ΟΛΤΕΕ Χαρακτηρισμός μαθητή/τριας ως μη παρακολουθών/ούσαΧαρακτηρισμός μαθητή/τριας ως μη παρακολουθών/ούσα

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2017/01/ΟΛΤΕΕ-079_Χαρακτηρισμός-μαθητή_τριας-ως-μη-παρακολουθών_ούσα.pdf” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

 

Αθήνα, 19-01-2017

 Αρ. Πρωτ.: 079

ΠΡΟΣ :

            1. κ. Κώστα Γαβρόγλου Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

            2. κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

ΚΟΙΝ:

Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ.Δ.Ε.

ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ.

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., Εκπαιδευτικούς, MME

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός μαθητή/τριας ως μη παρακολουθών/ούσα  

Σχετ.: Υ.Α. 133381/Δ4/12-8-2016 (Φ.Ε.Κ. /τ.Β΄/2427/24-8-2016 « Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.» η οποία ενσωμάτωσε την Υ.Α. 103539/Δ4/24-6-2016.

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

στην Υ.Α. 103539/Δ4/24-6-2016 η οποία ενσωματώθηκε στην Υ.Α. 133381/Δ4/12-8-2016 (Φ.Ε.Κ./τ.Β΄/2427/24-8-2016) «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.», γίνεται για πρώτη φορά επίσημα η εισαγωγή του όρου «μη παρακολουθών/ούσα». Ο όρος αυτός από εμάς κρίνεται αδόκιμος και ως προς την εφαρμογή του χρειάζεται αρκετές διευκρινήσεις.

Η Ομοσπονδία μας ανατρέχοντας στις αντίστοιχες αποφάσεις ”Εγγραφών – Μετεγγραφών – Φοίτησης” για τους  άλλους τύπους  σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δηλαδή τα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια δεν βρήκε αυτές τις διευκρινήσεις. Και δεν τις βρήκε διότι δεν υπήρχαν . Και δεν υπήρχαν διότι δεν χρησιμοποιείται πουθενά αλλού ο όρος «μη παρακολουθών/ούσα». Αυτός ο όρος είναι εφεύρημα μόνο για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ..

Δεν μπορούμε να δεχθούμε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εάν θέλετε να εξαλείψετε αυτή την ‘ρατσιστική’ αντιμετώπιση απέναντι στους μαθητές μας και να εφαρμόσετε την αρχή της ισότητας, που επιβάλει την ίση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων, παρακαλούμε να αποσύρετε άμεσα και πριν αρχίσουν οι συνεδριάσεις  των Συλλόγων Διδασκόντων για το Α’ τετράμηνο, τη παράγραφο 5, του άρθρου 16  της Υ.Α. 133381/Δ4/12-8-2016 (Φ.Ε.Κ. /τ.Β΄/2427/24-8-2016) , που αναφέρει:

   «5. Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Α’ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.»

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης

Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος

Από ΔΣ