Συζητήσεις στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΟΛΤΕΕ-111_-Συζητήσεις-στη-Διαρκή-Επιτροπή-Μορφωτικών-Υποθέσεων-της-Βουλής.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/02/Εισήγηση-αποδοχής-αιτάηματος-Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.-5.2.2016-Επιστολή-Βουλευτή-Κ.-Ζουράρη-προς-Πρόεδρο-Διαρκούς-Επιτροπής-Μορφωτικών-Υποθέσεων-Βουλής.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Εισήγηση αποδοχής αιτήματος Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 5.2.2016 Επιστολή Βουλευτή Κ. Ζουράρη προς Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων Βουλής[/button]

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/02/Ηλεκτρονικό-μήνυμα-8.2.2016.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Ηλεκτρονικό μήνυμα 8.2.2016, απάντησης στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής[/button]

Αθήνα, 02-02-2016

 Αρ. Πρωτ.: 111

ΠΡΟΣ :

1.  κ.κ. Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα

της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

2.   κ.κ. Βουλευτές

Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

3.    Επιτροπές Παιδείας Κομμάτων

ΚΟΙΝ:

1. Πολιτική Ηγεσία Υπουργείου Παιδείας:

α. κ. Νίκο Φίλη, Υπουργό,

β. κα Σία Αναγνωστοπούλου, Αν. Υπουργό

γ. κ. Κώστα Φωτάκη, Αν. Υπουργό

δ. κ. Θεοδόση Πελεγρίνη, Υφυπουργό

2. τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, δια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

4. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

5. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

6. Επαγγελματικά Λύκεια – ΕΠΑ.Λ. & Εργαστηριακά Κέντρα – Ε.Κ.

7. Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)

8. Εκπαιδευτικούς, MME

 

ΘΕΜΑ: Συζητήσεις στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,

Μέλη των Επιτροπών Παιδείας των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων,

Σε συνέχεια της από 20/10/2015, υπ’ αρ. πρωτ. 091, επιστολής που σας απευθύναμε με θέμα «Ένταξη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στον κατάλογο των προς ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων», (βλ. https://www.oltee.gr/?p=4912), αλλά και της από 15/01/2016, υπ’ αρ. πρωτ. 109, επιστολής μας προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, με θέμα «Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία», (βλ. https://www.oltee.gr/?p=5453).

Μετά την εγκαινίαση σειράς συζητήσεων της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία (βλ. http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/17644-02-02-16-seira-syzitiseon-gia-tin-paideia-apo-tin-diarki-epitropi-morfotikon-ypotheseon), με προγραμματισμένη στην πρώτη φάση συνάντηση με φορείς εκπροσώπων των εκπαιδευτικών για την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016.

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

για τις ενέργειές σας ώστε να εκπροσωπηθεί η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., στην προαναφερόμενη συνάντηση της Τρίτης 9 Φεβρουαρίου 2016, κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

«Στόχος των συζητήσεων είναι να καταγραφούν απόψεις ενός όσο το δυνατόν μεγαλύτερου φάσματος εμπλεκόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων με τα θέματα της εκπαίδευσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα στου Υπουργείου Παιδείας και ταυτίζεται πλήρως με τις απόψεις της Ομοσπονδίας μας για τον απαραίτητο πραγματικά Ανοικτό και Δημόσιο Διάλογο.

Είμαστε στη διάθεσή σας και για όποια άλλη συνάντηση – συζήτηση κριθεί σκόπιμη – αναγκαία, θεωρούμε δε ότι επιβάλλεται στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία καθόσον διακηρύσσεται Ανοικτός και Δημόσιος.

Λαμβάνοντες σαν δεδομένες τις από την πλευρά σας καλύτερες των προθέσεων, στο όνομα των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και τις σχετικές του αιτήματός μας δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης 

ΟΛΤΕΕ-111_ Συζητήσεις στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Avaton-02

Από admin-02