Η ΟΛΤΕΕ και ο «Διάλογος» στη Βουλή

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-060_-Η-ΟΛΤΕΕ-και-ο-Διάλογος-στη-Βουλή.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 12-02-2016

 Αριθμ. Δ.Τ.: 060

Η ΟΛΤΕΕ και ο «Διάλογος» στη Βουλή

 

Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ως συμμετοχή της στον Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία, στην οποία προσκλήθηκαν κάποιοι Φορείς για να καταθέσουν απόψεις.

Νομικοί δεν είμαστε, ούτε Συνταγματολόγοι.

Απλοί πολίτες είμαστε, Καθηγητές και μάλιστα (οι περισσότεροι από εμάς) Τεχνικών Ειδικοτήτων, οπότε μπορεί να υστερούμε σε «γενικές γνώσεις» και να υπολειπόμαστε εκείνης της «Γενικής Παιδείας» που «προετοιμάζει τα παιδιά για να γίνουν ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες».

Λαμβάνουμε όμως το θάρρος να απευθυνθούμε στο Υπουργείο (γενικής) Παιδείας, προκειμένου να μας διαφωτίσει σε μερικά (ίσως παιδαριώδη) ερωτήματα που μας δημιουργούνται:

 

Α. Η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων εφαρμόζει το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής;

Α.1 Από όσο γνωρίζουμε, οι Διαρκείς κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνιστώνται από τη Βουλή «για να εξετάζουν και να επεξεργάζονται τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμων που υποβάλλονται» (άρθρο 68, παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδος-ΣτΕ). «Tα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων παραπέμπονται από τον Πρόεδρο της Boυλής για επεξεργασία και εξέταση στην αρμόδια διαρκή επιτροπή ή στην ειδική επιτροπή που συνιστάται για το σκοπό αυτόν…» (άρθρο 89, παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής-ΚτΒ).

Από ποιο άρθρο του Συντάγματος ή του Κανονισμού της Βουλής προβλέπεται «…Διάλογος» επί θεμάτων αρμοδιότητος της Επιτροπής, ΧΩΡΙΣ προηγούμενη κατάθεση συγκεκριμένου ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ή Πρότασης Νόμου; Εάν προβλέπεται τέτοιος «…Διάλογος», τότε πού ακριβώς περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται;

Α.2 Από όσο γνωρίζουμε, όλο το πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών της Βουλής καθορίζεται λεπτομερώς από τον Κανονισμό της (ΚτΒ). Ειδικώς για τις ακροάσεις εξωκοινοβουλευτικών προσώπων ορίζεται ότι «Προκειμένου για μεγάλης σημασίας νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων, oι διαρκείς επιτροπές μπορούν να καλούν σε ακρόαση δημόσιους λειτουργούς, …εκπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλων κοινωνικών φορέων, εμπειρογνώμονες, που είναι σε θέση να τις διαφωτίσουν σε ειδικά ή τεχνικά ζητήματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θεωρούν χρήσιμο για το έργο τους…» (άρθρο 38, παρ. 2 του ΚτΒ). Στο επόμενο άρθρο ορίζεται και η διαδικασία λήψεως απόφασης επί της προσκλήσεως των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, που γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Πότε ακριβώς συγκλήθηκε η προβλεπόμενη από τον ΚτΒ «πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής» και πότε «λήφθηκε σχετική απόφαση» για να προσκληθούν οι Φορείς που προσήλθαν στις 9 Φεβρουαρίου;

Αν, πάλι, τη σχετική απόφαση ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΛΑΒΕ η ΕΠΙΤΡΟΠΗ, τότε ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ για την ΕΠΙΛΟΓΗ των ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ Φορέων και ΜΟΝΟ ΑΥΤΩΝ και με ποιες «Δημοκρατικές Διαδικασίες» και «Κριτήρια»;

 

Β. Το ΕΣΥΠ καταργήθηκε;

Με το Νόμο 2327/1995 ιδρύθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), στην ολομέλεια του οποίου αντιπροσωπεύεται όλο το φάσμα των δυνατόν εμπλεκομένων στα θέματα Παιδείας (Υπουργεία Παιδείας, Εργασίας, κλπ, Κόμματα, Βουλευτές της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, Ακαδημία Αθηνών, Πρυτάνεις, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων, Επιμελητήρια, Επαγγελματικές ενώσεις, Επιστημονικές οργανώσεις, η Εκκλησία της Ελλάδος, κλπ). Όπως ορίζει ο Νόμος «Στις αρμοδιότητες της ολομέλειας ανήκουν ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος, η χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής και η εισήγηση επί θεμάτων, τα οποία παραπέμπουν σε αυτήν ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων…» (άρθρο 1, παρ. 5).

Β.1 Το ΕΣΥΠ αποτελεί θεσμικά το νομοθετημένο πλαίσιο για τη διενέργεια πραγματικού Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Γιατί δεν συγκλήθηκε; Έχει καταργηθεί με Νόμο και δεν το μάθαμε; Αν απλώς αδρανοποιήθηκε, γιατί δεν ενεργοποιείται; Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν μόνο επιλογή Προέδρου έχουμε αντιληφθεί !

Β.2 Επίσης, στα πλαίσια του ΕΣΥΠ έχει ΗΔΗ πραγματοποιηθεί Διάλογος για την Παιδεία. Ακόμη κι αν πρέπει να ξεκινήσει νέος διάλογος, με βάση νέες κατευθύνσεις της νέας Κυβέρνησης, είναι λογικό, δημοκρατικά ανεκτό και δημοσιονομικά παραδεκτό, να μην αξιοποιείται τίποτε από την εργασία που έχει ήδη γίνει, εργασία για την οποία καταναλώθηκαν αμέτρητες εργατοώρες και χρήματα του Ελληνικού Λαού;

 

Γ. Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στο Διάλογο

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκφράζει αντιπροσωπευτικά την Ανώτερη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) που αποτελεί ένα από τα κύρια και σημαντικά θέματα στα οποία προβλέπεται να εστιασθεί ο διάλογος.

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. είναι η απολύτως και η μόνη κατάλληλη «…να διαφωτίσει σε ειδικά ή τεχνικά ζητήματα…» όσον αφορά στην Τ.Ε.Ε.

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συμμετείχε πάντοτε στο Διάλογο, όποτε αυτός διοργανώθηκε θεσμικά.

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συμμετείχε στις διαδικασίες Διαλόγου στα πλαίσια του ΕΣΥΠ (εισήγηση και κατάθεση υπομνήματος στην 30η συνεδρίαση του ΣΠΔΕ της 7ης Ιουνίου 2011 για το Τεχνολογικό Λύκειο).

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. απέστειλε εγκαίρως έγγραφο αίτημα προκειμένου να συμβάλλει στο Διάλογο (βλ. το με αρ. πρωτ. 091/20-10-2015, https://www.oltee.gr/?p=4912),

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. απέστειλε νέο αίτημα προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου (βλ. το με αρ. πρωτ. 111/02-02-2016, https://www.oltee.gr/?p=5646),

Λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, ο Πρόεδρός της κ. Κ. Γαβρόγλου μας απάντησε με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι «…Η ακρόαση με τον Σύλλογο σας θα γίνει στη δεύτερη φάση των συζητήσεων μετά τις 15 Μαρτίου».

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. δεν έλαβε πρόσκληση συμμετοχής. Εξαιρέθηκε !!!

 

Δ. Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΜΕΣΑ στη Βουλή

Για την πρόσκληση και συμμετοχή της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων συνηγόρησαν:

α) Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο βουλευτής κ. Κώστας Ζουράρης που απέστειλε έγκαιρα (από τις 5-2-2016) και σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο. Την ημέρα της συνεδριάσεως συναντηθήκαμε με το βουλευτή ΜΕΣΑ στη Βουλή.

β) Η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Στις 8-2-2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Πρόεδρο και τον Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ (βλ. https://www.oltee.gr/?p=5688). Στις 9-2-2016 συναντηθήκαμε με τα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, τους βουλευτές κα Χαρά Κεφαλίδου και κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο ΜΕΣΑ στη Βουλή.

γ) Η Ένωση Κεντρώων. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με στελέχη του κόμματος ΜΕΣΑ στη Βουλή.

δ) ΜΕΣΑ στη Βουλή συναντηθήκαμε με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κα Ελένη Αυλωνίτου. Η βουλευτής προέβη σε έντονη δημόσια παρέμβαση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων προκειμένου να προσκληθεί η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. έστω και την τελευταία στιγμή.

ε) ΜΕΣΑ στη Βουλή συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής κο Κ. Γαβρόγλου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος μας επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι θα μας προσκαλέσει επισήμως στην Επιτροπή μετά τις 15 Μαρτίου. Τα ίδια επανέλαβε δημόσια και από το βήμα του Προεδρείου της Επιτροπής ότι «… μετά τις 15 Μαρτίου … θα τους καλέσουμε σε κανονική διαδικασία …» απαντώντας σε παρέμβαση βουλευτή υπέρ της παρουσίας της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. (βλ. https://www.oltee.gr/?p=5730). Ο κ. Γαβρόγλου ζήτησε να του στείλουμε υπόμνημα θέσεων στις 10 Μαρτίου και προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για τη συμμετοχή μας σε Επιτροπή του Υπουργείου με αντικείμενο εργασιών την Τ.Ε.Ε. Αναμένουμε την έμπρακτη επιβεβαίωση των δεσμεύσεών του.

στ) ΜΕΣΑ στη Βουλή συναντηθήκαμε με τον κ. Γεώργιο Μαυρωτά βουλευτή με το Ποτάμι. Ανταλλάξαμε απόψεις για την Τ.Ε.Ε. και την εκπαίδευση γενικότερα και δεσμευτήκαμε για στενότερη συνεργασία στο μέλλον.

Στο προσεχές διάστημα προγραμματίζουμε συναντήσεις και με άλλους βουλευτές.

 

Σε κάθε περίπτωση, ΜΕΣΑ και ΕΞΩ από τη ΒΟΥΛΗ, θα συνεχίσουμε τις δυναμικές, στοχευμένες και αγωνιστικές μας παρεμβάσεις μέχρι την τελική δικαίωση για:

1. Διατήρηση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΜΕΣΑ στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Υπουργείου Παιδείας.

2. Αυθύπαρκτο 3ετές Λύκειο της ΤΕΕ που θα παρέχει Πτυχίο Ειδικότητας και Απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου (όπως το σημερινό ΕΠΑ.Λ.)

3. Πτυχίο ειδικότητας στα 18 με πλήρη Επαγγελματικά Δικαιώματα.

4. Τέταρτο έτος επαγγελματικής εξειδίκευσης.

5. Κατάρτιση μόνο σε ενήλικες και μετά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

6. Μαθητεία εκτός τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.

7. Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και εισόδου – ένταξης στην αγορά εργασίας για πτυχιούχους.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΔΤ ΟΛΤΕΕ-060_ Η ΟΛΤΕΕ και ο Διάλογος στη Βουλή-02

ΔΤ ΟΛΤΕΕ-060_ Η ΟΛΤΕΕ και ο Διάλογος στη Βουλή-03

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Tromaktiko-01  dou

http://citytalk.gr/

http://talktime.gr/

Από ΔΣ