ανεξάρτητες και αυτόνομες επιλογές στο χώρο της Ανώτερης (μετά το Γυμνάσιο) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μάλιστα, στις προηγμένες εκπαιδευτικά (αλλά και οικονομικά) χώρες, η δευτεροβάθμια Τ.Ε.Ε. αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή των μαθητών.

Αντιθέτως, δεν υπάρχει καμία χώρα στον πλανήτη που να παρέχει Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση αποκλειστικά μετά τα 18 ή αποκλειστικά εκτός του Τυπικού Εκπαιδευτικού Συστήματος !

Ακόμη, σε καμία χώρα στον πλανήτη δεν έχει τεθεί ως προϋπόθεση πρόσβασης σε Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, η υποχρεωτική παρακολούθηση 12 (ή 14) ετών Γενικής Εκπαίδευσης !

Οι εισηγητές αυτής της παγκοσμίως πρωτοφανούς εφευρέσεως θα πρέπει να επικαλεστούν έστω ένα παράδειγμα χώρας που να μην παρέχει Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στη Δεύτερη Βαθμίδα του Τυπικού Εκπαιδευτικού της Συστήματος. Από τις ακραίες νεοφιλελεύθερες οικονομίες έως τις ακραιφνείς κομμουνιστικές κοινωνίες, σε καμιά δεν απουσιάζει η Τ.Ε.Ε. από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ούτε σήμερα, ούτε στο παρελθόν. ΟΥΤΕ ΜΙΑ !

Κάθε άλλης μορφής κατάρτιση, μη τυπική μάθηση, δια Βίου μάθηση, κλπ μπορεί να παρέχεται και από άλλα Υπουργεία. Δεν μπορεί όμως να καταργηθεί προς όφελός τους η Τυπική Εκπαίδευση που παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από το Υπουργείο Παιδείας, με ευθύνη και συνταγματική υποχρέωση του Κράτους.

 

Α.2         ΟΧΙ στην ενοποίηση των δύο Τύπων Λυκείου.

Η ενοποίηση των δύο τύπων Λυκείου (Γενικού και Τεχνικού) οδηγεί στη στέρηση της δυνατότητας επιλογής του Τεχνικού, με συνέπεια την καταστροφή υφιστάμενων δεξιοτήτων των μαθητών, την αποτυχία δημιουργίας μεσαίων στελεχών στην παραγωγική δομή της Χώρας και την συνακόλουθη αύξηση του ανεκπαίδευτου και ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού.

Η ενοποίηση των δύο τύπων Λυκείου είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ραγδαία αύξηση της μαθητικής διαρροής, η οποία θα λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και δεν θα είναι δυνατό να αντιμετωπισθεί.

Το επιχείρημα ότι η Γενική Εκπαίδευση θα είναι δήθεν «υποχρεωτική» για όλους τους πολίτες, δεν είναι απλώς αφελές, αλλά εξοργιστικά υποκριτικό.

Ενδεχόμενη ενοποίηση των δύο τύπων Λυκείου θα αποτελέσει έγκλημα όχι μόνο κατά της εργασίας, αλλά πρωτίστως κατά της Παιδείας, βάλλοντας βάναυσα κατά της ίδιας της κοινωνίας και μάλιστα κατά των περισσότερο αδυνάτων και ευπαθών ομάδων της.

 Α.3         Αυθύπαρκτο 3ετές Λύκειο της Τ.Ε.Ε., που θα παρέχει Πτυχίο Ειδικότητας και Απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου (όπως το σημερινό ΕΠΑ.Λ.).

Το Λύκειο της Τ.Ε.Ε. οφείλει να είναι ένα ολοκληρωμένο σχολείο που:

–   Θα έχει ΟΛΕΣ τις τάξεις της Λυκειακής Βαθμίδας.

–   Θα παρέχει Πτυχίο Ειδικότητας και Απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου.

Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σχολείο χωρίς Α’ τάξη !

Επίσης, δεν είναι δυνατόν να μην έχει μόνιμο σχολικό πληθυσμό, αλλά να αποτελεί τον τόπο προορισμού ημερησίων «τεχνολογικών …εκδρομών» των μαθητών του «Ενιαίου Λυκείου».

Ακόμη, η απόδοση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου Λυκείου με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, προϋποθέτει την κατ’ ελάχιστον διδασκαλία των απαιτούμενων (σε ποσότητα και σε περιεχόμενο) μαθημάτων Ειδικότητος και Γενικής Παιδείας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις «πιστωτικές μονάδες» (ECVET).

Με βάση τα παραπάνω, τα μαθήματα Τομέα/Ειδικότητας πρέπει να ξεκινούν από την Α΄ τάξη, προκειμένου να συμπληρωθεί το σύνολο των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων.

 

Α.4         ΑΜΙΓΗΣ Επαγγελματικός Κλάδος ΜΕΣΑ στο Λύκειο της Τ.Ε.Ε.

Στην πρόταση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., μέσα στο Λύκειο της Τ.Ε.Ε. περιλαμβάνεται και «Επαγγελματικός Κλάδος», στον οποίο διδάσκονται μόνο μαθήματα Τομέα/Ειδικότητας και στους αποφοίτους του αποδίδεται μόνο Πτυχίο. Ο κλάδος αυτός λειτουργεί κυρίως σε απογευματινή βάση.

Με το σχήμα αυτό ενσωματώνονται στις δομές της Τυπικής Εκπαίδευσης και όσες ειδικότητες διδάσκονται μέχρι σήμερα αποκλειστικά και μόνο σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αλλά ΟΧΙ και σε δημόσια σχολεία ή σχολές του Τυπικού Συστήματος. Είναι η συνέχεια των καταργημένων ΕΠΑ.Σ. και η ενσωμάτωση στο τυπικό σύστημα των μεταγυμνασιακών Σ.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013.

 

Α.5         Τέταρτο έτος επαγγελματικής Εξειδίκευσης – Πρακτικής άσκησης.

Το τέταρτο έτος της Τ.Ε.Ε. στο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο:

–   Είναι ενταγμένο στο ΤΥΠΙΚΟ εκπαιδευτικό σύστημα (αφού είναι «έτος» του Λυκείου).

–   Απευθύνεται στους ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ αποφοίτους του 3ετούς προγράμματος φοίτησης του Επαγγελματικού Λυκείου.

–   Αποσκοπεί στην εμβάθυνση του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας και την εξειδίκευση των τεχνικών γνώσεων.

–   Περιλαμβάνει θεωρητικά τεχνικά μαθήματα και ΠΡΑΚΤΙΚΗ άσκηση.

–   Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή σε εξετάσεις, απονέμει Δίπλωμα Ειδικότητος (τίτλο σπουδών) επιπέδου 5.

Η πρακτική άσκηση στους χώρους εργασίας μπορεί να πραγματοποιείται στο δημόσιο, στο ευρύτερο δημόσιο, στους οργανισμούς και επιχειρήσεις που εποπτεύονται από το δημόσιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα με την παροχή κατάλληλων κινήτρων. Είναι επιθυμητό να πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό, πάντα υπό την παρουσία, ευθύνη και καθοδήγηση των καθηγητών σχετικών ειδικοτήτων, για την πλήρη διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων, εκπαιδευτικών συνθηκών και παιδαγωγικών δεδομένων. Εάν είναι αδύνατη η μετάβαση σε εργασιακό χώρο, θα γίνεται προσομοίωση πραγματικών συνθηκών εργασίας στα εργαστήρια ή σε άλλο χώρο ευθύνης και εποπτείας του σχολείου.

Μετά από ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, ο επιτυχών απόφοιτος του 4ου έτους αποκτά επίσημο και διαβαθμισμένο τίτλο (Δίπλωμα Ειδικότητος), ο οποίος συνδέεται με πρόσθετα επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει βαθμίδα του Τυπικού Συστήματος παγκοσμίως που να μην έχει ενσωματωμένο μηχανισμό αξιολόγησης και να μην χορηγεί επίσημο τίτλο σπουδών μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

Ο Τίτλος αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με την «Πιστοποίηση» που θα λάβουν όσοι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. επιτύχουν στις «Εξετάσεις Πιστοποίησης» που διενεργούνται σε Περιφερειακή βάση για την αντιστοίχιση των αποτελεσμάτων της ΜΗ τυπικής ΜΑΘΗΣΗΣ με αυτά του Τυπικού Συστήματος.

Α.6    Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) μόνο σε ενήλικες.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ως διαδικασία μη τυπικής μάθησης, δεν είναι δυνατόν να απευθύνονται σε ανήλικους μαθητές για όλους τους παιδαγωγικούς λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Το ηλικιακό κριτήριο δεν πρέπει να συγχέεται με το προαπαιτούμενο επίπεδο σπουδών προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα μάθησης (δηλ. ποιάς βαθμίδας Εκπαίδευσης του Τυπικού Συστήματος Απολυτήριο είναι απαραίτητο). Δικαίωμα στη Δια Βίου Μάθηση και στα Ι.Ε.Κ. πρέπει να έχουν όλοι με την προϋπόθεση:

–   Να είναι ενήλικοι.

–   Να κατέχουν επίπεδο σπουδών τέτοιο που να μπορεί να υποστηρίξει την πρόσληψη της μάθησης που πρόκειται να λάβουν. Είναι προφανές ότι για κάποιες τεχνικές ειδικότητες οι απαιτήσεις σε προαπαιτούμενες γνώσεις είναι αυξημένες, ενώ σε άλλες όχι. Επομένως, εάν για όλες αδιακρίτως τις ειδικότητες τεθεί ως προϋπόθεση η κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου, τότε θα υπάρξουν αναίτιοι αποκλεισμοί. Λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο μάθησης, θα τίθενται σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις.

 

Α.7         Ενσωμάτωση των μεταγυμνασιακών Σ.Ε.Κ. στο ΕΠΑ.Λ.

Με το Ν. 4186/2013 καταργήθηκαν οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και ιδρύθηκαν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) που ανήκουν στη Μη Τυπική Μάθηση. Επιχειρηματολογήσαμε εκτεταμένα ότι οι δομές της Μη Τυπικής Μάθησης μπορούν να προσφέρονται συμπληρωματικά και με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. Δεν είναι δυνατόν όμως να μην παρέχονται καταρχήν στο Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και φυσικά δεν μπορούν να απευθύνονται σε ανήλικα παιδιά. Οι λίγες Σ.Ε.Κ. που λειτουργούν σήμερα πρέπει να καταργηθούν.

 

Α.8       Εναρμόνιση της Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Ορολογία για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

Στο Ν. 4186/2013 και στο Ν. 4386/2016 αλλά και σε προηγούμενους, περιέχονται εννοιολογικά λάθη που αφορούν στη βασική ορολογία περί την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Μη Τυπική Μάθηση. Επίσης, στο Ν. 3879/2010 για τη Δια Βίου Μάθηση, στο άρθρο 2 «Ορισμοί» και στην παρ. 4, περιγράφεται τι είναι η «Μη τυπική εκπαίδευση».

Η «διά Νόμου» σύγχυση, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα όταν ο κόσμος της Εκπαίδευσης έρχεται σε επαφή με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιμονή μας για διόρθωση δεν αποτελεί εμμονή «φιλολογικού» χαρακτήρα. Συγκεκριμένα:

–   Ο όρος «Μη Τυπική Εκπαίδευση» είναι δομικά λανθασμένος και περιλαμβάνει αντικρουόμενο περιεχόμενο. Εκπαίδευση σημαίνει εξ’ ορισμού Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Όλα τα υπόλοιπα καλούνται «Μάθηση» (Μη τυπική και Άτυπη, με διακριτές έννοιες η κάθε μία).

Α.9       Ίδρυση και λειτουργία πλέγματος Πειραματικών Λυκείων της Τ.Ε.Ε.

Η ίδρυση και λειτουργία Πειραματικών Λυκείων της Τ.Ε.Ε. θα αποτελέσει εφαλτήριο για μια ουσιαστική αναβάθμισή της. Νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, σε εφαρμογή νέων ωρολογίων προγραμμάτων, με σύγχρονες διδακτικές και καινοτόμες μεθοδολογίες που εφαρμόζονται από επιλεγμένο εκπαιδευτικό προσωπικό αυξημένων τυπικών προσόντων, θα αποτελέσουν την απαρχή εφαρμογής των τεκμηριωμένα απαραίτητων αλλαγών, οι οποίες στη συνέχεια θα διαχυθούν στο σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων.

Τα Πειραματικά Λύκεια της Τ.Ε.Ε. θα εκπαιδεύουν τυχαίο δείγμα μαθητών, λαμβανόμενο με κλήρωση. Είναι σκόπιμο να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τα πλησιέστερα παραρτήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και να συνεργάζονται με τις σχολές και τα τμήματα σχολών των Τ.Ε.Ι. αντιστοίχων ειδικοτήτων για την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων και την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων.

Το βασικό Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και μπορεί να συμπληρωθεί στις λεπτομέρειές του. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει ιδρυθεί ούτε ένα πειραματικό ΕΠΑ.Λ.

Α.10       Αυτόνομα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για την πρακτική άσκηση των μαθητών.

Τα Εργαστηριακά Κέντρα αποτελούν την καρδιά της Τ.Ε.Ε. Το ειδικό έργο που πρέπει να επιτελέσουν επιβάλλει τη συνέχιση της αυτόνομης λειτουργία τους ως ανεξάρτητες λειτουργικές μονάδες.

Λόγω των σημαντικών και αυξημένων λειτουργικών τους αναγκών, θα πρέπει να προβλέπεται αυτοτελής και επαρκής χρηματοδότησή τους, πρωτίστως για την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και ασφαλή λειτουργία του πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού και στη συνέχεια για την επάρκεια σε αναλώσιμα υλικά.

Εκτός από την υποστήριξη των Τεχνικών Λυκείων και των Δ.Ι.Ε.Κ., τα Εργαστηριακά Κέντρα μπορούν να αναδειχθούν σε Κέντρα Πιστοποίησης των Επαγγελματικών Προσόντων της Μη Τυπικής Μάθησης (που πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και – υπό όρους και προϋποθέσεις – να διατίθενται για χρήση σε υπηρεσίες του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου, εποπτευόμενους οργανισμούς φορείς αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς φορείς, κλπ.

Α.11       Σύγχρονο τεχνολογικά εργαστηριακό εξοπλισμό.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός πρέπει να είναι τεχνολογικά σύγχρονος. Θα πρέπει λοιπόν να ανανεώνεται σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ανανέωση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται κεντρικά από το Υπουργείο με ένταξη σε αντίστοιχα προγράμματα. Η υποχρέωση αυτή δεν μπορεί να μετατίθεται στους Δήμους οι οποίοι δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία για να εκτελούν συστηματικά ένα τέτοιο έργο (σύνταξη προδιαγραφών, κλπ), ούτε την πρόσβαση σε πόρους.

Για να παρακολουθείται ο πάγιος εξοπλισμός των εργαστηρίων είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί βάση δεδομένων ηλεκτρονικής καταγραφής του παγίου εξοπλισμού, η οποία και θα ενημερώνεται διαρκώς.

Α.12      Βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών.

Εξοπλισμός των σχολείων με σύγχρονα μέσα εποπτικής διδασκαλίας.Ανανέωση και αναβάθμιση των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.), κλπ.

Α.13       Σχολική στέγη.

Στατικός έλεγχος για την δομική επάρκεια όλων των κτηρίων σχολικής στέγης, με έλεγχο καταπόνησής τους από έκτακτα γεγονότα (σεισμούς, θεομηνίες, πυρκαγιές, κλπ.). Εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών στατικής ενίσχυσης προκειμένου να καλύπτονται οι προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας.

Μηχανολογικός έλεγχος παθητικής πυροπροστασίας και ενεργητικής πυρασφάλειας, οδεύσεων διαφυγής, προδιαγραφών υλικών, κλπ. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.

Επισκευή και συντήρηση όλων των δικτύων (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, κλπ).

Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων με ένταξή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Α.14       Τμήματα μέχρι δεκαπέντε (15) μαθητών στα μαθήματα γενικής παιδείας και στο θεωρητικό μέρος των τεχνικών μαθημάτων, μέχρι δέκα (10) μαθητών στο εργαστηριακά μαθήματα με δεύτερο εκπαιδευτικό από 11 έως 15 μαθητές. Λειτουργία ολιγομελών τμημάτων.

Η πολυπλοκότητα και το εύρος της εξαιρετικά απαιτητικής τεχνικής γνώσης απαιτούν διεξοδική και σε βάθος τεκμηρίωση και ανάλυση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρουσία περισσότερων των 15 μαθητών σε μια σχολική τάξη δυσχεραίνει – αν δεν καθιστά απολύτως αδύνατη – την μετάδοση και κατανόηση της θεωρητικής γνώσης όσον αφορά στα τεχνικά θέματα.

Επιπλέον, κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων επιβάλλεται η τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγείας των μαθητών. Υπάρχουν εργαστήρια με βαρύ ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, τόρνοι, γεννήτριες, μηχανές με κινούμενα μέρη, ηλεκτρικές τάσεις και ρεύματα. Επιβάλλεται η παρουσία δεύτερου εργαστηριακού καθηγητή για αριθμό μαθητών από δέκα (10) και μέχρι δεκαπέντε (15).

Όχι σπάνια, στα Επαγγελματικά Λύκεια δημιουργείται η ανάγκη λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων, εξαιτίας αντικειμενικών συνθηκών:

–   Η εδαφική κατανομή και το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας (νησιά, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές).

–   Λίγα σε αριθμό Επαγγελματικά Λύκεια, στα οποία προσέρχονται μαθητές από μακρινές περιοχές, ειδικά στην επαρχία.

–   Σε κάθε ένα από αυτά τα σχολεία ΔΕΝ λειτουργούν ΟΛΕΣ οι Ειδικότητες. Επομένως οι μαθητές αναγκάζονται να διανύουν ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις, ή να εγκαταλείψουν την ειδικότητα επιλογής τους.

Επιβάλλεται λοιπόν η αιτιολογημένη έγκριση και λειτουργία ολιγομελών τμημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια, όπου αυτά δημιουργούνται. Όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση και στην επιλογή της τεχνικής ειδικότητας που επιθυμούν να σπουδάσουν.

Α.15       Καμία συγχώνευση σχολικών μονάδων, Τομέων και Ειδικοτήτων, αλλά  ίδρυση νέων.

Αν οι διακηρυγμένες προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για αναβάθμιση και ανάπτυξη της Τ.Ε.Ε. είναι ειλικρινείς και το Υπουργείο στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού των μαθητών της, τότε δεν μπορεί να γίνεται καμιά συζήτηση για συγχώνευση σχολικών μονάδων, Τομέων και Ειδικοτήτων, με μοναδικό κίνητρο τη μείωση του κόστους λειτουργίας των δημόσιων σχολείων. Κάθε πρόταση για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης θα πρέπει να είναι ενταγμένη σε σχέδιο και προγραμματισμό και, κυρίως, να είναι διασφαλισμένη η συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας ώστε να εκπληρώνονται οι κοινωνικές ανάγκες της Τ.Ε.Ε. και να αποτραπεί περαιτέρω συρρίκνωσή της.

Αντίθετα, θα πρέπει να προγραμματίζονται ιδρύσεις νέων Τεχνικών Λυκείων και λειτουργία επιπλέον Τομέων και Ειδικοτήτων.

Ακόμη, ζητούμε να λειτουργήσουν Τεχνικά Λύκεια σε απογευματινό ωράριο και να αναπτυχθεί περαιτέρω το δίκτυο των εσπερινών ώστε να παρέχονται όλες οι ευκαιρίες (κυρίως σε ενήλικους και συγχρόνως εργαζόμενους μαθητές), να ολοκληρώσουν δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, αποκτώντας απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας για επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Ακόμη, θα πρέπει να εξετασθεί η συμβολή της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην κοινωνική ένταξη ειδικών ομάδων πληθυσμού (πχ κρατούμενοι σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα, Ρομά, μετανάστες, κλπ) με την στοχευμένη ίδρυση Τεχνικών Λυκείων (πχ μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα και σε άλλες περιοχές).

Β. ΜΑΘΗΤΕΣ – ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Β.1         Πτυχίο ειδικότητας στα 18 με πλήρη Επαγγελματικά Δικαιώματα.

Οι μαθητές που φοιτούν στην Τ.Ε.Ε., με τα ειδικά χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν, έχουν απόλυτη ανάγκη να λάβουν πτυχίο ειδικότητας με την αποφοίτησή τους από το Λύκειο και να ενταχθούν άμεσα και ομαλά στον εργασιακό χώρο ως ειδικευμένοι Τεχνίτες. Πολύ περισσότερο σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Αυτό σημαίνει ότι:

–   Θα πρέπει οι μαθητές να έχουν διδαχθεί πλήρως και σε βάθος όλο το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικότητας που σπουδάζουν, λαμβάνοντας τις αντίστοιχες «πιστωτικές μονάδες» μαθημάτων ειδικότητας.

–   Το Πτυχίο τους να συνοδεύεται από πλήρη Επαγγελματικά Δικαιώματα, τα οποία πρέπει να αποδίδονται από το Κράτος, αμέσως με την ίδρυση κάθε τεχνικής ειδικότητας.

Β.2    Ακώλυτη πρόσβαση των αποφοίτων της Τ.Ε.Ε. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε όλες τις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας όλων των κλάδων και βαθμίδων.

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην πρόσβαση των αποφοίτων της Τ.Ε.Ε. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ήταν και παραμένει διαχρονικά (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δυσμενές για αυτούς. Το θέμα αντιμετωπίζεται πρόχειρα, επιπόλαια και πάντοτε συμπληρωματικά σε σχέση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

Σχετικά περιλαμβάνονται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ. 82/28-9-2015 επιστολή μας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Πρόσβαση των Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Β.3         Σύνταξη όλων των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ανά Ειδικότητα.

Πρέπει άμεσα να συνταχθούν τα Επαγγελματικά Περιγράμματα για κάθε τεχνική ειδικότητα στο πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (National Qualifications Framework). Σε αυτά περιγράφονται αναλυτικά οι Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες που πρέπει να κατέχει ο απόφοιτος. Τα Περιγράμματα έχουν άμεση συνάρτηση με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του αποφοίτου, αλλά και με το Πρόγραμμα Σπουδών που πρέπει να ακολουθήσει.

Στη χώρα μας έχουν συνταχθεί 203 Περιγράμματα μέχρι σήμερα, με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φορέας υλοποίησης ήταν το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης). Οι προτεραιότητες που τέθηκαν δεν αντέχουν σε οποιαδήποτε έλεγχο και κριτική. Είναι περιττό να σχολιάσει κανείς την ανάγκη για σύνταξη επαγγελματικού περιγράμματος για ειδικότητες όπως Θυρωρός, Μοντέλα επίδειξης προϊόντων, Μπάρμαν, Μπουφετζής, Κρουπιέρης Τυχερών Παιχνιδιών, Υπάλληλος Call Center, Χορευτής/τρια, κλπ.

Την ίδια στιγμή ΔΕΝ έχουν συνταχθεί περιγράμματα για ειδικότητες που διδάσκονται στην Τυπική Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Εκτιμούμε ότι απαιτούνται περίπου 200 νέα Επαγγελματικά Περιγράμματα ώστε να καλυφθούν όλες οι ειδικότητες της Τ.Ε.Ε. που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα, τις υπηρεσίες και άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

 Β.4        Σύνταξη Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών με βάση τα Επαγγελματικά Περιγράμματα.

Τα Ωρολόγια Προγραμμάτων Σπουδών (Ω.Π.Σ.) καθορίζουν τα διδασκόμενα μαθήματα ανά ειδικότητα, το είδος τους (θεωρητικά, εργαστηριακά, μεικτά), αλλά και τις ώρες που θα διατεθούν για τη διδασκαλία τους. Προϋπόθεση για τη σύνταξη των Ω.Π.Σ. είναι η ευθεία αναφορά τους σε συγκεκριμένα Επαγγελματικά Περιγράμματα Ειδικοτήτων. Είναι ακατανόητη και πέρα από κάθε λογική η σύνταξη Ωρολογίων Προγραμμάτων από «επιτροπές σοφών» ή «συμβούλων», χωρίς την προηγούμενη σύνταξη των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Β.5         Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών με βάση τα Ωρολόγια και τα Επαγγελματικά Περιγράμματα.

Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) περιγράφεται αναλυτικά το διδακτέο περιεχόμενο, αναλυμένο σε επί μέρους στόχους και ύλη. Είναι προφανές ότι πρέπει να συντάσσονται σε συνάρτηση με τα Ω.Π.Σ. και σε ευθεία αναφορά προς τα Επαγγελματικά Περιγράμματα. Η σειρά είναι προφανής η λογική ακολουθία η οποία πρέπει να τηρείται:

–   Τα Επαγγελματικά Περιγράμματα «περιγράφουν» τον «τέλειο απόφοιτο».

–   Στα Ω.Π.Σ. καθορίζεται η επαρκής «ποσότητα» των επί μέρους μαθημάτων ώστε να μπορέσει να καλυφθεί το περιεχόμενο των ΑΠΣ.

–   Στα Α.Π.Σ. περιγράφεται το «περιεχόμενο σπουδών» αναλυτικά.

Είναι προφανές ότι τα Α.Π.Σ. πρέπει να εκσυγχρονίζονται διαρκώς προκειμένου να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Β.6         Συγγραφή νέων, επίκαιρων τεχνολογικά, βιβλίων τεχνικών ειδικοτήτων.

Είναι αυτονόητη η ανάγκη συγγραφής νέων τεχνικών βιβλίων, για την υποστήριξη των εκσυγχρονισμένων Α.Π.Σ. με τα οποία και συσχετίζονται άμεσα.

Επίσης, τα μαθήματα και τα βιβλία Γενικής Παιδείας που διδάσκονται στο Τεχνικό Λύκειο πρέπει να είναι εφαρμοσμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διδασκόμενων Τεχνικών Ειδικοτήτων, με παραδείγματα, εφαρμογές και ασκήσεις σχετικά με αυτές.

Λαμπρά παραδείγματα τέτοιων βιβλίων αποτελούν τα βιβλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας του Ευγενιδείου Ιδρύματος.

Β.7         Τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης να ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου του σχολικού έτους.

Για να υπάρξει πραγματική και ουσιαστική στήριξη των αδύναμων μαθητών, τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και Π.Δ.Σ. πρέπει να αφορούν σε όλα τα μαθήματα, γενικής ή τεχνικής παιδείας, σε όλες τις τάξεις και να ξεκινούν έγκαιρα, από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Β.8         Επιδοτούμενα προγράμματα διετούς διάρκειας για τους πτυχιούχους των σχολείων της Τ.Ε.Ε. με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, την είσοδο και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, με πλήρεις απολαβές και ασφαλιστική κάλυψη.

Σκοπός τους είναι:

–   Η διευκόλυνση μετάβασης του αποφοίτου από το χώρο της Εκπαίδευσης στον κόσμο της Εργασίας.

–   Η απόκτηση της αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας όπου είναι απαραίτητη για την απόδοση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων.

Η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών πρέπει να είναι διετής. Οι ενταγμένοι στα προγράμματα πρέπει να λαμβάνουν πλήρεις απολαβές πτυχιούχου και να έχουν ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη. Το πιλοτικό πρόγραμμα «mathiteia4u» ήταν σχεδιασμένο προς την κατεύθυνση αυτή, ωστόσο δεν προβλήθηκε, δεν γνωστοποιήθηκε επαρκώς και δεν δόθηκε επαρκής χρόνος για να αναπτυχθεί.

Η καθιέρωση προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας θα καλύψει πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, θα καταξιώσει κοινωνικά την Τ.Ε.Ε., θα εξυψώσει το «κύρος» της και θα κάνει ελκυστικότερα τα σχολεία της.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γ.1          Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί να υπηρετούν αποκλειστικά και μόνο στα σχολεία του τυπικού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας.

Η παιδαγωγική κατάρτιση, οι γνώσεις και η εμπειρία του εκπαιδευτικού λειτουργού, αφορούν πρωτίστως και στη διάπλαση χαρακτήρων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, παράλληλα με τη «μετάδοση επί μέρους γνώσεων». Ο Λειτουργός οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης.

 Γ.2          Άμεση κάλυψη των υφισταμένων κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Γ.3          Έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεων, κλπ) μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και ιδιαίτερα των μεταθέσεων το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου, μετά την τοποθέτηση σε οργανικά κενά από τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., θα δώσει τη δυνατότητα για τον ακριβή προσδιορισμό των εναπομεινάντων κενών μέχρι τον Ιούνιο, ώστε να προγραμματισθεί έγκαιρα και ο διορισμός μονίμων εκπαιδευτικών.

Γ.4          Έγκαιρο διορισμό, το αργότερο μέχρι τέλη Αυγούστου, του απαραίτητου μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού με πλήρη κάλυψη όλων των οργανικών κενών.

Μετά τις περιπέτειες των τελευταίων ετών, με τα χιλιάδες συσσωρευμένα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, πρέπει να αποτελέσει κοινή συνείδηση ότι τα προκύπτοντα ανά σχολικό έτος οργανικά κενά πρέπει να καλύπτονται άμεσα με τη λήξη του, τον Αύγουστο.

Γ.5         Άμεση νομοθετική ρύθμιση για σύννομο και δίκαιο σύστημα διαδικασιών για το διορισμό των μονίμων και την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Πρέπει τάχιστα να συνταχθεί άμεσα δίκαιο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν οι διορισμοί των μονίμων και η πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Παρότι φαίνεται αντιφατικό και ανέφικτο, το σύστημα και οι διαδικασίες πρέπει να θεσμοθετηθούν με αναγνώριση και σεβασμό στις θέσεις και τα δικαιώματα τόσο των επιτυχόντων διαγωνισμών Α.Σ.Ε.Π., όσο και των κατεχόντων προϋπηρεσία αναπληρωτών. Σύννομες συμβιβαστικές λύσεις με αμοιβαίες υποχωρήσεις μπορούν να φέρουν το θεμιτό αποτέλεσμα.

Γ.6          Περιορισμό στο κατ’ ελάχιστον των αποσπάσεων εκπαιδευτικών από το διδακτικό αντικείμενο και τα σχολεία.

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των καθηγητών είναι αμιγώς εκπαιδευτικά. Οι όποιες υπηρεσιακές μεταβολές τους πρέπει να προσδιορίζονται και να περιορίζονται στην άσκηση διδακτικού έργου, στις αίθουσες των σχολείων. Οι πελατειακές σχέσεις πρέπει να εκλείψουν. Οι όποιες αποσπάσεις (κατόπιν αιτήσεως) να πραγματοποιούνται πάντα για κάλυψη διδακτικών αναγκών, με αντικειμενικά κριτήρια και αδιάβλητες διαδικασίες.

Πέραν της παροχής διδακτικών υπηρεσιών να πραγματοποιούνται περιορισμένες στο ελάχιστο αποσπάσεις (και κατόπιν αιτήσεως) μόνο για πλεονάζοντες και ολικά υπεράριθμους, πάντα σε θέσεις παροχής υπηρεσιών υποβοηθητικών και συμπληρωματικών της διδασκαλίας (σε υπηρεσίες και φορείς που υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο, βιβλιοθήκες, κ.α.).

Γ.7          Κάθε αναγκαία πρόβλεψη και ενέργεια ώστε οι λειτουργικές ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό να καλύπτονται μέχρι τον αγιασμό του σχολικού έτους.

Το είδος και το πλήθος των λειτουργικών αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό καταγράφεται στην αρχή του σχολικού έτους και συγκεκριμένα στο 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Με το μηχανισμό πρόσληψης σε ετοιμότητα, είναι εφικτή η τοποθέτηση των αναπληρωτών στα σχολεία μέχρι την προσέλευση των μαθητών για τον καθιερωμένο αγιασμό.

Γ.8          Διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω συνεχών ενδοσχολικών και εξωσχολικών προγραμμάτων, με παράλληλη απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα.

Η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στις σύγχρονές παιδαγωγικές και διδακτικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις, πρέπει να είναι μια μόνιμη, συνεχής και διαρκής διαδικασία για όλους.

Επιπλέον, οι καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων πρέπει να επιμορφώνονται στο φυσικό τους αντικείμενο, όποτε οι τεχνολογικές εξελίξεις το επιβάλλουν.

Οι επιμορφώσεις στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών – Τ.Π.Ε. Α’ και Β΄ επιπέδου, πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να πραγματοποιούνται είτε στο σχολείο (γενικού παιδαγωγικού και διδακτικού αντικειμένου) με τη συμμετοχή του σχολικού συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης και επιστημονικής καθοδήγησης, είτε κεντρικά υπό την ευθύνη των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων πρέπει να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη και συμμετοχή και καθοδήγηση των σχολικών συμβούλων ειδικοτήτων. Επιμορφωτικά προγράμματα πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεργασία και με την καθοδήγηση των Τ.Ε.Ι και των Πανεπιστημίων.

Είναι πολύ σημαντική η απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά και εξωδιδακτικά τους καθήκοντα κατά το χρόνο της επιμόρφωσης, για να έχουν τη δυνατότητα της απερίσκεπτης αφοσίωσης στο περιεχόμενό της, ώστε να αποβαίνει ουσιαστική και αποτελεσματική.

Γ.9          Εκπαιδευτικές άδειες για την πραγματοποίηση δωρεάν μεταπτυχιακών σπουδών σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., είτε στο παιδαγωγικό, είτε στο επί μέρους γνωστικό αντικείμενο, πρέπει να παρέχονται χωρίς δίδακτρα στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση. Το εμπόριο μεταπτυχιακών σπουδών (στην ουσία «πώληση τίτλων») πρέπει να σταματήσει, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση.

Παράλληλα, πρέπει να θεσμοθετηθούν κίνητρα για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (πχ βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή, επίδομα, μοριοδότηση, κλπ). Οι αυξημένων προσόντων εκπαιδευτικοί θα συμβάλλουν στην ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Επίσης, είναι απαραίτητη η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών με αποδοχές κατά το χρόνο πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών, για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

Γ.10  Σύλλογος Διδασκόντων με αυξημένες αρμοδιότητες, πλήρεις, αποκλειστικές και καθοριστικές για τη λειτουργία του σχολείου.

Καμία λειτουργία του σχολείου χωρίς προγενέστερη σχετική σύμφωνη γνώμη και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Η όποια απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στα θέματα αρμοδιότητάς του, να αποτελεί δέσμευση και υποχρέωση για τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης και για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Πέραν από το έργο του διοικητικού προϊσταμένου μονάδος, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή του σχολείου να περιορισθούν στην ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων.

Γ.11       Εκπαίδευση των υποψήφιων στελεχών για όλες τις θέσεις ευθύνης.

Στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέση στελέχους στην εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών, με αντικείμενο τη διοίκηση στην εκπαίδευση, με παράλληλη απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

Τα νέα στελέχη της εκπαίδευσης (και στη περίπτωση που δεν κατέχουν ήδη κάποιο σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο) να παρακολουθούν υποχρεωτικά πρόγραμμα επιμόρφωσης μετά την επιλογή τους και πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση που η επιλογή τους γίνεται στα τέλη Ιουνίου, το πρόγραμμα θα μπορούσε να υλοποιηθεί στους καλοκαιρινούς μήνες μέχρι τα τέλη του Αυγούστου. Αν όλα αυτά δεν πραγματοποιηθούν, θα πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθούν μικρής έστω διάρκειας ειδικά σεμινάρια διοίκησης με την έναρξη της θητείας τους.

 Δ. ΛΟΙΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Δ.1         Απρόσκοπτη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για την ολοκληρωτική και άμεση κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Στα χρόνια της κρίσης οι σχολικές μονάδες έχουν υποστεί μείωση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των δαπανών τους για λειτουργικά έξοδα μεγαλύτερη του 40% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα σχολεία λειτουργούν μόνο χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά βέβαια οι συνέπειες της υποχρηματοδότησης είναι εμφανείς. Η λειτουργία των σχολείων είναι πλέον οριακή και κρίσιμη. Είναι επιτακτική ανάγκη η αύξηση της χρηματοδότησης των δημοτικών σχολικών επιτροπών εκπαίδευσης.

 Δ.2         Γενναία αύξηση των δαπανών για την Παιδεία με στόχο το 5% του Α.Ε.Π.

Εξήντα χρόνια μετά την μεταπολίτευση, βρισκόμαστε πολύ μακριά από τις διεκδικήσεις για αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5%. Στις στατιστικές αναφορές που αφορούν στις δαπάνες για την παιδεία των χωρών της Ε.Ε. είμαστε μονίμως ουραγοί. Η κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ανέλιξη του λαού συναρτάται άμεσα με το μορφωτικό του επίπεδο. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση περιλαμβάνει συρρίκνωση των δαπανών για την παιδεία, προδικάζει ένα ακρωτηριασμένο μέλλον χωρίς να προσφέρει ούτε ένα λογιστικά εξορθολογισμένο παρόν.

Δ.3         Επαναλειτουργία ανεξάρτητων Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ανά Δ.Δ.Ε.) που θα αναφέρονται σε ανεξάρτητα Περιφερειακά Γραφεία (ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης) και εκείνα με τη σειρά τους στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Ζητούμε:

–   Την επαναλειτουργία των Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), αλλά με ενισχυμένες αρμοδιότητες και αυτονομία εποπτείας των σχολείων της Τ.Ε.Ε.

–   Ίδρυση Περιφερειακών Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ενισχυμένες αρμοδιότητες και αυτονομία λειτουργίας.

–   Αναβάθμιση σε Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της σημερινής Δ/νσης Ε.Ε. της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

Τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια θα αναφέρονται στα κατά τόπους Γραφεία Ε.Ε., αυτά με τη σειρά τους στα Περιφερειακά Γραφεία Ε.Ε. και τα τελευταία στη Διεύθυνση Ε.Ε. στην Γενική Διεύθυνση Ε.Ε. της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

Δ.4         Στελέχωση των Γραφείων και της Διεύθυνσης Ε.Ε. με έμπειρους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων.

Για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεμάτων της Τ.Ε.Ε. είναι απαραίτητη η στελέχωση των κατά τόπους Γραφείων και Περιφερειακών Γραφείων Ε.Ε. με έμπειρους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων, κατέχοντες ικανή (ενδεικτικά 15ετή διδακτική) προϋπηρεσία.

Δ.5         Στελέχωση με το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των γραμματειών των σχολείων.

Τα σχολεία είναι δημόσιες υπηρεσίες με διοικητικό φόρτο, ανάγκες και απαιτήσεις που ολοένα και αυξάνονται. Οι γραμματείες των σχολείων στερούνται παντελώς διοικητικού προσωπικού (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) και πρέπει να στελεχωθούν άμεσα. Εμβαλωματικά και προσωρινά, γραμματειακή υποστήριξη στα σχολεία παρέχουν περιστασιακά οι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Διδασκόντων, μεταξύ των τόσων άλλων διδακτικών και εξωδιδακτικών τους καθηκόντων.

Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης είναι να υπολειτουργούν οι γραμματείες των σχολείων, να επιβαρύνονται αφόρητα τα στελέχη (Διευθυντής και υποδιευθυντής) και όλα αυτά να αποβαίνουν σε βάρος του κυρίως έργου του σχολείου, του παιδαγωγικού και διδακτικού.

Προβλήματα διοικητικής υποστελέχωσης υπάρχουν και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και στις περιφερειακές διοικητικές δομές του, με αποτέλεσμα να γίνονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να στελεχωθούν με διοικητικούς υπαλλήλους καριέρας και οι εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν στα διδακτικά τους καθήκοντα στις τάξεις των σχολείων.

Δ.6         Άμεση επαναλειτουργία των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (ΓΡΑ.ΣΥ.) – Παρατηρητήρια Εργασίας.

Η επαναλειτουργία των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. με έδρα στα Τεχνικά Λύκεια θα προσφέρει σημαντικότατες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές και τις οικογένειές τους συμβάλλοντας ουσιαστικά στις καλύτερες κατά περίπτωση επιλογές.

Η επαναλειτουργία των κατά τόπους ΓΡΑ.ΣΥ. θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την είσοδο των πτυχιούχων στον επαγγελματικό χώρο. Τα ΓΡΑ.ΣΥ.:

–   Θα συντονίζουν και θα εποπτεύουν την πρακτική άσκηση των μαθητών στο 4ο έτος του Τεχνικού Λυκείου.

–   Θα υλοποιούν τα προγράμματα διετούς διάρκειας για τους πτυχιούχους των σχολείων της Τ.Ε.Ε. με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

–   Θα αποτελούν Παρατηρητήρια Εργασίας για τους αποφοίτους της Τ.Ε.Ε. την επαγγελματική πορεία των οποίων θα παρακολουθούν για μια 5ετία από την αποφοίτησή τους.

Δ.7       Πλήρης στελέχωση των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) με απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό. Άμεση σύνδεση και συνεχής υποστήριξη τομέων και ειδικοτήτων από τις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο σχολές και τμήματα σχολών των Τ.Ε.Ι. στη βάση της υλοποίησης κοινών προγραμμάτων.

Τα ΚΕ.ΣΥ.Π. επιβάλλεται να ενημερώνουν και να διοργανώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα:

–   Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι διδάσκουν τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

–   Ημερίδες ενημέρωσης μαθητών και Γονέων για τα νέα επαγγέλματα, τις Τεχνολογικές εξελίξεις, τις τάσεις των αγορών κλπ.

–   Να έχουν το συντονισμό της ενημέρωσης των Γυμνασίων με τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση.

–   Να έχουν ενημερωτική Ιστοσελίδα Πληροφόρησης για τα Επαγγέλματα.

– Να έχουν άμεση σύνδεση και πληροφόρηση με όλους τους φορείς που παρέχουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

–   Να διαθέτουν βιβλιοθήκη με βιβλία και πληροφοριακό υλικό σχετικά με τον Σ.Ε.Π.

 Δ.8         Πλήρη στελέχωση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.).

Η επαρκής στελέχωση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι απαραίτητη για τον σε τακτό χρόνο έλεγχο και διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μερίδας μαθητών, οι οποίοι στη συνέχεια πρέπει να διδαχθούν με τις ιδιαίτερες πρόνοιες που προβλέπει ο Νόμος.

Δ.9         Σύσταση και στελέχωση πανελλαδικού δικτύου για την ψυχολογική υποστήριξη όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τα μνημόνια, τα μέτρα λιτότητας, η φτωχοποίηση του λαού, τα οξυμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, η ανεργία, η πείνα, κλπ, έχουν φέρει σε δεινή θέση τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ανασφάλεια, φόβοι, άγχος, στρες και άλλα ψυχολογικά συμπτώματα πρέπει να υποστηριχτούν και να αντιμετωπιστούν με τη σύσταση και στελέχωση ενός οργανωμένου πανελλαδικού δικτύου ειδικών επιστημόνων μέσα στην εκπαίδευση για τα μέλη της κοινότητας.

 Ε. ΚΛΑΔΙΚΑ

Ε.1          Συζήτηση για την αξιολόγηση από μηδενική βάση, χωρίς σύνδεση με το μισθό, με ανεμπόδιστη τη βαθμολογική εξέλιξη και διασφάλιση της απουσίας «τιμωρητικού» χαρακτήρα.

Η Ομοσπονδία μας επιχειρηματολόγησε εξαρχής ΥΠΕΡ μιας πραγματικής Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου με στόχο την αποτίμηση της πραγματικής κατάστασης όλων των παραγόντων που συντελούν σε αυτό, τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης προς όφελος των μαθητών και όχι την «κατασκευή» και «παραδειγματική τιμωρία» ενόχων.

Η διαδικασία αυτή πρέπει να τύχει της αποδοχής και της συναίνεσης όλων των εμπλεκομένων. Οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της θα προκύψουν μόνο από ειλικρινή διάλογο χωρίς προϋποθέσεις, προαπαιτούμενα και δεσμεύσεις.

Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι πρέπει να ξεκινήσει «από πάνω προς τα κάτω» και να περιλαμβάνονται σε αυτήν ΟΛΟΙ οι παράγοντες που συντελούν στο Εκπαιδευτικό έργο και όχι αποσπασματικά και μόνο οι Εκπαιδευτικοί.

Οι θέσεις μας είναι αναλυτικά διατυπωμένες στην με αρ. πρωτ. 137/31-1-2013 επιστολή μας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Οι θέσεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος “Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”»

Ε.2          Επαναφορά του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου στα προ του 2013 δεδομένα. Βαθμιαία και προοδευτική μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε συνάρτηση με την προϋπηρεσία αλλά και με την ηλικία του εκπαιδευτικού. Μείωση του ωραρίου των υπευθύνων εργαστηρίων κατά τρεις ώρες από το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν επισήμως δύο είδη ωραρίου:

–   Το διδακτικό ωράριο (ώρες διδασκαλίας) το οποίο από το σχολικό έτος 2013-2014 κυμαίνεται από 23 έως 18 ώρες την εβδομάδα, μειούμενο αναλογικά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.

–   Το εργασιακό ωράριο (ώρες παραμονής στο σχολείο για την εκτέλεση διαφόρων εξωδιδακτικών εργασιών, εφ’ όσον τους έχουν ανατεθεί) που είναι κατά μέγιστο 30 ώρες την εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων των διδακτικών ωρών).

Σύμφωνα με έρευνα της UNESCO που δημοσιεύτηκε το 2012, κάθε διδακτική ώρα καθηγητή αντιστοιχεί σε 4 ώρες εργασίας γραφείου.

Σύμφωνα με Αμερικανικές και Βρετανικές έρευνες, οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο παραμένουν καθημερινά στο σχολείο εργαζόμενοι σε διάφορες άλλες εργασίες πέραν της διδασκαλίας, αλλά εργάζονται άλλες 2-4 ώρες καθημερινά στο σπίτι προκειμένου να διορθώσουν γραπτά των μαθητών τους και να προετοιμαστούν για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Με βάση τις έρευνες αυτές, ο πραγματικός χρόνος εργασίας των εκπαιδευτικών ξεπερνά τις 53 ώρες εβδομαδιαίως, χρόνος πολλαπλάσιος (τουλάχιστον τριπλάσιος) του «διδακτικού ωραρίου».

Σε μια εποχή που το δημόσιο σχολείο πλήττεται βάναυσα και ο ρόλος των εκπαιδευτικών απαξιώνεται κοινωνικά, ηθικά και οικονομικά θεωρούμε απαράδεκτη την αύξηση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, με πρόσχημα την κάλυψη των κενών.

Είναι απολύτως αναγκαία η επαναφορά του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου στα ισχύοντα μέχρι το 2013 (από 21 έως 16 ώρες την εβδομάδα με βάση την προϋπηρεσία), η οποία πρέπει να συνδυασθεί και με αναλογική μείωση με βάση και την ηλικία των εκπαιδευτικών η οποία, ειδικά στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυμαίνεται σήμερα στα 50 έτη κατά μέσο όρο.

Θα πρέπει επίσης να μειώνεται κατά τρεις (3) ώρες το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης των Ε.Κ. και των Σχολικών Εργαστηρίων – Σ.Ε., τόσο για τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους προβλέπεται η μείωση, όσο και για λόγους ισονομίας με τα ισχύοντα για τους υπευθύνους των Σ.Ε.Φ.Ε. & Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. των Γυμνασίων και των ΓΕ.Λ.

 Ε.3    Αύξηση των αποδοχών για γρήγορη επιστροφή στα επίπεδα προ κρίσης. Άμεση επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Η οικονομική εξαθλίωση του εκπαιδευτικού είναι χωρίς προηγούμενο. Η μείωση των αποδοχών του έχει αγγίξει το 50% σε σχέση με τα επίπεδα προ κρίσης. Ειδικώς οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να βιοποριστούν. Με την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού πρέπει να εφαρμοσθεί χρονοδιάγραμμα ταχείας επαναφοράς των αποδοχών στα προ κρίσης επίπεδα.

Ε.4     Καμία αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές. Καμία αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης. Καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ.

Παρά τα όσα λέγονται και δημοσιεύονται για δήθεν «αυξήσεις» στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και το νέο μισθολόγιο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στα μέτρα των μνημονιακών δεσμεύσεων για περιορισμό του συνολικού μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο:

–   Η κατάταξη των υπαλλήλων που έγινε στις 31-12-2015, με το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας, στην ουσία παγώνει τις αποδοχές. Για τη διετία από 1-1-2016 έως 1-1-2018 παγώνουν οι μισθοί όλων των Δ.Υ. και δεν θα γίνει καμία επανακατάταξη. Ταυτόχρονα η διετία αυτή «χάνεται» ως χρόνος υπηρεσίας, αφού δεν θα υπολογιστεί για μελλοντική επανακατάταξη.

–   Ο ρυθμός αύξησης των ονομαστικών μισθών κατά κλιμάκιο μειώνεται σημαντικά, σε σχέση με το προηγούμενο μισθολόγιο.

–   Με το Ν. 3075/2002 (άρθρο 5, παρ. 3) δινόταν η δυνατότητα σε όσους εκπαιδευτικούς είχαν διοριστεί μέχρι 31-12-82 να αποχωρούν με 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών, αναγνωρίζοντας την εργασία του εκπαιδευτικού ως λειτούργημα. Επίσης, όσοι είχαν διοριστεί μετά την 1-1-83 μπορούσαν να αποχωρούν με 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών. Η διάταξη αυτή καταργείται από 1-1-2011.

–   Οι κρατήσεις των ασφαλισμένων αυξήθηκαν από το 2010 με μια σειρά νόμων, κάνοντας ακόμα πιο πενιχρό το καθαρό ποσό που λαμβάνει ο εργαζόμενος:

Κράτηση 2% ως ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας Ν.3986/2011.

Έκτακτη οικονομική εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων Ν.3758/2009, Ν.3833/2010 και Ν.3986/2011.

Ειδική εισφορά 1% Ν.3986/2011 (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων).

Αύξηση της φορολογίας και μείωση του αφορολόγητου ορίου.

Ζητούμε να μη γίνει καμία παραπέρα μείωση των μισθών μας, των κύριων και επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ. Απαιτούμε την επαναφορά των 30 ετών υπηρεσίας και την ηλικία των 60 ετών για πλήρη συνταξιοδότηση.

Ε.5          Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εν ενεργεία και των συνταξιούχων.

Ενώ εξακολουθούν να παρακρατούνται κανονικά από τους ασφαλισμένους οι ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες μειώθηκαν δραματικά:

–   Εμπόδια στην επιλογή ιατρού, τηλεφωνικά ραντεβού.

–   Ταλαιπωρία λόγω γραφειοκρατίας και έλλειψης συντονισμού και εβδομαδιαίας ποσόστωσης ασθενών.

–   Συνταγογράφηση αποκλειστικά μέσω γενόσημων.

–   Πολύ υψηλότερη συμμετοχή των ασφαλισμένων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

–   Υψηλότερη συμμετοχή σε εργαστηριακές εξετάσεις και νοσήλια.

–   Μεγάλη καθυστέρηση στην απόδοση των ιατρικών δαπανών στους ασφαλισμένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. (γυαλιά, οδοντιατρικές εργασίες, μαγνητικές κλπ).

Ε.6          Να λογίζεται ως εκπαιδευτική η οποιαδήποτε προϋπηρεσία σε κάθε βαθμίδα δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Η παροχή διδακτικών υπηρεσιών σε οποιαδήποτε βαθμίδα της δημόσιας ή και ιδιωτικής εκπαίδευσης πρέπει να προσμετρείται ως εκπαιδευτική, διδακτική.

 Ε.7          Κάθε προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα να προσυπολογίζεται στη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Με το Ν. 4369/2016 αναγνωρίζεται η «Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα…» για τη «Βαθμολογική ένταξη − Αναγνώριση προϋπηρεσίας» (άρθρο 26, παρ. 6). Ζητούμε:

–   Να αναγνωρισθεί ΟΛΗ η προϋπηρεσία στο Ιδιωτικό Τομέα πριν από το διορισμό για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του Υπαλλήλου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος.

–   Να εκδοθούν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα που προβλέπει ο Νόμος για την εφαρμογή του.

Ε.8   ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Ειδικοτήτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ χωρίς την προγενέστερη σύμφωνη άποψη του κλάδου.

Με πρόσχημα τον ανασχεδιασμό και την αναδιοργάνωση των ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προωθούνται συγχωνεύσεις για τη δημιουργία «ενιαίων ειδικοτήτων». Καμιά συγχώνευση Ειδικοτήτων Εκπαιδευτικών δεν μπορεί να γίνει χωρίς να προϋπάρξει συμφωνία των κλάδων και των ειδικοτήτων.

 ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

Στ.1       Παιδεία χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, πραγματικά δημόσιο και δωρεάν αγαθό.

Χαρακτηριστικά της Παιδείας που αρμόζουν σε μια δημοκρατική κοινωνία, σε ένα πολιτισμένο και ευνομούμενο κράτος, μέτοχο των Ευρωπαϊκών κεκτημένων.

Στ.2       Αναβάθμιση του κύρους της Τ.Ε.Ε. Καταξίωση των αποφοίτων και των εκπαιδευτικών της.

Η φοίτηση στην Τ.Ε.Ε. έχει αντικειμενικά υψηλές απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες. Παρόλα αυτά, τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. αποτελούν ακόμη και σήμερα προορισμό κυρίως για τους μαθητές εκείνους που στιγματίζονται ως «αδύναμοι», με «μαθησιακές δυσκολίες» και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και προσδοκίες.

Αυτό που πρέπει να αλλάξει δραματικά δεν είναι η Τ.Ε.Ε., αλλά ο τρόπος που την αντιμετωπίζει η Κοινωνία. Πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες προβολής ης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Σήμερα υπάρχει ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός μαθητών που είναι συνειδητοποιημένοι ως προς την επαγγελματική τους πορεία και την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κοντά σε αυτούς προστίθενται πολλοί απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου, αλλά και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι εξωθήθηκαν σε λάθος επιλογές από το κοινωνικό τους περιβάλλον, από άγνοια ή ακολουθώντας το «ρεύμα» και τώρα ανασχεδιάζουν τη ζωή τους καθώς αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα.

Η ανάδειξη και η προβολή του ρόλου της Τ.Ε.Ε. θα βοηθήσει Μαθητές, Γονείς και Κοινωνία να αντιληφθούν εγκαίρως τα εργασιακά, παραγωγικά και οικονομικά οφέλη αυτής της επιλογής.

Για να γίνει πιο ελκυστική και ανταγωνιστική η Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους μαθητές για τις σπουδές τους, τα επαγγελματικά τους προσόντα και δικαιώματα, την αναγνώριση των πτυχίων τους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστήμια.

Η μεγαλύτερη καταξίωση των αποφοίτων της Τ.Ε.Ε. είναι η επιτυχημένη ένταξή τους στην αγορά εργασίας, η οποία θα δώσει και ώθηση σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, στις μεταφορές, τις επικοινωνίες, τις κατασκευές, τον τουρισμό, την γεωργία, τη βιομηχανία, την ενέργεια κλπ.

Συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση του κύρους της Τ.Ε.Ε. παρουσιάζονται τεκμηριωμένα στο Ανάτυπο «Συμπεράσματα και Προτάσεις» της Επιστημονικής Ημερίδας «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση – Χθές, Σήμερα, Αύριο», Θεσσαλονίκη 2011 (βλ. «Σημείο 5», σελ. 167) (βλ. https://www.oltee.gr/?p=5929).

Επιγραμματικά αναφέρουμε εδώ:

–   Σταθερότητα στην Τ.Ε.Ε.. Όχι συνεχείς μεταρρυθμίσεις.

–   Σαφής στοχοθεσία.

–   Παροχή υψηλού επιπέδου τεχνικής εκπαίδευσης.

–   Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

–   Σύνδεση με την αγορά εργασίας.

–   Αποτελεσματικός επαγγελματικός προσανατολισμός.

–   Λειτουργία πεδίων Εφαρμοσμένων επιστημών αποκλειστικά στο Τεχνολογικό Λύκειο.

–   Ισοτιμία απολυτηρίων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.

–   Ισότιμη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

–   Εκδηλώσεις ενημέρωσης Γονέων και κοινού.

–   Εκ βάθρων αλλαγή νοοτροπίας της Ελληνικής Κοινωνίας.

Στ.3    Ουσιαστικός Διάλογος για τη Παιδεία με βάση τις προτάσεις των Φορέων εκπροσώπησης του Κλάδου και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κατάγγειλε εγκαίρως και εμπεριστατωμένα τις αντιδημοκρατικές πρακτικές που επιχειρήθηκαν, με στημένες «διαλέξεις» και επιλεκτική προβολή των επιθυμητών απόψεων, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζεται για να πραγματοποιηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος για την Παιδεία, στον οποίο διεκδικεί τη θέση που της ανήκει δικαιωματικά.

Στ.4      Αρνούμαστε τις μνημονιακές επιταγές που διαλύουν την Εκπαίδευση, τις «Οδηγίες» της ΕΕ και όσα αυτή επιχειρεί να επιβάλλει μέσω της Εργαλειοθήκης του Ο.Ο.Σ.Α.

Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με τις μνημονιακές επιταγές, με το Ν. 4172/2013 καταργήθηκαν ειδικότητες εκπαιδευτικών και με το Ν. 4186/2013 καταργήθηκαν και οι ΕΠΑ.Σ.

Οι πολιτικές του Ο.Ο.Σ.Α. και της Ε.Ε. οδηγούν τη γνώση και την εκπαίδευση στην πλήρη υπαγωγή τους στις προτεραιότητες του κεφαλαίου. Προκειμένου να επηρεάσουν την κοινή γνώμη, εμφανίζουν τις επιδιώξεις τους να ταυτίζονται δήθεν με τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι επιχειρήσεις θα βρίσκουν στην Ε.Ε. εργατικό δυναμικό πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, επομένως θα προβούν σε επενδύσεις, θα υπάρξει ανάπτυξη, απασχόληση και θα μειωθεί η ανεργία.

Στην εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον «ανασχεδιασμό» της εκπαίδευσης (2012) γίνεται αναφορά στις ανάγκες και στις απαιτήσεις που επιβάλλει ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. Οι περισσότερες χώρες διατήρησαν κατά το 2012 τη χρηματοδότηση των μηχανισμών υποστήριξης για μαθητές και φοιτητές. Από τις χώρες του Νότου, η Ισπανία, η Κύπρος και η Πορτογαλία ανέφεραν μείωση της χρηματοδότησης, ενώ καμία αναφορά δεν γίνεται στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. ως προς τις δαπάνες για την Παιδεία.

Σημαντικές συνέπειες της υποχρηματοδότησης στον Ευρωπαϊκό νότο είναι τα άδεια μαθητικά θρανία και η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη που ανέρχεται σε απαράδεκτα επίπεδα (π.χ. Ισπανία 26,5% και Πορτογαλία 23,2% για τις χώρες που δίνουν στοιχεία).

Στα πλαίσια της αναγκαιότητας «ανασχεδιασμού και αναβάθμισης της εκπαίδευσης και κυρίως της τεχνικής επαγγελματικής», ενεργοποιήθηκαν:

–   Η «Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μαθητείας» με την υπογραφή Μνημονίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη, μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Λετονίας, Σλοβακίας.

–   το «Μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας» που υπογράφηκε μεταξύ των υπουργείων παιδείας Γερμανίας και Ελλάδας.

Όλα προβλέπουν μέτρα για την υιοθέτηση του γερμανικού μοντέλου στα εκπαιδευτικά συστήματα των οικονομικά ασθενέστερων χωρών, και άμεσες εφαρμογές συστημάτων μαθητείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε συνεργασία με επιχειρήσεις. Προκειμένου να «βοηθηθούν» οι ασθενέστερες χώρες, οι Γερμανικές επιχειρήσεις «προσφέρονται» να «φιλοξενήσουν» ως μαθητευόμενους μετανάστες όλους τους εργαζόμενους νεολαίους των άλλων χωρών.

Στ.5       Απορρίπτουμε τα «μισθολόγια – φτωχολόγια». Αρνούμαστε τα σφαγιαστικά ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, φορολογικά μέτρα.

Στ.6       Ζητούμε διασφάλιση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Επαρκή ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ των Ασφαλιστικών Ταμείων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Με το νέο ασφαλιστικό καταργείται κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλισης και το σύστημα μετατρέπεται από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό.

Το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα προβλέπει αύξηση των ορίων ηλικίας (67 έτη και 40 χρόνια εργασίας) και μείωση των συντάξεων.

Ζητούμε τη διαφύλαξη του Δημόσιου αναδιανεμητικού και κοινωνικού χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης και την ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών Ταμείων από τις μέχρι τώρα καταστροφικές διαχειρίσεις των κυβερνώντων και την εξαφάνιση των αποθεματικών τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης

Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος

 

 

 

Από ΔΣ